Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Wczesna Edukacja 2018/4

  Wczesna Edukacja 04/2018

  Miło mi spotkać się z Państwem ostatni raz w tym roku. „Wczesna Edukacja” i „Dyrektor Szkoły” towarzyszyły Państwu, starając się przybliżać zmiany prawne, promując dobre praktyki, wspierając codzienne działania. Jak co roku, ważnym punktem w harmonogramie wydarzeń był Kongres Edukacja i Rozwój, współorganizowany przez nasze czasopismo. Dla mnie jako redaktora najważniejsze w czasie Kongresu jest to, że mogę spotkać się z Państwem – naszymi Czytelnikami.
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 12/2018

  12 2018Znajomość swoich praw i obowiązków należy do niezbędnych kompetencji każdego obywatela. Wiąże się z nią odpowiedzialność za własne czyny i decyzje, co podkreśla też paremia stosowana w polskim prawodawstwie ignorantia iuris nocet. Nieumiejętność korzystania z prawa i brak zrozumienia zasad, według których działają instytucje publiczne, to niektóre z czynników wykluczenia społecznego, utrudniają bowiem swobodne i świadome uczestnictwo w funkcjonowaniu państwa. Niestety, jak pokazują badania, wiedza i kultura prawna Polaków pozostają na niskim poziomie. Dlatego w grudniowym Niezbędniku sprawdzamy, jak edukacja prawna wygląda w praktyce szkolnej, z jakich rozwiązań warto korzystać, co wzmacniać, a co zmieniać.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 12/2018

  12 2018 1899 2412 133

  Mija kolejny rok. To dobry moment, by się zatrzymać, wziąć głęboki oddech i przyjrzeć się, dokąd zmierzamy. Zastanowić się nad sensem naszych działań. Oczywiście tego typu ćwiczenia można robić w każdym momencie życia (nie tylko zawodowego, lecz także prywatnego), ale koniec roku zazwyczaj bardziej temu sprzyja. W firmach często w tym okresie podsumowujemy to, co udało nam się osiągnąć, weryfikując, na ile zaplanowane aktywności i cele zostały zrealizowane. I planujemy kolejne działania.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 11/2018

  1899 2412 132

  Pierwsze organizacje zawodowe powstały w XVIII w. w Wielkiej Brytanii. Wiązało się to z rozwojem przemysłu i wyodrębnieniem wolnych pracowników najemnych, którzy walczyli o polepszenie warunków pracy i płacy. Im bardziej rozwinięty gospodarczo kraj, tym istniało większe prawdopodobieństwo, że powstaną w nim podobne struktury zrzeszające pracowników. Początkowo związki zawodowe działały nielegalnie i zwalczane były przez instytucje państwowe oraz właścicieli przedsiębiorstw. Dopiero w 1869 r. w Niemczech zniesiono zakaz zrzeszania się robotników, podobne regulacje wprowadzane były również w innych krajach. Znoszenie ograniczeń trwało w sumie kilkadziesiąt lat.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 11/2018

  11 2018Obchody stulecia niepodległości osiągnęły punkt kulminacyjny. W szkołach i przedszkolach przygotowywane są uroczystości uświetniające wspaniały jubileusz. To szczególne święto jest doskonałą okazją do rozmowy na temat tego, jak rozumiemy patriotyzm, czym jest więź z ojczyzną, co wpływa na jej budowanie. Kwestie te są przedmiotem rozważań Jacka Królikowskiego i dr. Tomasza Kozłowskiego. Autorzy przedstawiają swoje stanowisko w sprawie edukacji historycznej, a także kształtowania tożsamości narodowej. Podpowiadają, jak wspierać uczniów w poznawaniu oraz kultywowaniu spuścizny historycznej i kulturowej, jak stymulować międzypokoleniowy dialog, wzmacniać potrzebę podejmowania działań na rzecz dobra swojego kraju.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 10/2018

  7 2018Nowe regulacje dotyczące awansu zawodowego, oceny pracy nauczycieli oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej wywołały spore poruszenie w środowisku edukacyjnym. Dlatego Bogdan Bugdalski sprawdził, jak to jest z obietnicą dodatku za wyróżniającą pracę, czy rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że nauczycieli dyplomowanych będą wypierać z rynku pedagodzy o niższych stopniach awansu zawodowego, a także jakie szanse na profesjonalną pomoc mają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2018/3

  WE 03 2018Zaczynamy nowy rok szkolny, jak zwykle pełen zmian związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Przygotowaliśmy bardzo szczegółowe omówienie kilku z nich – dotyczących oceny pracy, awansu zawodowego i doskonalenia nauczycieli. Małgorzata Górska nie tylko w przystępny sposób zapoznaje nas z nimi, lecz także przedstawia konkretne rozwiązania dostosowane do specyfiki pracy w edukacji wczesnoszkolnej.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 9/2018

  7 2018Początek roku szkolnego to czas wielu przeobrażeń. Przychodzą nowe dzieci, tworzą się klasy, a w tych już istniejących zachodzą różne zmiany. Modyfikacjom ulegają przepisy, procedury, wymagania. Aby ułatwić uczniom, rodzicom i nauczycielom odnalezienie się po wakacyjnej przerwie, a sobie zapewnić większą skuteczność, już w pierwszych dniach września warto zadbać o dobrą adaptację i integrację społeczności szkolnej. Temu tematowi poświęcone są zarówno Niezbędnik i Materiały dla nauczycieli, jak też artykuł Mai Lose Rodzic w szkolnej zmianie.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 8/2018

  7 2018Powoli wracamy myślami do zbliżającego się kolejnego roku szkolnego i zadań, które nas czekają. Wśród nich ważne miejsce zajmuje zatrudnienie nauczycieli i zadbanie o jak najlepsze wprowadzenie ich w środowisko szkolne oraz nowe obowiązki. To kluczowe dla budowania zintegrowanego zespołu i podnoszenia jakości pracy szkoły. O czym warto pamiętać w kontakcie z osobami debiutującymi w zawodzie nauczyciela? Na co zwracać szczególną uwagę? Jakich błędów unikać? – to pytania, na które w sierpniowym Niezbędniku odpowiadają wykładowcy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 7/2018

  7 2018Jak wynika z wielu badań, coraz częściej mamy trudności w zachowaniu równowagi między obowiązkami a sferą prywatną i wypoczynkiem. Stałymi składnikami codzienności stały się przemęczenie, brak czasu czy nacisk społeczny na odnoszenie sukcesów i doskonałość niemal w każdej dziedzinie. Zjawisko to dotyka nie tylko dorosłych, lecz także dzieci. Jakie są przyczyny i konsekwencje takiego stanu rzeczy? Co napędza dążenie do perfekcjonizmu? Jak sami możemy odzyskać równowagę i wesprzeć w tym naszych podopiecznych? To pytania, na które próbują odpowiedzieć Magdalena Goetz i Tomasz Garstka.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 6/2018

  06 2018Również podczas letnich miesięcy dyrektorzy szkół mają mnóstwo obowiązków. Wtedy to bowiem prowadzone są działania rekrutacyjne, planowane nowe inicjatywy, odbywają się szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, realizowana jest bogata oferta edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży. To też czas remontów – zarówno dużych inwestycji, jak i mniejszych prac.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 6/2018

  okadka czerwiec

  W ostatnich miesiącach sporo kontrowersji budzi projekt ustawy o jawności życia publicznego. Jak podkreślają eksperci z firm doradczych, w istotny sposób wpłynie on na wewnętrzne funkcjonowanie spółek zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Nowe obowiązki członków zarządów mają w założeniu zwiększyć transparentność działania firm i wyeliminować (a przynajmniej ograniczyć) praktyki korupcyjne. Projekt ustawy przewiduje też dotkliwe sankcje nie tylko za brak mechanizmów antykorupcyjnych, lecz także ich nieskuteczność lub pozorność. Zmiany wpisują się w aktualny trend regulacyjny, uzasadniany zwiększeniem przejrzystości i gwarancji zasad fair play w obrocie gospodarczym.
  W tym kontekście zarządzanie zgodnością (ang. compliance) jako podejście systemowe staje się coraz ważniejszym tematem i wręcz standardem prowadzenia działalności biznesowej – również na rynku
  polskim, choć rzeczywiście w naszych realiach temat ten pojawił się dopiero ok. 20 lat temu.

  Czytaj więcej
 • Top HR Manager 2018

  top hr managerJuż w lipcu wystartuje 10. edycja konkursu Top HR Manager. 

  Konkurs TOP HR Manager in Action to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu "miękkiego" HR-u, ale także możliwość rozwoju niezbędnych w codziennej pracy umiejętności oraz wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami z branży. 

  Więcej informacji już niebawem!

  Czytaj więcej
 • Czy lojalność wobec pracodawcy popłaca?

  Polscy pracownicy są podzieleni. Zdaniem 48,6 proc. z nich lojalność przekłada się na finansowe i pozafinansowe

  korzyści. Pozostali nie mają zdania lub uważają, że nowi pracownicy otrzymują podobne warunki.

  Mimo wątpliwości Polacy są lojalni wobec swoich pracodawców. Największa grupa, bo aż 43,4 proc., uważa, że

  idealny czas pracy w jednej firmie to od 3 do 5 lat – wynika z sondażu Pensjo-Metr.pl od Monster Polska2, który został

  przeprowadzony w styczniu i lutym2018 r.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 5/2018

  5 2018Do lamusa odchodzą czasy, kiedy szkoła oczekiwała od uczniów biernego stosowania poleceń i wskazań nauczycieli. Zarówno angażowanie się w proces zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności typowo szkolnych, jak i zainteresowanie sprawami publicznymi, podejmowanie działań na rzecz drugiego człowieka oraz kreowanie rozwiązań dotyczących spraw własnych i społecznych, to wymogi współczesnej edukacji.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 5/2018

  okadka majFirmy od dłuższego już czasu intensywnie przygotowują się do dostosowania się do zmian wynikających z wejścia w maju br. wytycznych Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Czy wszystkie? Zapewne nie. W każdym razie RODO budzi wiele emocji. Choć nasi eksperci wskazują, że „nie takie RODO straszne, jak je malują”, to na pewno wymaga ono prześledzenia wewnętrznych przepisów i procesów, m.in. w dziale personalnym.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 4/2018

  3 2018W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, planując działania inne niż zwykle. Autorzy kwietniowego Niezbędnika podpowiadają, jak twórczo, mądrze i interesująco celebrować jubileuszowy rok. Dzielą się z Państwem pomysłami, dzięki którym w świętowanie można zaangażować całą społeczność szkolną oraz środowisko lokalne. Odwołują się przy tym do przykładów z polskich szkół, jak też polonijnych placówek oświatowych działających za granicą.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 3/2018

  3 2018Jakie są zalety i wady zadawania prac domowych? Kiedy odrabianie lekcji służy dzieciom, a kiedy im szkodzi? O czym trzeba pamiętać, wykorzystując tę formę nauki? Jak badać efektywność prac domowych w swojej szkole? O opinię w tej sprawie poprosiliśmy osoby związane z edukacją: naukowców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców.

  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2018/2

  WE okadkaMaj to czas zmian. W oświacie tradycyjnie w tym okresie odbywają się konkursy na dyrektora. Z myślą o wszystkich z Państwa, którzy planują rozpocząć bądź kontynuować swoją karierę zawodową na stanowisku kierowniczym, Monika Sewastianowicz zebrała informacje prawne na temat procedur konkursowych, a Małgorzata Górska opracowała praktyczny przewodnik dotyczący tworzenia
  koncepcji pracy placówki.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 2/2018

  2 2018W lutowym Niezbędniku zachęcamy do niestandardowych działań, podpowiadamy, jak kreować i wykorzystywać architekturę oraz otoczenie szkoły do prezentowania idei, praw i zasad, których dzieci uczą się zazwyczaj głównie z książek. Opisane przez naszych autorów pomysły są próbą odpowiedzi na pytanie, jak uczynić szkołę miejscem aktywnego poznawania świata nie tylko w klasie, ale również poza nią.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.