Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Dyrektor Szkoły 12/2019

  12 2018Ocenianie pracy to ważne i jednocześnie bardzo wymagające narzędzie procesu zarządzania, trudno bowiem uniknąć licznych dylematów, które pojawiają się przy dokonywaniu oceny oraz jej omówieniu. Pytania i wątpliwości budzi to, jak mierzyć i interpretować różne obszary pracy, jak podchodzić do działań, których efekty są trudne do uchwycenia, odroczone w czasie, i wreszcie, jak zachować obiektywizm oraz pogodzić wsparcie z oceną. Dlatego w grudniowym Niezbędniku przedstawiamy różne podejścia i doświadczenia dyrektorów, przyglądamy się temu, w jaki sposób system oceniania wpływa na postawy pracowników, jakie pojawiają się trudności i jak można je przezwyciężać. Omawiamy również zmiany prawne, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 12/2019

  PersonelPlus 12 2019 OKLADKA 1

  Transformacja cyfrowa organizacji, pracownicze plany kapitałowe, transparentność w obszarze budowania polityki wynagrodzeń, wellbeing i szczęście w miejscu pracy, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, szukanie sensu – roli, pracy, działalności firmy, rozwoju, ale też w wymiarze indywidualnym. Włączanie różnych mniejszości do życia społecznego i gospodarczego oraz budowanie otwartości i tolerancji wobec różnorodności. Tym tematom w 2019 r. poświęcaliśmy więcej miejsca na łamach „Personelu Plus” i w wielu organizacjach były to obszary ważne. Koniec roku – choć niby żaden wielki przełom – skłania jednak do refleksji, podsumowań oraz snucia planów. To wtedy też często czynimy różne postanowienia noworoczne (ciekawe – swoją drogą – komu z Państwa udało się któreś z nich spełnić…). Ale warto je czynić, wyznaczać sobie cele, marzyć, odpowiadać sobie na pytanie, co jest dla nas ważne, i uczyć się patrzeć realnie, uczyć się bycia wobec siebie bardziej wyrozumiałymi.

  Z czym wchodzimy w 2020 r.? Od dawna już słyszy się o czerpaniu inspiracji z innych obszarów biznesowych – jak choćby coraz mocniej wybrzmiewający w HR-ze temat budowania doświadczeń kandydatów i pracowników. Co roku też mówi się o zwiększaniu efektywności – pracowników, procesów, biznesu. Zastanawiam się tylko, czy to jest możliwe. Wprawdzie nowe technologie, transformacja cyfrowa pozwalają usprawnić naszą pracę. Coraz więcej specjalistów bije jednak na alarm, że wielu pracowników doświadcza przeciążenia, wypalenia, depresji. Wprawdzie w niektórych firmach mówi się o budowaniu kultury dobrostanu, poczucia szczęścia, pojawia się nawet stanowisko dyrektora ds. szczęścia – ale czy nie jest to przykrywanie realnych problemów? By powiedzieć – przecież robimy tyle w tym obszarze. Jak jest jednak w rzeczywistości? Nie chodzi mi oczywiście o to, by nie podejmować takich działań, ale podstawą jest zbudowanie zdrowej organizacji, w której relacje i procesy opierają się na zaufaniu. Bo bez tego wszystkie działania mogą stanowić „piękne opakowanie”, a pod powierzchnią skrywać zupełnie coś innego. Sztuką jest według mnie postawienie na autentyczność, patrzenie na działania przez pryzmat człowieka i jego możliwości, potrzeb – czego Państwu, i sobie, na ten rok oraz kolejne lata życzę.

  W imieniu redakcji „Personelu Plus” składam również wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt. Niech przyniosą one poczucie szczęścia, bliskości i autentycznych relacji.

  Spis treści 12.2019:

  temat numeru

  8 Wielka polityka w lokalnym HR-ze

  Jeśli obietnice polityków się ziszczą, ogromnym wyzwaniem w każdej firmie będzie podniesienie efektywności pracy. Będzie to wynik intensywnego wzrostu kosztów pracy, które wynikają ze zniesienia 30-krotności składek ZUS, podniesienia płacy mini­malnej, wdrożenia PPK, utrzymującej się presji na wzrost wynagrodzeń.

  12 Coraz dalej na Wschód

  W ostatnich latach przedsiębiorcy zapełniali luki kadrowe pracownikami z Ukrainy, ale potrzeby gospodarki stale rosną, a część Ukraińców wybiera inne niż polski rynki pracy. Dziś pracodawcy z nadzieją patrzą w kierunku Dalekiego Wschodu, licząc, że w najbliższych latach to Azjaci staną się remedium na ich problemy.

  18 Biznesowe być albo nie być

  Rok 2020 będzie jeszcze ciekawszy niż 2019, a dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy HR-em a biznesem oraz zrozumienie jego potrzeb będą dwoma z wielu czynników, które zadecydują o tym, czy firma odniesie długofalowy sukces.

  21 Praca szczęście Ci da

  Arbejdsglaede, czyli dosłownie „pracoszczęście” – to słowo pochodzenia duńskiego, które zapoczątkowało nowy trend na rynku pracy. Idea z powodzeniem przyjęła się na Zachodzie i znajduje coraz więcej zwolenników w Polsce.

  28 Cyfrowe oblicze rekrutacji masowej

  Rozwój technologii usprawnił wiele procesów, w tym rekrutacyjnych. Korzystanie z narzędzi cyfrowych oraz sztucznej inteligencji umożliwia optymalne dopasowanie pracownika do stanowiska pracy i zwiększa satysfakcję pracownika oraz finalnie pracodawcy.

  32 Starsi szansą dla rynku pracy

  Proces starzenia się społeczeństwa będzie odgrywał coraz większą rolę również w kształtowaniu się rynków pracy. Problem może być szczególnie trudny w Polsce, gdzie odsetek ludności w wieku produkcyjnym maleje i według prognoz będzie malał w tempie jednego procenta w skali roku, co czyni ów proces jednym z najszybszych na świecie.

  38 Zaangażowanie, retencja, przywództwo

  Na przestrzeni ostatnich lat HR przeszedł dużą zmianę, od funkcji realizującej zadania związane z dokumentacją kadrową i płacową po bycie partnerem dla biznesu. Ta transformacja trwa nadal, a rola działów Human Resources wciąż ulega zmianie.

  ludzie i wydarzenia

  50 Wyjątkowy proces

  O procesie mentoringowym, jego szczególnym charakterze, wielostronnych zaletach i korzyściach oraz stawianych wymaganiach rozmawiamy z Piotrem Ciackiem, coachem, mentorem i trenerem, jedynym w Polsce posiadaczem między­narodowej akredytacji EQA EMCC na auto­rskie programy mentoringowe.

  55 Klucz do kształtowania profesjonalistów

  Choć poglądy prelegentów „EDUMIXERA” na przyszłość zawodów czy nowe modele biznesowe firm nie są jednakowe, to większość zgodziła się, że kluczem do sukcesu jest uważna obserwacja rynku, chęć kreowania trendów oraz otwarta współpraca.

  raport

  60 Docenić nieocenioną wartość

  Organizacja musi rozumieć dynamikę techno­logicznych czasów i na nią odpowiadać. Jednocześnie powinna uznać wartość każdego pracownika. W osiągnięciu tej równowagi pomocne będzie badanie Deloitte „Global Human Capital Trends 2019”.

  64 Freelancing zmieni rynek pracy

  Wolni strzelcy już w przyszłym roku stanowić mają ok. 40 proc. amerykańskiej siły roboczej, podczas gdy w Europie – 25 proc.
  Natomiast już w 2027 r. aż 50 proc. osób czynnych zawodowo będzie zatrudnionych na własny rachunek.

  70 Zdrowy kapitał buduje się w ruchu

  Badania pokazują, że 70 proc. Polaków oczekuje zaangażowania pracodawców w sferze zdrowia i samopoczucia pracowników. Co trzeci pracownik chciałby, aby pracodawca zaczął wspierać lub wzmocnił działania związane z aktywnością fizyczną załogi.

  hrm

  74 Sytuacje psychologicznie trudne

  Statystyki są nieubłagane. Sumując wszelkie możliwe problemy psychologiczne, od depresji przez zaburzenia osobowości po takie kryzysy życiowe, jak: rozwody, choroby w rodzinie, problemy w związkach, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienia, można szacować, że co piąty pracownik boryka się obecnie z jakimś problemem psychicznym.

  80 Strategie szachowych mistrzów w biznesie

  Szachy w biznesie? Ale jak to? Co mają z nim wspólnego? Otóż więcej, niż mogłoby się wydawać. Roszady w zespole? Taktyczne operacje w dziale personalnym? Strategia działu HR? Od dawna język szachowy przenika do biznesowej nomenklatury.

  edukacja i rozwój

  84 Na nic mindfulness, jeśli nie wiesz, kim jesteś

  Aleksander Manu, strateg przyszłości, twierdzi, że jedyną stałą w biznesie jest pragnienie ludzi, by ich życie było lepsze. Ciągłe dążenie do tego, aby ulepszać otaczającą nas rzeczywistość i nas samych, czyni nas uczestnikami biegu, którego bliżej nieokreślona meta ma nam dać… no właśnie – co? Lepsze życie, lepszą wersję siebie… Szczęście? Dwie rzeczywistości, zewnętrzna i wewnętrzna, nieustannie splatają się ze sobą w specyficznym tańcu kreowania potrzeb i produktowo-usługowej odpowiedzi rynku.

  88 Terra incognita w HRM-ie

  Dla efektywnej pracy ważne jest jej dopasowanie do ludzi i kontekstu. By określić stopień dopasowania, trzeba mieć dane o charakterze pracy, których naturalnym nośnikiem jest opis stanowiska. I tu trafiamy na białą plamę na mapie ZZL.

  prawo

  104 Niełatwy rok dla pracodawców

  Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian, którym musieli sprostać praco­dawcy: od dokumentacji pracowniczej i przyznania uprawnień zrzeszania się w związkach wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, przez pracownicze plany kapitałowe i wdrożenie RODO, aż po nowe definicje dyskryminacji i możliwość przywrócenia pracownika do pracy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania. To już za nami, a czego możemy się spodziewać w nowym roku?

  110 Pracodawcy obawiają się wyższej płacy minimalnej

  Wizja podwyższenia płacy mini­malnej do poziomu 4 tys. w 2020 r. nie wzbudza entuzjazmu ani w środowisku praco­dawców, ani ekspertów zajmujących się rynkiem pracy. Ankieta przeprowadzona przez Pracodawców RP pokazuje, że 82 proc. przedsiębiorców ocenia, iż wyższa płaca mini­malna negatywnie wpłynie na ich sytuację finansową.

  113 Czy w tym roku przyjdzie święty mikołaj?

  Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wielu praco­dawców przyznaje pracownikom dodatkowe świadczenia, np. w formie paczek świątecznych. Świadczenia te nie zawsze są przeznaczone wprost dla pracowników. Zdarza się, że fundowane są paczki dla dzieci pracowników. Ten miły zwyczaj może okazać się jednak problematyczny dla praco­dawcy.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Joanna Molga / 6
  • Sylwia Wódkowska-Pęksyk / 7
  • Izabela Brunner / 24
  • dr Agnieszka Wiśniak / 26
  • Jarosław Marciniak / 27
  • Maciej Iwankiewicz / 30
  • Małgorzata Nader, Magdalena Poradzka / 35
  • Małgorzata Nowotna / 36
  • Agnieszka Ciećwierz / 37
  • Andrzej Borczyk / 40
  • Katarzyna Szydłowska / 42
  • Ewa Kornafel / 43
  • Krzysztof Wiśniak / 44
  • Karina Trafna / 46
  • Anna Jaworska / 47
  • Wioletta Skrzypczyńska / 48
  • Anita Kijanka / 78
  • Dariusz Użycki / 79
  • Piotr Cypel / 89
  • Marek Parzydło / 95
  • Liza Shybanova / 96
  • Iwona Wieczorek / 98
  • Dorota Wierzbicka-Kot, Renata Kałużna / 100
  • Ewa Stelmasiak / 102
  • Paula Koczara / 112
  • Sara Oziemska / 116
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 11/2019

  PersonelPlus 11 2019 OKLADKA 1

  Większość z nas rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i rynku usług, ale niewielu wie, że jest zakazana prawem: Konstytucją, Kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, Kodeksem cywilnym czy Kodeksem wykroczeń. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich w listopadzie 2016 r. co trzeci respondent był przekonany o częstej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (36 proc.)1. A wspominam o tym, gdyż w bieżącym numerze więcej miejsca poświęcamy tematowi wyzwań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

  „Obawy i lęki”, „Oswajać niepełnosprawność”, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” – to tylko niektóre hasła, które raczej wzbudzą niepokój niż pozytywne nastawienie. Ale na szczęście zaraz dalej pojawiają się takie jak: „Nie ma rzeczy niemożliwych”, „Jesteśmy tacy sami” czy „Polityka otwartości”. To pokazuje, że tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wciąż towarzyszy wiele emocji. Kwestia włączenia takich osób do grona pracowników oraz zapewnienia im godziwych warunków pracy stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność według badań jest jedną z najczęściej występujących w naszym kraju sytuacji nierównego traktowania (37 proc. wskazań w badaniu „Dyskryminacja w UE w 2012 r.” Eurobarometru). Kryterium niepełnosprawności jest dla 29 proc. respondentów z Polski główną przyczyną odrzucenia kandydata bądź kandydatki do pracy2. Choć nie są to najświeższe wyniki, to obawiam się, że gdyby badania przeprowadzono teraz, niewiele by się one różniły.

  Dnia 1 marca przypada Dzień „Zero dla Dyskryminacji” i choć mamy listopad, a do marca 2020 r. jeszcze daleko, warto zastanowić się nad tym tematem już dziś i pomyśleć, jak dołożyć naszą osobistą, HR-ową cegiełkę do budowania odpowiedzialnego biznesu, jak nadać działalności organizacji większy sens. Mam nadzieję, że sporo inspiracji w tym obszarze znajdą Państwo w bieżącym numerze „Personelu Plus”, a kiedy kolejny raz przyjrzymy się tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami bliżej, takich dobrych praktyk będziemy mogli przedstawić jeszcze więcej.

  1 Patrz: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-swiadomosc-polakow-w-zakresie-rownego-traktowania-rzecznik-przedstawia-dane (dostęp: 21.10.2019 r.).

  2 Patrz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-nieobecni-na-rynku-pracy-zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-wyzwaniem-dla-biznesu/ (dostęp: 21.10.2019 r. ).

  Spis treści 11.2019:

   temat numeru

  8 Pełnosprawni, edukujcie się!

  Pracodawcy w dalszym ciągu boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Niestety tak. I największym problemem wcale nie wydają się tu kwestie formalne (chociaż trudno je bagatelizować), ale mentalny opór przed nieznanym.

  12 Nie będzie żadnej rewolucji?

  Rekordowo niska stopa bezrobocia, wydłużające się procesy rekrutacji, rotacja pracowników – jak nigdy dotąd potrzebujemy świeżego spojrzenia na problem brakujących rąk do pracy. Sięgnijmy po zasoby, których nie dostrzegaliśmy.

  16 Wyjść z HR-owej strefy komfortu

  Na rynku odczuwa się deficyt specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Pracodawcy coraz częściej zlecają usługi rekrutacyjne zewnętrznym podmiotom, które dwoją się w poszukiwaniu kandydatów spełniających stawiane im wymagania. Może po prostu nie szukamy tam, gdzie trzeba?

  20 Polityka otwartości

  Uniwersytet Warszawski jest praco­dawcą, który od kilkunastu lat dąży do stworzenia warunków pracy przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Przyszedł więc czas na próbę podsumowania doświadczeń i nakreślenia podstawowych wyzwań.

  23 (Nie)zwykła rozmowa kwalifikacyjna

  Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko wybór odpowiedniego kandydata o najlepszych kompetencjach i największej motywacji do pracy. To bardzo często rzucenie się w nieznaną przestrzeń specyficznych interakcji personalnych.

  26 Zarządzanie i adaptacja w miejscu pracy

  Czy zarządzanie zespołem, w którym znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, jest proste? Czy każdy umie to robić? I czy różno­rodny zespół wymaga jakichś nadzwyczajnych kompetencji menedżerskich? Na pewno zarządzanie jest procesem trudnym i wymagającym. O wysokim poziomie trudności nie decydują jednak inne cechy pracowników czy ich stan zdrowia, ale specyfika zarządzania ludźmi w ogóle.

  30 Job crafting w aktywizacji zawodowej

  Firma przyjazna osobom z niepełno­sprawnościami to firma przyjazna wszystkim pracownikom. W przyjaznym środowisku ludzie łatwo angażują się w pracę, są bardziej kreatywni, pracują efektywniej. Jak wykorzystać model job craftingu z korzyścią dla pracowników i praco­dawców na obecnym rynku pracy?

  34 Czy to wstyd płacić kary na PFRON?

  Wiele osób mówi, że firma oddaje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Brzmi to bardzo elegancko i nosi prawie znamiona akcji charytatywnej. Słowo „składka” kojarzy się z fakultatywną zbiórką pieniędzy.

  40 Nie ma rzeczy niemożliwych

  Od czasów, w których żyli nasi dziadkowie, wiele się zmieniło w sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Kiedyś były one niewidoczne dla społeczeństwa. Obecnie dzięki rozwojowi medycyny i techniki mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Nowe urządzenia ułatwiają im pokonywanie barier architektonicznych, a praca zawodowa daje szansę na osobisty rozwój.

  ludzie i wydarzenia

  44 Biuro idealne

  O najnowszych i nieco starszych trendach w projektowaniu i aranżacji przestrzeni biurowych oraz o tym, co najbardziej cenią sobie pracownicy i jaki mają wpływ na kształtowanie swojego miejsca pracy, opowiada Sylwia Piechnik, head of office leasing w spółce EPP.

  50 Jak uszczęśliwić siebie i innych

  W dniach 26–27.09.2019 r. w przestrzeni konferencyjnej Brain Embassy w Warszawie odbył się międzynarodowy szczyt poświęcony koncepcji zarządzania szczęściem w pracy – „International Happiness at Work Summit”. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z 12 krajów, w tym 25 znakomitych prelegentów.

  51 Wellbeing w branży IT

  Jak budować firmę, z której pracownicy nie chcą odejść? Jak pozyskać najlepszych specjalistów w branży? Jak realnie wpłynąć na ich lojalność? Odpowiedzi na te pytania padły podczas konferencji „IT Well­being Brunch”, która odbyła się 27.09.2019 r. we Wrocławiu.

  52 Odwaga współ­czesnego lidera

  Jaką odwagą powinien wykazywać się lider w dzisiejszych czasach? W jakich sytuacjach odwagę myli się z głupotą, arogancją, ucieczką, niepotrzebnym ryzykanctwem? Temat odwagi w przywództwie dominował podczas wydarzenia „IV Mentoring Weekend”.

  54 Jak wspierać cykl życia pracownika

  Czym jest i jak budować kapitał społeczny w organizacjach? Czy HR może wpłynąć na gotowość ludzi do współpracy? Jakie są dobre i złe praktyki blended learningu? Na te m.in. pytania można było uzyskać odpowiedzi w trakcie konferencji „Rozwiązania HR”.

   raport

  60 Jak odciążyć działy personalne?

  Badania pokazują, że czas osób zatrudnionych w działach HR nie zawsze wykorzystuje się w sposób, który przynosi firmie korzyści biznesowe. Taki stan rzeczy może być frustrujący dla pracodawcy, osób przez niego zatrudnionych, a także dla samych pracowników działów personalnych.

  66 Szczęście w pracy przestaje być mrzonką

  Badanie „Radość w pracy 2019” potwierdza, że poczucie szczęścia w pracy przekłada się na większą efektywność, wyższy poziom energii, kreatywność czy jakość relacji ze współpracownikami.

   hrm

  70 Uprzedzone maszyny

  Łącząc polubienia na Face­booku z ograniczonymi informacjami ankietowymi, w 88 proc. przypadków udaje się określić orientację seksualną mężczyzn, w 95 proc. – pochodzenie etniczne użytkownika, a w 82 proc. – jego wyznanie chrześcijańskie bądź muzułmańskie. Profilowanie staje się praktyką coraz bardziej powszechną i skuteczną. Na dobre i na złe.

  74 Od outsidera do insidera

  Menedżerowie mają przed sobą trudne wyzwanie. Zatrudniają lub planują zatrudniać utalentowanych pracowników bez względu na kraj pochodzenia. Jak stworzyć warunki pozwalające utrzymać obcokrajowców i skorzystać na wielokulturowości zespołowej?

  82 Czy ludzi zastąpią roboty?

  Niewątpliwie to pytanie często zadają sobie pracownicy – świadkowie ogromnej zmiany, która w mniejszym lub większym stopniu dokonuje się we wszystkich przedsiębiorstwach. Transformacja cyfrowa pozwala jednak uwolnić prawdziwy potencjał ludzi.

   edukacja i rozwój

  88 O Assessment/Development Center słów kilka

  Nie wszystko, co zwykliśmy nazywać AC/DC… w rzeczywistości tym jest. Przedstawiamy kilka gorzkich przemyśleń, które – mamy nadzieję – wzbudzą refleksję, zachęcą do wniosków, a może wywołają opór. Każda z tych reakcji świadczy o zainteresowaniu tematem.

  93 Sposób na silosy

  Kiedy interesy danego działu zaczynają przeważać nad interesem całej organizacji, w dłuższej perspektywie może to zagrozić efektywnemu funkcjonowaniu firmy. Takie silosy stanowią poważne wyzwanie, gdyż zakłócają efektywną komunikację wewnętrzną.

  96 Job crafting – (r)ewolucja w myśleniu o pracy

  Instytut Gallupa wśród właściwości pracy najbardziej pożądanych przez pracowników wymienia potrzebę poczucia sensu pracy. Podobnie Instytut Badań Pracy w Wielkiej Brytanii wymienił konieczność dbania o sens i znaczenie pracy dla pracowników.

   prawo

  108 Nowe obowiązki prawne

  Jakie zmiany czekają spółki giełdowe w obszarze polityki wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych?

  113 Powrót do pracy przed prawomocnym zakończeniem sporu

  Pracownik zwolniony z naruszeniem przepisów prawa pracy może starać się o powrót na stanowisko. Zmiany w przepisach postępowania cywilnego wprowadzają możliwość przyspieszenia tego skutku, zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Monika Jankowska--Rangelov / 6
  • Agata Spała / 7
  • Beata Łanik / 33
  • Radosław Krasowski / 38
  • Przemysław Sobieszczuk / 42
  • Anna Kobylańska, prof. dr hab. Tomasz Rostkowski / 63
  • Piotr Cwalina / 79
  • Maciej W. Iwankiewicz / 86
  • Iwona Wieczorek / 100
  • Anna Pierzchała / 102
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 103
  • Marek Parzydło / 104
  • Anna Wąsowska / 106
  • Sara Oziemska / 116
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 11/2019

  12 2018Nasz świat jest coraz bardziej zdominowany przez kulturę nadmiernego konsumpcjonizmu, czego negatywne skutki, chociażby w postaci zanieczyszczenia środowiska naturalnego, widoczne są już dziś. Cenę za te ekologiczne zaniedbania zapłaci przede wszystkim najmłodsze pokolenie i to właśnie ono zaczyna coraz głośniej domagać się zintensyfikowania działań mających na celu powstrzymanie kryzysu klimatycznego.
  Wiele w tej sprawie już się dzieje. W naszych szkołach od lat prowadzone są liczne projekty proekologiczne, niestety często mają one charakter akcyjny i przez to ich skuteczność nie zawsze jest zadowalająca.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 10/2019

  PersonelPlus 10 2019 OKLADKA 1

  Mam wrażenie, że temat cyfrowej transformacji to już nie bardziej lub mniej odległa przyszłość, ale nasza rzeczywistość. Codziennie w informacjach prasowych znajduję treści w tym temacie. Coraz więcej instytucji przeprowadza badania, których celem jest określenie albo wyzwań polskich organizacji związanych z cyfryzacją, albo ich dojrzałości techno­­logicznej, a także sprawdzenie, jak szeroko rozumiane jest pojęcie transformacji cyfrowej; jakie są obawy i bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych i cyfryzacją procesów; czy i z jakiego powodu kompetencje praco­wników stanowią barierę dla cyfryzacji procesów; czy w firmach istnieją dopracowane strategie bezpieczeństwa informatycznego; czy firmy planują inwestować w rozwój kompetencji pracowników w związku z cyfryzacją.

  Są to bardzo ważne kwestie, szczególnie istotny jest tu aspekt ludzki oraz ten, który dotyczy naszego bezpieczeństwa. Coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić, nie wychodząc z domu, a nawet będąc w drodze z punktu A do punktu B. Pewnie w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, a w końcu to też jeden z elementów adaptacji nowo­czesnych rozwiązań informatycznych w naszym życiu. Jak się w tym odnajdujemy? Zapewne najlepiej radzą sobie najmłodsi przedstawiciele naszych praco­wników. Musimy jednak pamiętać o demo­grafii – społeczeństwo nam się starzeje, więc sporej części populacji w przyzwyczajeniu się do nowych rozwiązań będzie dużo ciężej. Dlatego wszystkie działania w tym obszarze muszą być przemyślane, wyważone, dostosowane do różnych potrzeb odbiorców końcowych. Kolejny temat, który w połowie września dotknął wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej, to bezpieczeństwo. W firmach również zaczęto wprowadzać wzmocnione uwierzytelnianie przy logowaniu do systemów informatycznych. Jest to potrzebne, choć zapewne dla niejednego użytkownika dość uciążliwe i irytujące. Oczywiście to kwestia przyzwyczajenia, ale ja też się denerwowałam, kiedy po raz któryś z rzędu musiałam wpisywać kody weryfikacyjne poza hasłem do komputera, a w trakcie pracy nie mogłam zapisać dokumentu, bo w którymś miejscu zabrakło kolejnego logowania do chmury… Niby wszystko powinno być prostsze, szybsze, a my powinniśmy „uwolnić” czas i pełną piersią korzystać z życia. Czy tak się jednak dzieje? Na to pytanie każdy musi już sobie sam odpowiedzieć. Jedno jest pewne – przed cyfrową transformacją naszej rzeczywistości nie uciekniemy. Czas zatem ją oswoić, czego życzę zarówno Państwu, jak i sobie.

  Spis treści 10.2019:

   temat numeru

  8 Firma i megatrendy

  Każda firma jest na innym etapie transformacji technologicznej i każda na swój sposób staje przed pytaniem, jak adaptować się do wzajemnie zależnych trendów, by maksymalnie je wykorzystać. Wszystko to zmusza do zmian, przeinwestowań, restrukturyzacji.

  16 Jak przeżyć i nie zwariować wśród botów, aplikacji i pikających powiadomień

  Technologie z impetem wkroczyły w większość aspektów naszego życia i w wielu obszarach korzystanie z nich jest dla nas naturalne do tego stopnia, że niekiedy wręcz ich nie zauważamy. Kiedy jednak rozmawiamy o przyszłości pracy, rzecz wygląda bardziej dramatycznie. Czy roboty zabiorą mi pracę? – z obawą pyta wiele osób.

  24 Halo, czy to transformacja?

  Mimo że za oknem nie zobaczymy wynalazku o rozmiarach lokomotywy parowej, w obszarze informatyzacji zachodzą zmiany na miarę rewolucji przemysłowej XVIII w.

  29 Oswoić roboty

  Nowa technologia na stałe zagościła już w branży HR. Z jednej strony bardzo wspomaga biznes, z drugiej – wprowadza niemałe zamieszanie w HR-ze. Sprawia, że niełatwo jest utrzymywać porządek w danych i zakresach zadań zespołu.

  32 Ambasadorzy zmiany

  Wdrażanie zmian w organizacji stanowi wyzwanie. Jak przekonać pracowników do korzystania z technologii, która może im pomóc pracować efektywniej, ale jej poznanie wymaga czasu? Znajdźmy zwolenników i zróbmy z nich naszych agentów zmiany.

  36 Współpracownik robot – science fiction czy rzeczywistość?

  Przed wejściem do biura skanujesz inteligentną kartę pracowniczą. Drzwi się otwierają. Wchodzisz do windy. Maszyna doskonale wie, na które piętro zmierzasz. Równocześnie bot loguje się na Twoim komputerze i zaczyna wykonywać zadania. Nie zdążyłeś jeszcze zrobić kawy, a bot wykonał już za Ciebie pracę, którą robiłbyś przez cały dzień.

  40 Technologia i ludzie

  Często jestem zdumiona tempem, w jakim nowe technologie wchodzą na nasz świat. To, co robi pionier przyszłości Elon Musk, może nie wpłynie natychmiast na nasze życie, ale ewidentnie przesunie granice obszaru science fiction.

  50 Najpierw pytanie „kto?”, potem „co i jak?”

  Dla mnie transformacja cyfrowa wiąże się z wprowadzeniem ważnych zmian w podejściu do prowadzenia biznesu, które wymagają redefinicji niektórych ról w organizacji oraz przebudowy procesów wewnętrznych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

   ludzie i wydarzenia

  56 Mentoring kobiecy. Dlaczego w pracy i biznesie warto uczyć się od innych kobiet?

  Jakie biznesowe korzyści można zaczerpnąć, wchodząc w relację uczeń – mistrz? Czy warto inwestować w mentoring? Czy solidarność kobiet w biznesie istnieje? O mentoringu w kobiecym wydaniu rozmawiamy z Moniką Lichotą, założycielką marki Akademia Kobiet.

  60 HR zapewnia organizacji tlen

  Rola HR-u zmieniła się dynamicznie w ostatnich latach. HR stał się partnerem dla biznesu, aktywnie wspierającym działania strategiczne firmy. Czy funkcja HR biznes partnera jest jednak w firmie potrzebna? Jak na to patrzy zarząd?

  63 Współpraca, energia, zabawa

  Jeszcze nie opadły emocje po gamechangerskim i pełnym inspiracji wydarzeniu, jakim były warsztaty zorganizowane wspólnie przez Pracownię Gier Szkoleniowych oraz The Heart. Firmy ponownie połączyły siły i stworzyły kolejną, 3. już edycję konferencji dla menedżerów, liderów, zarządzających i tych, którzy odpowiadają za rozwój pracowników i organizacji.

  64 Firmy podejmują temat szczęścia w pracy

  Czym różni się happiness manager od menedżera HR? Czy rozwiązania zwiększające szczęście pracowników mogą być uniwersalne? Jak je wprowadzić? Nad tymi kwestiami dyskutowano podczas spotkania z cyklu „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”.

   raport

  68 Zmotywowany praco­wnik na wagę złota

  Motywacja praco­wników to sekretny klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Skutkuje ona nie tylko większą efektywnością, lecz także lepszą atmosferą w pracy, a co za tym idzie – postrzeganiem firmy jako dobrego pracodawcy. Niestety wciąż wiele organizacji przykłada zbyt małą wagę do tego, aby zachęcać i mobilizować zatrudnionych do osiągania jak najlepszych wyników.

  72 Angielski w pracy – oferty a rzeczywistość

  Mogłoby się wydawać, że wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego rosną wraz z poziomem stanowiska. Tymczasem z przeanalizowanych ofert pracy wynika, że największe oczekiwania w tej kwestii praco­dawcy mają w stosunku do stażystów i praktykantów. Czy potwierdzają to rekruterzy? I czy zajęcia z angielskiego mogą być atrakcyjnym benefitem pracowniczym?

   hrm

  78 Jego wysokość konflikt

  W określonych sytuacjach zapobieganie konfliktom, zamiast przynieść korzyść, ogranicza, a nawet pozbawia organizację możliwości rozwoju. Może więc menedżerowie powinni raczej zachęcać do konfliktów, niż dążyć do konsensusu i synergii ludzkiego myślenia?

  85 Cztery wymiary zarządzania pokoleniami

  W Polsce coraz trudniej o pracowników. Od lat rodzi się coraz mniej dzieci, przybywa emerytów, pokolenie Z jest mniej liczne niż którekolwiek z poprzednich. Co robić? Odpowiedź narzuca się sama: efektywniej wykorzystywać istniejące zasoby.

  89 Marsz pokoleń

  Jak zarządzać młodymi pracownikami? Jak nie tracić młodych talentów? Temat ten wydaje się niewyczerpany. Coraz szybsze następowanie po sobie kolejnych pokoleń sprawia, że kwestia młodych wciąż od nowa wchodzi na wokandę.

   edukacja i rozwój

  94 Rola pracowników we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju

  Firmy realizujące działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju mają na rynku opinię odpowiedzialnych pracodawców. Aż 83 proc. Millenialsów uważa, że miara sukcesu firmy powinna wykraczać poza wyniki finansowe.

  98 Humor w szkoleniach e-learningowych

  Humor ma moc. Odpowiednio użyty w szkoleniu e-learningowym potrafi zdziałać cuda. Ale wykorzystany nieumiejętnie psuje całość. Akcenty humorystyczne muszą być naprawdę dobrze dobrane i zgodnie z intencją autora zrozumiane
  przez odbiorcę.

  102 Firmowy portal społecznościowy

  Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął na nasz sposób komunikowania się. Zmiana widoczna jest dziś również w relacjach służbowych i wymaga od pracodawców dostosowania się do aktualnych oczekiwań pracowników.

   prawo

  110 Zerowy PIT dla młodych. Zasady wynagradzania dla umowy o pracę i umowy-zlecenia

  Od 1.08.2019 r. wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów-zleceń otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (w 2019 r. do wysokości 35.636,67 zł).

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Jakub Garszyński / 6
  • Marcin Sieńczyk / 7
  • dr Maksymilian Pawłowski / 15
  • Clemens Aichholzer / 17
  • Rebecca Carr / 18
  • Wojciech Ozimek / 20
  • Bartosz Janowicz / 43
  • Arkadiusz Siechowicz / 44
  • Marta Machalska / 46
  • Anita Kijanka / 48
  • Jakub Abramczyk / 54
  • dr Piotr Prokopowicz / 77
  • Violetta Wysok / 83
  • Aleksandra Małozięć / 93
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 101
  • Anna Saczuk / 106
  • Marek Parzydło / 108
  • Maciej Ambroziewicz / 114
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 10/2019

  12 2018Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola obchodzony 22 października z inicjatywy naszej redakcji nabierają w tym roku szczególnego znaczenia. Od wielu miesięcy sprawy oświatowe są bowiem jednym z wiodących tematów w przestrzeni publicznej.
  Wyzwania związane z reformą edukacji, a także protesty nauczycieli zwróciły uwagę ogółu obywateli na ten obszar funkcjonowania państwa. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że oświata jest sprawą nas wszystkich. Miejmy nadzieję, iż ten pozytywny trend utrzyma się przez kolejne lata i zaowocuje przemyślanymi, dalekowzrocznymi działaniami w celu podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Tymczasem już teraz możemy zadbać, by czuli się oni doceniani i zmotywowani do pracy w naszych szkołach. Kilka pomysłów przedstawiają w swoich artykułach dr Danuta Elsner oraz Dariusz Żółtowski.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 9/2019

  12 2018Przed nami kolejny rok szkolny pełen wyzwań. Pomimo podwyżki wynagrodzenia, sytuacja nauczycieli nadal jest trudna, niepokoi również stan finansów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wydatków oświatowych. Kwestie te poruszają w swoich artykułach Bogdan Bugdalski i prof. Antoni J. Jeżowski.
  W szkołach ponadpodstawowych duże obawy budzi sytuacja uczniów z tzw. podwójnego rocznika. Na łamach „Dyrektora Szkoły” wielokrotnie pisaliśmy na temat trudności organizacyjnych towarzyszących reformie oświaty. Tym razem Tomasz Garstka przygląda się konsekwencjom psychologicznym, jakie mogą ponieść dzieci, które stały się głównymi bohaterami zmiany systemu szkolnego, i podpowiada, jak zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk. Oprócz praktycznych wskazówek dotyczących postępowania nauczycieli i dyrektorów wobec uczniów oraz rodziców, autor poddaje krytycznej analizie niektóre medialne wypowiedzi na ten temat.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 9/2019

  PersonelPlus 09 2019 OKLADKA 1

  Rozwój można postrzegać wielowymiarowo. Całe nasze życie kręci się wokół niego, a postęp, który obserwujemy (m.in. technologiczny), również o nim świadczy. Wszystkie państwa dążą do coraz wyższego poziomu rozwoju, firmy i organizacje – tak samo. W wymiarze osobistym od urodzenia po kres życia ciągle się zmieniamy, udoskonalamy, pracujemy nad sobą.

  Od jakiegoś czasu hasłem, które coraz mocniej wybrzmiewa, jest zrównoważony rozwój. Jego ideę streszcza pierwsze zdanie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. – „Nasza wspólna przyszłość”: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”1. Czy tak się jednak dzieje? Naukowcy z australijskiego centrum naukowego Breakthrough National Centre for Climate Restoration po raz kolejny ostrzegają przed nadciągającymi zmianami klimatycznymi. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, nasza cywilizacja skończy się w 2050 r.2 Niedawno obejrzałam serial „Czarnobyl” – muszę przyznać, że wbił mnie mocno w fotel. Uzmysłowił mi, jak niewiele brakowało do jeszcze większej światowej tragedii. Myślę, że warto, by każdy z nas zatrzymał się choć na chwilę i o tych różnych kontekstach szeroko pojetego postępu pomyślał.

  Wrześniowy numer „Personelu Plus” skupia się na rozwoju w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i organizacyjnym. Pytamy się, co jest sednem rozwoju, jak sprawić, by on miał sens. Jest to też dobra okazja, by zachęcić wszystkich menedżerów HR do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w konkursie TOP HR Manager in Action3, który również – jak pokazują doświadczenia finalistów wcześniejszych edycji – przekłada się na indywidualny wzrost. Warto spróbować, tym bardziej że zgłoszenia można dokonać do 15.10.2019 r. Czas jeszcze jest, ale lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili.

  Życzę Państwu inspirującej lektury i mam nadzieję, że zachęciłam do spojrzenia na ten obszar z różnych perspektyw.

  1 Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_rozwój (dostęp: 13.08.2019 r.).

  2 Patrz: https://tech.wp.pl/koniec-swiata-w-2050-naukowcy-ostrzegaja-przed-koncem-naszej-cywilizacji-6389331165300353a (dostęp: 13.08.2019 r.).

  3 Patrz: https://tophrmanager.pl/ (dostęp: 13.08.2019 r.).

  Spis treści 9.2019:

  temat numeru

  8 Uczyć się a nauczyć – dlaczego tak trudno w codzienną pracę wdrożyć wiedzę wyniesioną ze szkoleń

  Odwieczny temat i dylemat – jak uczyć ludzi dorosłych, aby ich nauczyć? Dlaczego pracownicy chodzą na szkolenia i niewiele z tego, czego się dowiedzą, wprowadzają w życie? Jak budować motywację pracownika do rozwoju kompetencji i zmiany zachowań? W końcu – jak rozmawiać z pracownikami o aspiracjach rozwojowych, karierowych?

  14 Story o rozwoju z sensem – czyli fakty, potrzeby i marzenia pracowników

  Zmiana, proces, rozwój, cele, efekty – to hasła towarzyszące codzienności przynajmniej części pracowników korporacji. Czy nie jest tak, że obecny świat zaprasza do myślenia skoncentrowanego
  na uczeniu się, dążeniu do szeroko pojętego rozwoju?

  18 Kwintesencja konstruktywnej edukacji

  Postulaty dotyczące krytycznego znaczenia uczenia się były zgłaszane od początku wieku, wraz z upowszechnieniem się koncepcji uczenia się organizacyjnego. Różnica, która uwidacznia się obecnie, przejawia się w ilości, szybkości i głębokości zmian, jakich doświadczają organizacje. Jak sobie z tym radzić?

  24 Nie ma rozwoju bez strategii

  Rozwój pracowników często jest utożsamiany z jednorazowymi szkoleniami, a te wybiera się na chybił trafił. Jak zatem sprawić, by działania rozwojowe miały charakter planowy, adekwatny do potrzeb i ściśle związany ze strategią biznesową?

  28 Facylitowanie rozwoju pracowników kluczową potrzebą organizacji

  Umożliwianie rozwoju i jego indywidualizacja – w odróżnieniu od dostarczania standardowych rozwiązań – to obecnie najważniejsze elementy sensownego rozwoju pracowników. Zadaniem firm jest tworzenie środowiska wspierającego
  learning agility, świadomości „po co rozwój i jak po niego sięgać” oraz zapewnienie wachlarza narzędzi odpowiadających różnorodnym potrzebom.

  32 Oddelegowanie do pracy w innym kraju: możliwości i pułapki rozwoju

  Jak spozycjonować zagraniczne oddelegowania wśród innych narzędzi rozwojowych? Na co zwrócić uwagę, wybierając i przygotowując ludzi do wyjazdu? No i w końcu – jak nie stracić naszej inwestycji w pracownika po jego powrocie do kraju?

  ludzie i wydarzenia

  42 Szukamy HR-owców z pozytywną energią

  Zapraszamy do prezentacji, która ma na celu pokazanie, jak ulepszyliście swoje organizacje! Będzie to okazja do promocji najlepszych praktyk HR-owych w Polsce oraz sposobów na tworzenie jeszcze lepszych miejsc pracy – taka jest misja konkursu TOP HR Manager in Action, do którego rejestracja ruszyła 1.07.2019 r. i potrwa do 15.10.2019 r. Co o udziale w konkursie mówią członkowie kapituły oraz uczestnicy zeszłorocznej edycji?

  48 Symboliczni właściciele

  O szeroko zakrojonym programie partycypacyjnym „One Person, One Voice, One Share”, włączaniu pracowników w planowanie przyszłego kształtu firmy, zaangażowaniu społecznym i zrównoważonym rozwoju rozmawiamy z Magdą Dybską-Tabor, dyrektor HR dla grupy spółek DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich.

  raport

  54 Na co zwracać uwagę, tworząc programy well-beingowe? Spojrzenie z perspektywy wiekowej i pokoleniowej

  Jakie potrzeby w zakresie działań well-beingowych mają pracownicy będący przedstawicielami grup wiekowych? Przyjrzyjmy się wynikom badania „Age Power”, które podpowiada, czego potrzebują pracownicy z różnych grup wiekowych w zakresie zarządzania swoją energią.

  61 Bezpłatne nadgodziny: realny problem polskiego rynku pracy

  Sytuacje, w których dopuszcza się pracę w godzinach nadliczbowych, są dokładnie regulowane przez Kodeks pracy. I choć w teorii pracodawca jest zobowiązany zapłacić za każdą nadmiarową godzinę pracy, praktyka często wygląda inaczej. Według badań ADP „Workforce View in Europe 2019” blisko połowa polskich pracowników i pracownic wypracowuje nadgodziny bez odpowiedniej zapłaty. W czasie, gdy na rynku brakuje pracowników, takie postępowanie może przynieść opłakane skutki.

  64 Polski lider coraz rzadziej rządzi twardą ręką

  Jak na tle globalnych badań wypadają polscy liderzy? Jak rozumieją przedsiębiorczość? Jak rozwijać postawy przedsiębiorcze w organizacji? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdują autorzy badania „Przedsiębiorcze przywództwo”, zrealizowanego przez SHL Polska.

  hrm

  68 Strategia employer brandingu.
  Pięć najczęstszych błędów przy jej tworzeniu i realizacji

  Odkąd pozyskiwanie i utrzymywanie talentów stało się jednym z najważniejszych wyzwań organizacji, działy HR i zespoły EB znalazły się w centrum uwagi. Przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej oczekują od nich rozwiązywania długoterminowych problemów zatrudnieniowych. Taki wzrost zainteresowania i oczekiwań „z góry” zmusza z kolei do coraz bardziej profesjonalnych działań EB.

  74 Niepełnosprawność – moc w niemocy

  Rozmawiają dwie aktywne zawodowo kobiety,
  liderki i działaczki społeczne, trenerki ds. różnorodności – obie z niepełnosprawnością ruchową. Monika jest dyrektorką w międzynarodowej firmie, a Agata prowadzi własną działalność gospodarczą.

  80 Wyzwania organizacji pracy w Polsce według modelu zaangażowania w twórcze działania

  Gospodarka oparta na wiedzy, era konceptualna, ekonomia kreatywności – to pojęcia eksponujące czołową rolę kreatywności w kształtowaniu gospodarki przyszłości.

  edukacja i rozwój

  86 Między sukcesem a porażką

  Jak stworzyć program mentoringowy, który będzie ceniony w organizacji? W jaki sposób nim zarządzać, by dawał uczestnikom to, co najważniejsze, czyli rozwój na miarę ich potrzeb? Jak go rozwijać, by elastycznie dostosowywał się do potrzeb biznesowych?

  90 Job shadowing w Grupie eSky

  Co zrobić, gdy firma tworzy nowe kompetencje? Grupa eSky z Katowic testowała job shadowing i przekazywanie unikatowych, wypracowanych wewnętrznie standardów potencjalnym kandydatom poprzez obserwację pracowników w ich codziennej pracy.

  96 Plusy i ryzyka grywalizacji

  Skuteczna motywacja jest zawsze obiektem zainteresowań menedżerów. Szukają jej jak magicznego Graala, ponieważ zapewnia zaangażowanie pracowników, a przełożonemu – spokój wynikający ze zrealizowanych celów. Czasem źródła nowych pomysłów motywowania są dość zaskakujące. Tak właśnie było z grywalizacją.

  prawo

  104 Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny

  Zwrot „socjalny” w nazwie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wskazuje na funkcje, jakie powinien on pełnić w zakładzie pracy, czyli ochronę interesów socjalnych osób uprawnionych do korzystania z niego.

  112 Tajemnice pracodawcy tajemnicami pracownika

  Coraz powszechniejsze staje się dołączanie do umów o pracę postanowień zobowiązujących pracownika do zachowania różnego rodzaju tajemnic pracodawcy. Na czym tak naprawdę polegają te tajemnice?

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Beata Łanik / 6
  • Marzena Budziszewska-Pettyn / 7
  • Anna Jaworska / 13
  • dr n. med. Magda Skopińska / 22
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 27
  • Edyta Bąkowska-Szczurek, Katarzyna Janik / 30
  • Małgorzata Bieniaszewska / 35
  • Ewa Magier / 36
  • Katarzyna Szydłowska / 38
  • Anna Dunin-Brzezińska / 40
  • Dariusz Użycki / 73
  • Paweł Pełtak / 78
  • Marek Parzydło / 84
  • Maja Gojtowska / 85
  • Andrzej Kozłowski / 92
  • Michał Pięciorek / 94
  • Ewa Jochheim / 95
  • Maciej W. Iwankiewicz / 100
  • Iwona Wieczorek / 102
  • Maciej Ambroziewicz / 111
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 8/2019

  12 2018Sierpniowy numer „Dyrektora Szkoły” tradycyjnie poświęcamy przede wszystkim zagadnieniom prawnym i zarządczym. Michał Łyszczarz przygotował zestaw obowiązków dyrektora w całym roku szkolnym z podziałem na zadania i odwołaniem do odpowiednich przepisów, Bogusława Wojtczak omawia podstawy programowe i ramowe plany nauczania do szkół zawodowych, Monika Sewastianowicz analizuje regulacje prawne obowiązujące od września oraz te dotyczące wolności wyznania, zaś Joanna Wrona przybliża kwestie związane z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami, a także zatrudnianiem nauczycieli wspomagających. Natomiast w Materiałach dla nauczycieli znajdą Państwo ważne informacje na temat bezpieczeństwa uczniów, w tym m.in. zadania szkoły w obliczu różnych zagrożeń oraz przykładową procedurę postępowania.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 8/2019

  PersonelPlus 08 2019 OKLADKA 1

  W przeglądarkę Google wpisuję hasło „HR przyszłości”. Jakie nagłówki znajduję? „Przyszłość HR to dane i fakty”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi «po nowemu»”, „Przyszłość HR to cyfryzacja”, „HR znów na fali wznoszącej”.

  Po rozwinięciu tych tytułów dowiadujemy się, że nowoczesny HR musi działać bardziej ofensywnie, idąc w ślady pełnych determinacji działów biznesowych. Powinien rozszerzać swoje kompetencje w taki sposób, aby móc skuteczniej wspierać menedżerów liniowych i dostarczać im utalentowanych pracowników1. W badaniu „Global Human Capital Trends 2019”2 podkreśla się kwestię prowadzenia odpowiedzialnej firmy, co wymaga zmiany w zarządzaniu, tak by to człowiek był w centrum uwagi. Niestety tylko 19 proc. szefów firm deklaruje gotowość do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Jedna trzecia badania poświęcona jest przyszłości HR-u. Chodzi o zadania, jakim powinny sprostać dzia­ły HR, wynikające z transformacji cyfrowej, technologicznej, które to prowadzą do zmiany kierunku działania całej organizacji. HR powinien stać się liderem zmian – zarówno na własnym podwórku, jak i w całej firmie. Jednym słowem – HR-owiec w dzisiejszych czasach powinien być uważnym człowiekiem renesansu , a także wchodzić w buty innych, wychodzić poza swoją strefę komfortu, wsłuchiwać się w potrzeby pracowników i klientów. Wtedy z pewnością nie będzie problemu z odpowiedzią na pytanie: „Po co prezesowi HR?”. Oczywiste będzie, że działania HR-owe przełożą się na wyniki. Nikt nie będzie się zastanawiał, czy HR powinien uczestniczyć w procesach biznesowych, bo przecież znajdzie się w ich centrum. Warto jednak zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć, w jaki sposób kształtuje się nasza rola w organizacji. Może trzeba dokonać jakichś korekt? Jestem przekonana, że wiele inspiracji znajdą Państwo po lekturze bieżącego numeru.

  1 Patrz: https://www.hbrp.pl/a/hr-znow-na-fali-wznoszacej/DRpXofbnL (dostęp: 17.07.2019 r.)

  2 Patrz: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2019.html (dostęp: 17.07.2019 r.)

  Spis treści 8.2019:

  temat numeru

  8 Strefy wpływów

  Organizacje działające na rynku starają się być coraz bardziej konkurencyjne pod względem kosztów. Dyrektorzy generalni dwa razy obejrzą każdą złotówkę (a pewnie częściej euro czy dolara), zanim zaakceptują dany koszt. Coraz więcej procesów centralizuje się wewnętrznie lub przekazuje dostawcom zewnętrznym. Po co zatem prezesom firm HR? I to lokalny, tu, na miejscu?

  14 Różne punkty widzenia

  Pozycja rynkowa firmy i jej sukces leżą w rękach pracowników i ich umiejętności. HR coraz częściej staje się więc
  prawdziwym partnerem biznesu, który bierze udział w działaniach strategicznych. Na umocnienie pozycji tej branży wpływają także zmiany na rynku pracy.

  20 Kluczowość HR-u,
  czyli fanaberie i dyrdymały

  Czy HR odgrywa kluczową rolę dla organizacji i jej szefa bądź właściciela? Odpowiedź jest oczywista – nie. Skończmy z tym mitem raz na zawsze. Każdy wie, że prezes jest prezesem, bo wie wszystko, i wie to wszystko najlepiej.

  30 Administrator czy partner biznesowy?

  Patrząc na to, jakie znaczenie mają dziś działy HR w firmach, równie dobrze można zadać pytanie: po co prezesowi marketing czy sprzedaż?

  ludzie i wydarzenia

  34 Jak interimowo wesprzeć rozwój branży IT

  O tym, jak te bariery sprawnie pokonać, opowiadają Paweł Chyl, właściciel i prezes firmy Monogo, oraz Elżbieta Mądra, doświadczony interim manager, mentor i ekspert biznesowy.

  38 Pracodawco, zaangażuj się!

  Ponad 130 przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych gościło na konferencji „Przyszłość HR. Rynek pracy – wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się 5.06.2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  39 W służbie różnorodności

  Pierwsze spotkanie inicjatywy „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie” dotyczyło mentoringu jako jednego z lepszych narzędzi budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej.

  40 Czy kultura ma znaczenie?

  Taki temat był omawiany w trakcie 8. „Forum Employer Brandingu”, które odbyło się 18.06.2019 r. w Warszawie.

  42 Przyszedł czas na działanie

  Jak przygotować się do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK)? Co, jak i w jakiej sekwencji należy zrobić, aby prawidłowo prowadzić proces obsługi PPK? Na te m.in. pytania można było uzyskać odpowiedzi podczas „Śniadania HR”.

  44 Co jest za zakrętem?

  Jak będzie wyglądał HR przyszłości? Jakie wyzwania czekają na nas i jak z nimi sobie radzić? Jak być bardziej zwinnym w budowaniu potencjału swojego i zespołu? Na te pytania można było znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Lato HR”.

  46 Znamy zwycięzcę
  5. edycji Mistrzostw Kadry BHP

  W pierwszej części tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba prawie 1 tys. uczestników. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP 2019 został Janusz Dorochowicz, specjalista ds. bhp z Warszawy.

   raport

  50 Elastyczność nowym narzędziem w walce o pracownika

  Aż 83 proc. pracowników twierdzi, że mając do wyboru dwie podobne oferty pracy, zdecyduje się na taką, która oferuje elastyczność i dogodną lokalizację biura – wynika z najnowszego badania IWG, w którym udział wzięło 15 tys. respondentów z 80 krajów.

  55 Porozmawiaj ze mną

  Konstruktywna rozmowa szefa z podwładnym jest jednym z najtańszych i najskuteczniejszych narzędzi, które mogą prowadzić do rozwoju pracownika. Feedback daje się za rzadko i za małej liczbie Polaków.

  58 Ukraińscy pracownicy na polskim rynku

  W Polsce przebywa 1,2 mln Ukraińców – podaje Narodowy Bank Polski. Jak przedstawia się stan ich wiedzy odnośnie do praw i procedur obowiązujących w Polsce? Jak zmienia się rynek pracy w branżach, w których pracuje najwięcej sąsiadów zza wschodniej granicy? Na takie pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018”.

   hrm

  62 Przekonania, które ograniczają menedżera i styl jego pracy

  Twórca terapii racjonalno-emotywnej powiedział, że „nieprawidłowe pojmowanie zasad tego świata powoduje nasz emocjonalny ból”. Na jaką ważną kwestię chciał tym zdaniem wskazać? I dlaczego ten temat pojawia się w czasopiśmie, które czyta wielu menedżerów?

  68 Źródła wiedzy analitycznej

  Stosowanie analityki personalnej przez dział HR wymaga odpowiedniego przygotowania. Przedstawiamy materiały źródłowe, z których warto w ramach przygotowań korzystać, oraz umiejętności, którymi powinni się wykazywać analitycy personalni.

  74 Diversity & Inclusion SWAP, czyli nowe narzędzie w promowaniu zarządzania różnorodnością

  Temat zarządzania różnorodnością nabiera rozpędu. Wiedza, kompetencje i doświadczenia pochodzą od pracowników, zasilane są zewnętrznymi ekspertyzami, inspirowane licznymi konferencjami. Jak sprawić, by firmy uczyły się wzajemnie od siebie?

  78 Równość i transparentność

  Łatwiej zainspirować swój zespół, prowadząc organizację pozarządową niż regularną firmę. Z drugiej strony, będąc liderem organizacji pozarządowej, ma się wielką odpowiedzialność.

  82 Między systemem a człowiekiem

  Zrekrutowanie zaangażowanego pracownika to dzisiaj wyzwanie dla wielu specjalistów HR. Zmienne otoczenie, czasy VUCA powodują… No właśnie – strach czy raczej ekscytację wśród tych, którzy są odpowiedzialni za ludzi?

   edukacja i rozwój

  86 Biznesowy sukces programu corporate wellness

  Pracodawcy, którzy chcą cieszyć się długofalowym sukcesem biznesowym swoich firm, muszą zadbać o zaspokojenie potrzeb pracowników nie tylko w aspekcie finansowym.

  96 Witamy w McDonald’s, czyli o tym, jak sieć buduje markę pracodawcy

  Historycznie niskie bezrobocie, aktywna konkurencja i zmieniające się oczekiwania kandydatów – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi McDonald’s mierzy się na rynku pracy. Jak w tych warunkach skutecznie budować markę pracodawcy?

  104 Wielka piątka, czyli kompetencje przyszłości

  Wiedza powoli przestaje być istotnym zasobem. Jej ograniczony czas ważności powoduje, że nieustannie trzeba ją uzupełniać. Kapitał, który nie ulegnie zatarciu, to kompetencje. O wiele ważniejsze jest obecnie, co pracownik myśli o innych, jakie są jego postawy i czym kieruje się w swoich działaniach.

  prawo

  110 Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy według najnowszych zmian

  Z dniem 7.09.2019 r. wchodzą w życie zmiany do kodeksu pracy, które ułatwią pracownikom uzyskanie świadectwa pracy. Do tej pory w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  -          Angelika Śniegocka / 6

  -          Iwona Potajczuk--Pomarańska / 7

  -          Andrzej Borczyk / 13

  -          Agata Błaszkiewicz / 17

  -          Joanna Laska / 18

  -          Małgorzata Bieniaszewska / 23

  -          Patrycja Radwańska / 24

  -          Katarzyna Szydłowska / 26

  -          Jakub Olik, Magdalena Łukasiewicz / 27

  -          Beata Bardoni / 28

  -          Ewa Słaboń / 32

  -          Anna Wojciechowska / 67

  -          dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 73

  -          Maja Gojtowska / 85

  -          Joanna Kaczmarska / 88

  -          Iwona Wieczorek / 90

  -          Marek Strojkowski / 92

  -          Agnieszka Siedlecka--Andrychowicz / 94

  -          Manoj K. Chaudhary / 100

  -          Marek Parzydło / 102

  -         Maciej Ambroziewicz / 115

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 7/2019

  1899 2412 140 lipiec 2019

  Zpewnością budzą emocje. Są również ważnym elementem oddziaływania na pracownika, a z drugiej strony narzędzia użyte niewłaściwie lub niewłaściwie zaprojektowane mogą przynieść duże szkody i straty dla organizacji. Systemy premiowe, bo o nich mowa, z pewnością wymagają dobrego przemyślenia i ustalenia właściwego celu, jakiemu mają służyć.

  W niektórych funkcjach, jak np. w sprzedaży, trudno wyobrazić sobie system wynagradzania bez części motywacyjnej w postaci tzw. prowizji czy premii. Ale oprócz zwolenników systemów premiowych są też ich przeciwnicy oraz organizacje, które zdecydowały, że takowych wprowadzać nie będą. Z pewnością każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Warto poznać argumentację każdej ze stron, zanim podejmie się decyzje, w którym kierunku iść. Jeśli jednak zdecydujemy się już na wprowadzenie systemu premiowego, należy do zagadnienia podejść profesjonalnie, ze świadomością, że idealny model nie istnieje. Po wdrożeniu nie należy zapominać o jego monitorowaniu i w razie potrzeby – modyfikowaniu, choć też nie za częstym. Natomiast przed rozpoczęciem prac nad budowaniem systemu wynagrodzeń warto bliżej przyjrzeć się strukturze potrzeb pracownika. Każda bowiem jednostka jest inna, a system motywacyjny, by był skuteczny, musi uwzględniać tę najważniejszą prawdę o człowieku1.

  Jestem przekonana, że lektura bieżącego numeru pomoże w powyższych dylematach, a eksperci, którzy zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem w tym obszarze, rozwieją wiele wątpliwości, podpowiedzą Państwu, od czego zacząć, oraz ukażą rys historyczny wdrażania w Polsce nowoczesnych systemów premiowych, które zastąpić miały powszechne przed czasami transformacji gospodarczej tzw. trzynastki.

  1 Patrz: https://badaniahr.pl/biblioteka/article/19/Zalety-i-wady-motywacyjnych-systemow-wynagrodzen (dostęp: 13.06.2019 r.).

  Spis treści 7.2019:

   temat numeru

  8 Od czego zacząć?

  O znaczeniu dobrze działającego systemu premiowego nikogo ze służb HR-owych lub przedstawicieli kadry menedżerskiej nie trzeba przekonywać. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować, że rola i znaczenie premii nieco się zmieniają.

  14 System w dziewięciu krokach

  Teoretycy zarządzania wielokrotnie ogłaszali zmierzch systemów premiowych. Praktycy w odpowiedzi mówią, że dotyczy to tylko źle zaprojektowanych systemów premiowych.

  18 Po co te premie?

  Mechanizmy premiowania to subtelne konstrukcje zależne od wielorakich czynników zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych. W Polsce od lat 90. zmieniały się wraz z rozwojem i profesjonalizacją rynku pracy, stopniowo upodabniając się do systemów działających w krajach dużo bardziej zaawansowanych ekonomicznie.

  21 Optymalne zdefiniowanie celów

  System motywacyjny jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Jego waga rośnie zwłaszcza w przypadku działów sprzedaży, które przyczyniają się do ekonomicznego być albo nie być przedsiębiorstw.

  24 Lekarstwo czy trucizna?

  Często przyjmujemy za niekwestionowaną prawdę, że system premiowy motywuje pracowników, a w szczególności pracowników działów sprzedaży, do lepszej pracy.
  I jak to w życiu bywa, czasami będzie motywował,
  a czasami przyniesie odwrotne rezultaty.

  28 Przemyślany projekt

  Od wielu lat – jako konsultant oraz praktyk w biznesie – zajmuję się tematyką motywacji i zauważam pewne schematy działania. Na początku mamy ambitne założenia, że system będzie prosty i transparenty, a na końcu lądujemy z wielkim monstrum, w którego chcemy upchnąć wszystko i gubimy to, co ważne. Często dajemy też premię wszystkim, z wiarą, że będzie motywacyjna.

  40 Czynniki sukcesu

  Czy prawidłowo działający system premiowy ma wpływ na wyniki osiągane przez firmy i czy warto go wdrażać? Firmy, które z sukcesem wprowadziły system premiowy dla pracowników front office'u, notują wzrost sprzedaży
  nawet o 44 proc.! Warte zastanowienia…

   ludzie i wydarzenia

  44 Uczyć się znaczy doświadczać

  O historii, ewolucji i coraz rozleglejszych perspektywach e-szkoleń oraz o kompetencjach, jakich wymaga tworzenie cyfrowego środowiska do takiej nauki, rozmawiamy z Martą Machalską, autorką książki „Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą”, wydaną w tym roku przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

  48 O odwadze w dążeniu do równowagi

  Podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.

  49 Potęga crowdsourcingu w rekrutacji

  Talentuno wystartowało w Polsce 23.05.2019 r. Podczas uroczystego wieczoru dla branży HR miała miejsce inauguracja platformy, która stawia sobie za cel zdemokratyzowanie rynku i zmianę sposobu rekrutacji do pracy.

  50 Najmłodsi na rynku pracy

  Eksperci spierają się, czy pokolenia w ogóle istnieją. Niezależnie od tego sporu na rynek pracy wkracza zupełnie nowa generacja – pokolenie Alfa, czyli ludzie urodzeni w XXI w.

  52 Z energią o employer brandingu

  Pracodawcy wiedzą, że kluczem do sukcesu są ludzie i poziom energii organizacyjnej. Jak o nią zadbać? Jednym ze sposobów jest dbanie o dobrą markę pracodawcy, czemu poświęcona była konferencja „Employer Branding Summit 2019”.

   raport

  58 Pracownicy jutra

  Szacuje się, że spośród zawodów, które będą wykonywane za 10 lat, dziś aż połowa nie jest jeszcze znana. Rynek pracy i potrzebne na nim kompetencje bardzo szybko się zmieniają. Katalizatorem tych zmian jest rozwój technologii. Czy nadchodzące zmiany powinny cieszyć, czy budzić niepokój?

  64 Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników?

  Opieka medyczna jest wciąż najbardziej pożądanym przez pracowników świadczeniem dodatkowym oferowanym przez 55 proc. pracodawców. Przedstawiamy raport, ukazujący trendy rynkowe i dobre praktyki oraz podpowiadamy, jak wdrażać programy prozdrowotne.

   hrm

  68 Rekrutacja po nowemu

  Milion złotych kary za RODO – tak brzmiały nagłówki artykułów tuż po konferencji prasowej prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skąd emocje i zaskoczenie opinii publicznej? Co wykażą kolejne kontrole i dlaczego należy być czujnym, w szczególności prowadząc procesy rekrutacyjne?

  72 Jak złapać byka za rogi?

  Dziedzina analityki personalnej wymaga wielorakiego teoretycznego przygotowania. Warto przyjrzeć się głównym etapom wdrażania analityki HR-owej w organizacji i zobaczyć, na co należy zwrócić szczególną uwagę, a czego się wystrzegać.

  76 Jak przejść przez rekrutacyjny lejek

  Rekrutacja zaczyna przypominać sprzedaż. Z tego względu współczesna strategia HR-owa powinna uwzględniać nie tylko tradycyjne rozwiązania rekrutacyjne, lecz także metody i narzędzia znane z marketingu konsumenckiego.

  84 Zarządzanie różnorodnością w IT

  Wiosną 2019 r. rozpoczęliśmy badanie poświęcone wyzwaniom, jakie przed sektorem spółek technologicznych stawia zarządzanie różnorodnością. Skupiliśmy się na firmach mniejszych i średnich, by lepiej zrozumieć problematykę całego sektora.

   edukacja i rozwój

  88 Marzenie mam… czyli rzecz o odważnym przywództwie

  W biznesie na co dzień rzadko mówi się o marzeniach. Jakoś to słowo nie pasuje do planów, prognoz, wskaźników. A przecież największymi przywódcami w dziejach byli marzyciele. To dzięki nim nastąpiła rewolucja przemysłowa, to oni stoją za kultowymi produktami świata.

  92 Facylitacja w pracy menedżera

  Dlaczego w Intel szkolenia z efektywnych spotkań prowadził CEO? Ile można uzyskać podczas spotkań? Co zrobić, by ludzie naprawdę się w nie angażowali? Czy istnieją jakieś techniki, które zwiększają ich owocność?

  97 Action learning – metoda idealna?

  Czy osoby odpowiedzialne za obszar rozwoju kompetencji są w stanie znaleźć idealne narzędzie, które pomoże organizacji wzrastać i zapewni wysoką efektywność zespołów? Jak rozwijać menedżerów?

  102 Tekst w szkoleniu e-learningowym

  Ponad 40 proc. Polaków nie umie czytać złożonych tekstów ze zrozumieniem! W e-learningu głównym medium przekazu jest tekst. Często skierowany do odbiorców, o których wiemy niewiele.

  106 Być w drodze

  W spółce ASUS Polska wdrożone zostały spójne działania na rzecz budowy pozytywnych doświadczeń pracowników. Spójność polega m.in. na tym, że połączono procesy rekrutacji, onboardingu, employer brandingu oraz brand exposure.

   prawo

  110 Wypadek w pracy a wypadek komunikacyjny

  Wypadki w pracy, jak również w drodze do pracy oraz w drodze powrotnej, są zdarzeniami nieodłącznie towarzyszącymi każdej działalności zawodowej. Wypadki te mogą, choć nie muszą, być jednocześnie wypadkami komunikacyjnymi.

  115 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Dobrosława Gogłoza / 6
  • Witold Moszyński / 7
  • Magdalena Miąsek / 17
  • Paweł Skrzeliński / 32
  • Joanna Liksza / 34
  • Anna Przygoda / 36
  • Maciej W. Iwankiewicz / 38
  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 71
  • Marek Parzydło / 82
  • Dariusz Użycki / 83
  • dr Tomasz Kozłowski / 100
  • Paweł Wierzbicki / 104
  • Maciej Ambroziewicz / 114
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 7/2019

  12 2018Rok szkolny 2018/2019 można określić mianem jednego z najtrudniejszych w ostatnich latach. Reorganizacja systemu szkolnego, zmiany programowe, przepełnione szkoły, a w końcu strajk odbiły się na samopoczuciu dyrektorów i nauczycieli. W rozpoczynającym się właśnie okresie urlopowym warto więc zadbać o siebie, odzyskać energię i przygotować się na kolejne wyzwania. Zagadnieniu temu poświęcamy wiele miejsca w lipcowym numerze „Dyrektora Szkoły”.
  Temat stresu i radzenia sobie z nim podejmuje w artykule Jak zregenerować siły po kryzysie Magdalena Goetz, a Tomasz Garstka kontynuuje go w Materiałach dla nauczycieli. Maciej Frasunkiewicz pokazuje, jak różne aplikacje na urządzenia mobilne mogą nas zachęcić do bardziej aktywnego wypoczynku, pomóc w eksplorowaniu świata, przeżywaniu emocjonujących przygód, a nawet zdobywaniu lepszej kondycji fizycznej. Natomiast zafascynowana potencjałem myślenia wizualnego Małgorzata Nowak zachęca do wykorzystania notatek graficznych nie tylko w pracy, lecz także podczas wakacyjnych podróży i lektur.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 6/2019

  12 2018W czerwcowym numerze „Dyrektora Szkoły” wracamy do nauczycielskiego strajku, w którym szczególna rola przypadła dyrektorom. Musieli oni dbać o interesy wszystkich stron, łagodzić konflikty i pilnować, by działania prowadzone w szkole odbywały się zgodnie z prawem. Z całą pewnością można stwierdzić, że nasza oświatowa kadra zarządzająca podołała wyzwaniom, z jakimi przyszło się jej zmierzyć. O tym, jak wyglądał strajk z perspektywy dyrektorów, w jakiej sytuacji prawnej i zawodowej się znaleźli, piszą: Cezary Hurysz, Monika Sewastianowicz oraz Mirosław Sielatycki.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 6/2019

  PersonelPlus 06 2019 OKLADKA 1

  Choć sami HR-owcy, a także firmy postrzegają wdrożenie PPK jako dodatkowy koszt i natłok nowych obowiązków, to jest to nieuniknione. Od czego zacząć? Jak sobie poradzić z wdrożeniem? Jak szukać plusów i przekładać je na dobry wizerunek firmy? Jak komunikować PPK pracownikom? Kogo zaangażować w projekt? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdą Państwo w bieżącym numerze.

  Pierwszy system emerytalny ponad 130 lat temu wprowadził kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck. Świadczenia pieniężne za długoletnią pracę na rzecz Cesarstwa Niemieckiego otrzymywały wówczas wszystkie osoby, które ukończyły 70 lat1, a źródłem finansowania wypłat były składki uiszczane przez zatrudnionych2. Do dziś obowiązuje podobny mechanizm finansowania systemu emerytalnego przez państwo, również w Polsce. Jest to tzw. model repartycyjny (ang. pay as you go, PAYG), który zakłada, że wypłaty emerytur opierają się na umowie międzypokoleniowej. Bieżące świadczenia emerytalne są wypłacane ze środków wpłacanych przez pracującą część społeczeństwa. System repartycyjny do sprawnego funkcjonowania potrzebuje jednak utrzymania odpowiedniej proporcji osób pracujących i będących na emeryturze. A z tą, na skutek zmian demograficznych, jest coraz gorzej3. Żyjemy coraz dłużej, natomiast przyrost naturalny w większości rozwiniętych krajów spada. Pracujących jest – i będzie – coraz mniej, a pracowników uprawnionych do emerytury coraz więcej. Stąd państwa poszukują różnych rozwiązań, które miałyby system zabezpieczenia emerytalnego wesprzeć, m.in. wprowadzane właśnie pracownicze plany kapitałowe (PPK). Od lipca 2019 r. do wdrożenia PPK będą zobowiązane podmioty zatrudniające na 31.12.2018 r. co najmniej 250 pracowników. Jak można się domyśleć, wyzwań z tym związanych jest co niemiara. Dnia 14.05.2019 r. podczas Kongresu Kadry rozmawiali o nich uczestnicy panelu zatytułowanego „Pracownicze plany kapitałowe z perspektywy HR”. Niepokój budzi słaba znajomość tematu przez pracowników. W przeprowadzonym w kwietniu badaniu okazało się, że tylko 42 proc. respondentów słyszało o PPK. Biorąc pod uwagę, iż Polacy raczej nie należą do narodów oszczędnych (Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu w wynikach badania OECD skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania), a im młodsi, tym mniej chętni do odkładania na emeryturę, budzenie świadomości konieczności zabezpieczania się na czas jesieni życia jest konieczne. Rolę może odegrać tu również HR.

  1 Patrz: https://www.politykainsight.pl/gospodarka/ryzykaitrendy/_resource/multimedium/20147445 (dostęp: 20.05.2019 r.).

  2 Patrz: https://www.analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/22901/emerytury-–-jak-to-robia-inni-na-swiecie-.html (dostęp: 20.05.2019 r.).

  3 Tamże.

  Spis treści 6.2019:

  temat numeru

  8 Jak przygotować się na rewolucję

  Już 1.07.2019 r. rozpocznie się nowy rozdział w polskim systemie emerytalnym. Od tego dnia największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 pracowników, będą mogły tworzyć pracownicze plany kapitałowe. W związku z tym najbliższe tygodnie upłyną pod hasłem intensywnych prac ze strony działów HR. Warto dobrze przygotować się do programu. Dzięki temu funkcjonowanie PPK w firmie może rozpocząć się płynnie i bez zbędnych niespodzianek.

  16 Zadanie na lata

  W 2019 r. ustawodawca postawił przed działami HR całkowicie nowe wyzwanie, jakim jest przygotowanie pracowników (i zleceniobiorców) do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

   ludzie i wydarzenia

  34 Bank z duszą

  O wyzwaniach na rynku pracy, strategiach rekrutacyjnych i budowaniu employer brandingu przez bank rozmawiamy z Dorotą Bednarko, dyrektorem Klastra Rekrutacyjnego na rynki zachodnie i dyrektorem ds. rekrutacji na Polskę w banku Standard Chartered.

  40 Potencjał różnorodności

  Dziś wszyscy zarządzający biznesem, a w szczególności działami personalnymi, są przekonani, że różnorodność ma znaczenie i bezpośrednio oraz pośrednio przekłada się na wyniki finansowe firmy.

  42 Siedem grzechów głównych lidera

  O błędach, które zdarza się popełnić nawet najbardziej doświadczonym przywódcom, i o prostych sposobach ich unikania rozmawiają Piotr Cieszewski, profesjonalny mówca, trener przywództwa, pełniący przez 10 lat funkcję dyrektora oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, i Arkadiusz Siechowicz, konsultant biznesu, coach zarządów, prezes GAMEHILL.

  46 Panie kierowniku, co ja będę z tego miał?

  Dlaczego warto inwestować w employer branding i jak przekonać do tego prezesa? Jakie są najbardziej atrakcyjne aspekty zatrudnienia i czym powinna charakteryzować się komunikacja kierowana do pracowników różnego szczebla? Na te i wiele innych pytań odpowiadali zaproszeni goście podczas 2. edycji konferencji „24/7Talks”.

  48 „ELF19”, czyli najgorętsze trendy w e-learningu

  Ponad 270 osób, sesja plenarna poświęcona najważniejszym trendom w digital learningu, trzy równoległe ścieżki tematyczne oraz targi e-learningowe – tak wyglądała 4. edycja międzynarodowej konferencji „E-Learning Fusion”.

   raport

  56 Pracownicy są gotowi, ale potrzebują wsparcia

  Nie pytajmy czy, nie pytajmy kiedy, pytajmy jak! Jak wykorzystać szansę? Cyfrowa rewolucja na rynku pracy jest faktem. Zmienia ten rynek, zmienia podejście pracowników i pracodawców, zmienia też rzeczywistość specjalistów z branży HR. Może budzić obawy w każdej z tych grup, ale – jak pokazuje nasze doświadczenie – zamiast skupiać się na obawach, warto spojrzeć na szanse i znaleźć się wśród liderów cyfrowych przemian, aby szans tych nie zaprzepaścić.

  61 Jaki jest polski HR biznes partner?

  Za nami pierwsze „Ogólnopolskie badanie kompetencji HR biznes partnerów”. Wynika z niego, że choć rola HR biznes partnerów jest doceniana przez biznes, to jednak istnieją pewne deficyty, nad wyeliminowaniem których partnerzy powinni popracować.

  64 W trosce o równość i wspieranie różnorodności

  Przyjazne, bezpieczne i pozbawione uprzedzeń środowisko pracy oraz otwarta kultura organizacyjna sprzyjają budowaniu relacji między współpracownikami. Pozytywnie wpływa to na utrzymanie zaufania klientów oraz pomaga firmie osiągać lepsze wyniki finansowe.

   hrm

  68 Strategie zarządzania zespołami wielonarodowymi

  Polska w ostatniej dekadzie zyskała na znaczeniu jako kraj atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Przyciąga ciekawymi ofertami powierzchni biurowych o wysokim standardzie, dobrą jakością transportu, niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

  73 Background screening w Polsce

  Jak skutecznie weryfikować historię zatrudnienia i kwalifikacji potencjalnych pracowników? Czy można zminimalizować ryzyko wynikające z zatrudnienia niewłaściwej osoby i narażenia przez to firmy na straty finansowe, a nawet na utratę dobrego imienia na rynku?

  78 Zaufanie w biznesie

  Kulturę zaufania w firmach kształtuje się poprzez dobry przykład, który idzie z góry. W organizacji może obowiązywać wiele kodeksów wartości, regulacji etycznych, procedur postępowania, ale wystarczy jedna zauważalna wpadka osoby ze „świecznika” i wszystkie te dokumenty przestają mieć znaczenie.

  80 Analityka personalna – kaprys, chwilowa moda czy może jednak konieczność?

  Wiele osób zna zapewne historię opisaną przez Michaela Lewisa w książce „Moneyball. Nieczysta gra” lub przedstawioną w jej filmowej adaptacji, z rewelacyjnymi rolami Brada Pitta i Jonaha Hilla.
  Jej bohaterem jest Billy Beane, dyrektor generalny drużyny baseballowejOakland Athletics (Oakland A’s), który stawia na innowacyjną w świecie sportu metodę pozyskiwania zawodników.

  86 Zarządzanie informacją i dokumentacją prawną

  Pośród wielu rodzajów informacji, których wykorzystanie wpływa na funkcjonowanie nowoczesnych firm, szczególną rolę odgrywa informacja o charakterze prawnym, stanowiąca kręgosłup formalnego funkcjonowania organizacji, a zarazem zbiór reguł, których przekroczenie może spowodować brzemienne w skutkach konsekwencje, z upadkiem jednostek włącznie.

  92 Wyzwania dzisiejszych rekruterów

  Rozwijające się możliwości Internetu oraz zasięg portali społecznościowych dają rekruterom nie lada przestrzeń do działania. Po kilku kliknięciach wchodzimy w wirtualną rzeczywistość zbudowaną z milionów dostępnych na wyciągnięcie ręki użytkowników.

   edukacja i rozwój

  96 Komunikacja 24 h/7, czyli chatboty rekrutują

  Według szacunków firmy Gartner do 2020 r. 85 proc. interakcji konsumentów z firmami zostanie obsłużonych przez chatboty, czyli wirtualnych asystentów automatyzujących konwersację z użytkownikami. Skoro coraz częściej stawiamy znak równości pomiędzy klientem a kandydatem, jak wpłynie to na proces szukania pracy i pracownika?

  101 Rola eksperta merytorycznego

  Przygotowanie szkolenia e-learningowego jest działaniem wieloetapowym, w którym mamy do czynienia ze współpracą kilku specjalistów. Jednym z nich jest ekspert merytoryczny, odpowiedzialny za treści szkoleniowe. Złe zaplanowanie współpracy z ekspertem merytorycznym to potencjalne źródło problemów w projekcie, które mogą wpłynąć na obniżenie finalnej jakości szkolenia e-learningowego.

  104 Kiedy ostatnio wczułeś się w rolę innego pracownika?

  Jesteśmy w trakcie realizacji kampanii „SZACUN” – cyklicznie publikujemy filmy, w których pracownicy opowiadają, czym jest dla nich szacunek w codziennej pracy, jak okazują go innym i jak jeszcze warto zadbać o szacunek w naszej organizacji.

   prawo

  108 Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

  Od 4.05.2019 r. zmianie uległ katalog danych osobowych kandydatów do pracy, które przetwarza się w procesach rekrutacyjnych, oraz danych osobowych pracowników.

  115 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Michał Jakubowski / 6

  • Agnieszka Wierszyłło / 7

  • Magdalena Miąsek / 14

  • Joanna Liksza / 20

  • Magdalena Sudoł / 22

  • Piotr Żak / 24

  • Paweł Skrzeliński / 26
  • Magdalena Żmijewska-Rydelek / 28

  • Justyna Federowicz, Hubert Szczepanik / 30

  • Paulina Zawadzka-Filipczyk  / 32

  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 85

  • Dariusz Użycki / 95

  • Maciej Ambroziewicz / 114

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 5/2019

  12 2018Publikowany od stycznia na łamach naszego czasopisma cykl artykułów prof. Bolesława Niemierki na temat oceniania dobiega końca. Zawarte w nich analizy i zalecenia mogą wesprzeć dyrektorów oraz nauczycieli w projektowaniu i wdrażaniu w szkole takiego procesu oceniania, który uczniów motywuje do nauki i ułatwia im dokonywanie postępów, a nauczycielom daje informacje niezbędne do odpowiedniej modyfikacji działań edukacyjnych.
  Dodatkową pomocą w tworzeniu systemu oceniania może być lektura majowego Niezbędnika, będącego praktycznym przewodnikiem po metodach i technikach związanych z ocenianiem kształtującym. Autorki radzą, w jaki sposób kształtować środowisko uczenia się, by dzieci chętnie ze sobą współpracowały oraz wiedziały, że błędy pozwalają na wyciągnięcie wniosków, co można zrobić lepiej, a dzięki informacji zwrotnej doskonali się swoje kompetencje.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 5/2019

  PersonelPlus 05 2019 OKLADKA 1

  Jak ekspert HR radzi sobie na rynku pracy? W bieżącym numerze znajdziemy m.in. takie hasła, jak: „Zmiana pracy to zmiana”, „Marsz w mrozie i we mgle – najważniejsze to nie stanąć wtedy w miejscu”, „Kandydat z marką”, „Komfort czy samorealizacja?”, „Wysoko ustawiona poprzeczka”, czy wreszcie – „Sztuka szukania”. Zapewne niezbyt pozytywne odczucia pojawią się po ich przeczytaniu…

  Każdy z nas w którymś momencie mierzy się z wyzwaniami związanymi ze zmianą pracy. Wydawałoby się, że dla HR-owca to bułka z masłem, i rzeczywiście może tak być, ale bywa też zupełnie inaczej. Czasem układa się tak, że praca sama nas znajduje – wtedy rzadko widzimy tę zmianę w kategoriach wyzwania. Czasem jednak to my jej mozolnie szukamy – wtedy odbiór tej sytuacji mamy zupełnie inny. Pewnie trochę zależy to od naszej osobowości, trochę od zbiegu okoliczności, od szczęścia, ale i od naszego podejścia do budowania własnej kariery. Zapewne tworząc jej wizję i działając celowo, dużo łatwiej przychodzi nam przystępowanie do zmian. A jak to wygląda w praktyce? W trakcie konferencji „HR Tech Summit” usłyszałam, że 80 proc. osób (doświadczonych pracowników) zaczyna świadomie zarządzać swoją karierą dopiero w momencie, w którym tracą pracę. Wcześniej nie poświęcają tej kwestii zbyt wiele uwagi. Jak łatwo się domyślić, doświadczając straty, nagle jesteśmy zmuszeni do tego planowania podejść. Wtedy jest to z pewnością trudniejsze, tym bardziej że nieraz czujemy się, jakbyśmy mieli nóż na gardle. Mogłoby się wydawać, iż mając bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, łatwiej będzie nam pracę znaleźć. Ale okazuje się, że np. 50-letni HR-owiec – kandydat z ogromnym doświadczeniem zawodowym – wcale nie jest w procesie rekrutacyjnym mile widziany. Będąc bez pracy, nagle stajemy się niewidoczni dla dotychczasowych – wydawałoby się dobrych – znajomych z branży, jak również partnerów biznesowych. Zapadamy się w czarną dziurę, tracimy pewność siebie. Jednym słowem – łatwo nie jest, choć trzymając fason, nikt oficjalnie się do tego nie przyzna.

  Jak sobie z tą sytuacją radzić? Jak zawczasu przygotować się na zmianę pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w bieżącym numerze. A biorąc pod uwagę fakt, że przy dotychczasowym postępie technologicznym zmieniać pracę, w tym jej zakres, będziemy dużo częściej, warto odpowiednio do tego podejść.

  Spis treści 5.2019:

  temat numeru

  8 Twoja kariera w profesjonalnych rękach

  Czy HR-owcom, którzy znają firmy od kuchni, łatwiej szukać pracy? Czy dzięki doświadczeniu i wiedzy jako kandydaci swobodniej poruszają się na rynku i efektywniej wchodzą w interakcje z decydentami w nowych miejscach pracy?

  14 Czy szewc bez butów chodzi?

  Media donoszą o rynku kandydata. Czy odnosi się to również do specjalizacji HR? Kogo szukają firmy i czy doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi to przyszłościowy kierunek rozwoju?

  18 Z teorii HR-owca nie zagniesz

  HR-owcy na ogół przykładają małą wagę do własnego procesu rekrutacji. Słabo opracowane CV, brak przygotowania do rozmowy. Rzadko wchodzą w partnerską rozmowę. Tak najczęściej wygląda kontakt z nimi w procesie rekrutacji.

  28 Kandydat z marką

  HR-owiec, jak każdy inny pracownik, wcześniej czy później
  znajdzie się w sytuacji kandydata do pracy, który będzie musiał
  w praktyce zmierzyć się z problemami stojącymi przed szukającym na rynku pracy. Czy łatwo sobie z tym poradzić, mając doświadczenie w HR-ze?

  30 Poprzeczka coraz wyżej

  Pamiętam, jak w 2015 r. zrobił na mnie wrażenie tytuł „Czas wysadzić w powietrze HR i zbudować coś nowego”. Dla HR-owca brzmiało to niezwykle intrygująco.

  44 Szukać z zaangażowaniem

  W procesie poszukiwania pracy ważne są fakty,
  wizerunek i komunikacja. Interview to występ, który musi być dopracowany i przekonywający, a jednocześnie spontaniczny i prawdziwy. Dla HR-owca jest to szczególnie wymagająca 
  sytuacja.

   ludzie i wydarzenia

  48 Skuteczny transfer wiedzy

  Program mentoringowy, który realizujemy w firmie, opiera się na mentoringu tradycyjnym. Naszymi mentorami są m.in. członkowie zarządu Henkel Polska – relacjonuje Dorota Strosznajder.

  54 Na ścieżce rozwoju

  Rozwój menedżera niejedno ma imię. Popularnymi kierunkami są studia MBA, podyplomowe lub szkolenia menedżerskie. O tym, co się najlepiej sprawdza w dzisiejszych realiach, rozmawiamy z dr. Witoldem Jankowskim, prezesem ICAN Institute.

  58 Silna rodzina i silna firma

  Rodzinne wartości skutecznie zwiększają wartość biznesów rodzinnych. Z czym w kontekście swoich firm i rodzin zmierzyli się w dniach 18–19.03.2019 r. uczestnicy VI Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych?

  59 Docenianie w pracy ma moc!

  Radość i szczęście w pracy to tematy, którymi coraz bardziej interesują się pracodawcy, szukając konkretnych rozwiązań i dobrych praktyk, na których mogą się wzorować. Mogli je znaleźć na konferencji „Fun at Work Summit 2019”.

  60 To szczęście być tam, gdzie ludzie są szczęśliwi

  Kiedy jak nie w Międzynarodowy Dzień Szczęścia rozmawiać o well-beingu? Dlatego 20.03.2019 r. odbyła się 3. edycja konferencji „Welbeing w praktyce”. Konferencji przyświecało hasło #WybieramWellbeing.

  61 Pracodawcy mówią: Dziękujemy!

  Jak docenić pracowników? Jak pokazać, że bardzo nam na nich zależy? Jak wyróżnić tych, którzy każdego dnia współtworzą sukcesy organizacji? Jak dostarczyć im zastrzyku pozytywnej energii?

  62 EB Kreatorzy 2018

  W 5. edycji konkursu EB Kreator wzięło udział 79 pracodawców, przesyłając łącznie 148 zgłoszeń. Statuetkę i tytuł EB Kreator 2018 otrzymały firmy: DGS Poland / DGS Business Services, IKEA Retail, Dunning, Kruger & Associates, FFW Communication, PwC Polska, McDonald’s Polska oraz Lidl.

  64 29 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

  W 11. edycji konkursu Great Place to Work® prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2019 uzyskała rekordowa liczba organizacji. Po raz pierwszy laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które na wcześniejszym etapie uzyskały certyfikat Great Place to Work®. Podczas gali konkursu zadebiutował także ranking na Najlepsze Miejsca Pracy dla Millenialsów.

  66 Jaka przyszłość czeka HR?

  Czy chatboty to przyszłość komunikacji z kandydatami i pracownikami? Jakie narzędzia wybierać, by tworzyć organizacje przyszłości? To tylko niektóre pytania, na które można było uzyskać odpowiedzi podczas konferencji „HR Tech Summit”.

   raport

  72 Przestrzeń zawodowego spełnienia

  Spełnienie zawodowe jest kluczową sprawą w świadomym zarządzaniu kadrami. W zarządzaniu, które zwiększa zaangażowanie pracowników, wpływa na ich lojalność, ograniczając rotację, odpowiada za efektywność zadań wykonywanych przez zatrudnionych.

  78 Jak przeciwdziałać skutkom starzenia się personelu

  Demografowie coraz dobitniej wskazują na rychłą intensyfikację kryzysu demograficznego. Jakie będą jego następstwa w zakładach pracy? Czy pracodawcy w Polsce widzą w nim zagrożenie dla własnych organizacji?

   hrm

  82 HR na zakręcie

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest specjalnością zarządzania, o czym często zapominamy – szczególnie gdy posługujemy się popularnym na rynku skrótem „HR”. HR to po prostu ludzkie zasoby (ang. human resources), a nimi zajmować się można na różne sposoby, gdy stracimy z oczu trzeci człon akronimu HRM – management.

  86 Wspólnie się doskonalić

  Tłumaczenie nazwy „community of practice” – społeczność praktyków – nie oddaje istoty zjawiska stającego się w obszarze zarządzania różnorodnością narzędziem rozwoju osób, które już teraz są ekspertami, ale które czują, że bez wzajemnego wsparcia nie osiągną tyle, ile osiągnąć mogą dzięki synergii.

  92 Jeśli nie praca tymczasowa, to co?

  Osiemnastomiesięczne ograniczenie pracy tymczasowej to problem, który w ostatnim czasie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy, zmuszając do przemyślenia dotychczasowej strategii zatrudniania. Jakie są alternatywy dla pracy tymczasowej?

   edukacja i rozwój

  96 Jak i po co być społecznie odpowiedzialnym?

  Jak wskazuje Gallup, w latach 2014–2016 aż 85 proc. pełnoetatowych pracowników rozsianych po 155 krajach świata nie czuło się zaangażowanych w swoją pracę ani nie podchodziło z entuzjazmem do codziennych obowiązków.

  104 Jak potencjał przemienić w efekt?

  Firmy są po to, by pomnażać swój kapitał. Stworzenie właściwych warunków dla manifestacji potencjału umysłów i serc pracowników staje się konieczne, jeśli chcą to dalej czynić.

   prawo

  110 Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

  Obowiązujące od 1.01.2019 r. przepisy nakazują prowadzenie jednej teczki akt osobowych dla pracownika, z którym po przerwie ponownie nawiązano stosunek pracy. Zasada ta obowiązuje jednak w pełni tylko tych pracowników, z którymi pierwszy stosunek pracy został nawiązany po 1.01.2019 r.

  115 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Joanna Wąsowska / 6
  • Maja Chabińska-Rossakowska / 7
  • Michał Starościak / 13
  • Małgorzata Konopacka / 22
  • Beata Bukowska / 24
  • Angelika Śniegocka / 26
  • Olga Szepelak-Denes / 34
  • Anna Muszyńska-Jurków / 36
  • Katarzyna Szydłowska / 38
  • Izabela Gajewska / 42
  • Jakub Kurzaj / 90
  • Dariusz Użycki / 95
  • Iwona Wieczorek / 100
  • Ewelina Pisarczyk / 102
  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 108
  • dr Grzegorz Łyjak / 114
  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2019/4

  Dobiegający końca 2019 rok był dla naszej redakcji szczególny, świętowaliśmy bowiem 25 lat istnienia czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”. Był to pierwszy na naszym rynku wydawniczym periodyk adresowany do dyrektorów szkół i przedszkoli. Nieodłącznie z nim związana „Wczesna Edukacja” (wcześniej „Przed Szkołą”) zbliża się natomiast do 10-lecia swojego istnienia. To dzięki Państwu wierzymy, że nasze działania na rzecz rozwoju oświaty przynoszą efekty, a czasopisma są dla Państwa pomocą i wsparciem dającym chwile wytchnienia w natłoku codziennych spraw.

  W listopadzie w trakcie VI Kongresu Edukacja i Rozwój rozstrzygnięta została tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu Super Dyrektor. W bieżącym numerze przedstawiamy wywiad z tegoroczną laureatką w kategorii Przedszkole – Małgorzatą Stastny, dyrektorką Przedszkola Kraina Uśmiechu w Krakowie.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 4/2019

  12 2018Depresja jest chorobą, która dotyka coraz młodsze dzieci. Statystyki są alarmujące – jak podaje policja, tylko w 2018 r. osoby nieletnie podjęły 772 próby samobójcze. Pod tym względem jesteśmy w niechlubnej czołówce europejskiej. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r. pokazał, że w latach 2014–2016 dzieciom w Polsce nie zapewniano wystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej. Nadal doskwiera nam brak psychologów i psychiatrów dziecięcych. Rodzice i nauczyciele często bagatelizują problem lub mają trudność z jego właściwą diagnozą, bo depresja w młodszych grupach wiekowych często manifestuje się inaczej niż u dorosłych.
  W skutecznym przeciwdziałaniu tej chorobie oraz wczesnym reagowaniu na sygnały ostrzegawcze dużą rolę może odegrać szkoła. W naszym Niezbędniku pokazujemy, jak być najlepszym wsparciem dla uczniów, nie dać się zwieść pozorom i na co zwracać uwagę, by nie przeoczyć depresji.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 4/2019

  1899 2412 137

  W bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy budowaniu zdrowej organizacji, czyli takiej, w której brak dyskryminacji. Ja bym natomiast wyszła od kwestii, czym jest tolerancja.

  „Słownik wyrazów obcych” tolerancję definiuje jako „wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, dla cudzego postępowania”1. I tu warto zadać sobie pytanie, na ile ja jestem tolerancyjny, jakie przekonania od najmłodszych lat mam wbudowywane w swój światopogląd, na ile zdaję sobie z nich sprawę. Nie zapomnę, jak usłyszałam od znajomej, że jeden z kolegów mojej córki, w wieku chyba dziewięciu lat, powiedział, iż danego kolegi nie odwiedzi, bo ten mieszka w „starych blokach”… Był to dla mnie szok, ale też uświadomienie sobie, że przecież dziecko musiało taki pogląd zaczerpnąć od kogoś innego, najpewniej od rodziców…

  Dlatego zanim przeniesiemy się na obszar organizacyjny, warto przyjrzeć się sobie, swojemu otoczeniu, temu, w co wierzymy i co przekazujemy dzieciom. Ewa Mukoid, coach, mentor, filozof i przedsiębiorca, napisała: „Ileż zdarzeń i ludzi nas irytuje. Ile razy złościmy się, że nie jest tak jak miało być, ale głównie denerwuje nas to, że ludzie nie spełniają naszych oczekiwań, nie są tacy, jakimi chcielibyśmy by byli, nie zachowują się tak, jak uważamy, że powinni. Kto na tym traci? My sami. Odpowiedzią jest praktyka tolerancji”2.

  Co nam daje tolerancja? Czy łatwo przychodzi nam tolerowanie odmienności? Zwykle bez trudu krytykujemy brak tolerancji u innych, natomiast zanim zobaczymy przysłowiowe źdźbło w oku drugiej osoby, warto najpierw dostrzec belkę w swoim. A tolerancja to również szacunek dla drugiego człowieka, ciekawość odmiennego spojrzenia na świat, wreszcie wartość, dzięki której poszerzamy nasz własny świato­pogląd. Nie znaczy to, że musimy się z nim utożsamiać, ale już samo zauważenie dzielących nas różnic pozwala budować lepszy świat. Warto tu przyjąć postawę bliską uważności – zwyczajną obserwację, bez oceny, bez natychmiastowego działania. Tym bardziej że kwestie, które nas dzielą, budzą sporo silnych emocji. A o ile łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy umieli z większą tolerancją spojrzeć na drugiego człowieka i spróbować zrozumieć jego punkt widzenia! Za przykład wystarczy podać kwestię polityki – wyraźnie widać naszą nieumiejętność dyskutowania o tym, co nas różni. Oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale warto próbować i praktykować inne niż dotychczas postępowanie, czego sobie i Państwu życzę.

  1 J. Tokarski (red. nauk.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979.

  2 Patrz: https://tastywayoflife.com/co-nam-daje-tolerancja-i-jak-sie-w-niej-doskonalic/ (dostęp: 14.03.2019 r.).

  Spis treści 4.2019:

  temat numeru

  s. 8 Naprawdę warto

  W ciągu ostatnich 25 lat w sferze pracy i zatrudnienia nastąpiły istotne zmiany. W naszym kraju zaczęto mówić o dyskryminacji, mobbingu, molestowaniu. Początkowo nie były to pojęcia dobrze znane. Co więcej, wielu pracodawców i menedżerów nie traktowało tych zjawisk poważnie. Dzisiaj wszyscy słyszą o mobbingu i molestowaniu. Zajmują się nimi media – często w aurze sensacji.

  s. 14 Nierówne traktowanie w ujęciu prawnym

  Czy molestowanie to dyskryminacja? Obecnie każda organizacja stoi przed pytaniem, jak przeciwdziałać dyskryminacji swoich pracowników i w jaki sposób kształtować kulturę, która będzie sprzyjać klimatowi równości.

  s. 18 Zdrowe zasady organizacyjne

  Mobbing i dyskryminacja to pojęcia, które każdy z nas
  zdaje się znać i potrafi poprawnie zdefiniować. W pracy mówi się o nich
  coraz częściej. Bywa, że po przeanalizowaniu sytuacji zjawisko, które nazywaliśmy mobbingiem lub dyskryminacją, wcale nim nie jest.

  s. 22 Starszy kandydat na rynku pracy

  Emile Ratelband, holenderski mówca motywacyjny, wystąpił jesienią 2018 r. do sądu o zgodę na korektę daty urodzenia. „Skoro można zmienić płeć, to powinna być też możliwość zmiany swojego wieku” – uważa Ratelband, twierdząc, że jako 69-latek jest dyskryminowany między innymi przy szukaniu pracy.

  s. 27 Kobieto, przestań narzekać

  W ciągu ostatnich 100 lat sytuacja kobiet w Polsce i na świecie znacznie się poprawiła. Za dwa lata będziemy obchodzić rocznicę wprowadzenie ustawy, która gwarantowała kobietom m.in. podejmowanie działań prawnych niezależnie od woli męża czy rozporządzanie własnym majątkiem.

  s. 34 Otwartość i tolerancja

  Zakaz dyskryminacji pracowników to nie tylko dobra praktyka pracodawców, ale przede wszystkim wymóg prawny. Problemy dotyczące dyskryminacji na polskim rynku pracy nie są tak nagłaśniane medialnie, jak te zza oceanu, niemniej istnieją i są poważne.

  s. 38 Równe szanse i zdrowa organizacja. Perspektywa innych kultur

  Jako HR-owi profesjonaliści uważamy za oczywistość, że ocena pracownika i jego szanse na awans powinny zależeć od umiejętności merytorycznych bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną czy religię.

  s. 48 Człowiek niemile widziany

  Jakiś czas temu sieć obiegły zdjęcia pokazujące, jak zawód architekta wyglądał przed powstaniem programu AutoCAD. Cała sala wypełniona stołami kreślarskimi, na których leżały ogromnych rozmiarów arkusze papieru, a nad nimi pochylali się ludzie.

   ludzie i wydarzenia

  s. 52 Wiedza punktem wyjścia do rozwoju

  Badania pokazują, że z wiedzą menedżerów i specjalistów HR z zakresu zarządzania nie jest najlepiej. Tymczasem dobry menedżer cały czas się rozwija. Jeśli nie czuje takiej potrzeby, to ważny znak ostrzegawczy – mówi dr Piotr Prokopowicz, socjolog organizacji.

  s. 58 Ważny jest wizerunek

  O wyzwaniach, przed jakimi stoi osoba odpowiedzialna za HR w firmie z branży budowlanej w obecnym otoczeniu rynkowym, oraz o dużych niedoborach pracowników w tym sektorze rozmawiamy z Ingą Chodorowską-Korpak z Lafarge w Polsce.

   raport

  s. 62 Motywują wielcy i mali

  W Polsce wciąż panuje przeświadczenie, że motywowanie pracowników to przede wszystkim domena korporacji i dużych przedsiębiorstw – organizacji z rozbudowanymi działami HR i, w powszechnym mniemaniu, nieograniczonymi wręcz budżetami na realizację tego typu działań. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej.

  s. 67 Pracownicy zadowoleni z minionego roku

  Ponad połowa polskich pracowników jest zadowolona z minionego roku na rynku pracy. Dobrze swoją sytuację zawodową i rodzimy rynek pracy oceniło 63 proc. ankietowanych.

   hrm

  s. 70 Digital employee experience

  Jeszcze kilka lat temu rozmowy na temat nowinek technologicznych zarezerwowane były dla wąskiej grupy osób. Dziś o polecanych aplikacjach rozmawiamy prawie z każdym i wszędzie. Jak to się stało, że w dziedzinie technologii każdy z nas na swój sposób stał się ekspertem i jak to się ma do korzystania z technologii w pracy?

  s. 74 Dobra jakość nie jest kwestią przypadku

  Celem nadrzędnym wszystkich rekruterów, niezależnie od tego, gdzie i dla kogo pracują, jest skuteczne zamykanie procesów rekrutacyjnych. Skuteczne, czyli zwieńczone zatrudnieniem. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ w pracy rekruterów nie wszystko do końca zależy od nich.

  s. 80 Czy czas działa na niekorzyść kobiet?

  Czas stał się współcześnie towarem znacznie bardziej deficytowym niż pieniądze. Warto jednak zauważyć, że sformułowanie „nie mam czasu” jest wyrazem naszych priorytetów.

   edukacja i rozwój

  s. 88 Weryfikacja szkolenia e-learningowego

  Tworząc e-szkolenia dla klientów, jako dostawcy dużą uwagę zwracamy na proces weryfikacji kolejnych etapów prac nad projektem. Świadoma i przemyślana akceptacja to bufor bezpieczeństwa, który pozwala obu stronom uniknąć większych wpadek i sytuacji, w której klient otrzymuje finalnie produkt daleki od oczekiwań.

  s. 92 Jedno dla wszystkich?
  Dlaczego integrated learning to przyszłość szkoleń

  Rynek szkoleniowy w Polsce kwitnie. Pytanie, czy szkolić, coraz częściej zastępowane jest pytaniem, jakich metod używać, aby proces przekazywania wiedzy był efektywny zarówno z punktu widzenia pracownika lub zespołu, jak i celów strategicznych organizacji.

  s. 96 Przyjazna firma

  W firmie NUTRICIA tworzymy przyjazne, sprzyjające rozwojowi środowisko pracy, w którym pracownicy dobrze się czują i czerpią satysfakcję ze swoich codziennych obowiązków.

  s. 99 Szczęśliwi pracownicy

  Dla większości z nas dzieciństwo to czas radości, beztroski i zabawy. Jesteśmy chwaleni i doceniani przez rodziców. W dorosłym życiu również odczuwamy taką potrzebę, ponieważ pochwała daje nam poczucie satysfakcji, radości, a nawet bezpieczeństwa. Czy ma ona jednak znaczenie w miejscu pracy? Wydaje się, że jak najbardziej.

  s. 102 Pełni radości w pracy?

  O tym nie śniło się nawet filozofom – ludzkość zatacza koło i wraca do podstaw szczęśliwej egzystencji.

   prawo

  s. 104 Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – informowanie pracownika

  Od 1.01.2019 r. ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek wydania dodatkowej informacji do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru przez pracownika i konsekwencjach nieodebrania tej dokumentacji.

  s. 110 Decyzje ZUS-u poddane formalnej kontroli

  W procedurze cywilnej nie istnieją realne możliwości weryfikacji decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych wydawanych przez ZUS. Sądy cywilne rozpoznające odwołania od tych decyzji nie mogą ich uchylić, w konsekwencji czego rozpoznają decyzje wyłącznie merytorycznie.

  s. 114 Zwolnienia lekarskie – nowe narzędzia kontroli

  Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. Z całą pewnością jest to duże ułatwienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki e-zwolnieniom lekarskim natychmiast dowiaduje się o chorobie pracownika. Poza tym zyskuje nowe narzędzia do przeprowadzania kontroli.

  s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  s. 118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  Julita Dąbrowska / s.6

  Katarzyna Razik / s.7

  Ewa Słaboń / s.13

  Beata Łanik / s.21

  Magdalena Wołkowicz / s.32

  Małgorzata Korsakowska-Słowik / s.42

  Piotr Kapral / s.44

  Maciej W. Iwankiewicz / s.46

  Dariusz Użycki / s.86

  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s.87

  dr Grzegorz Łyjak / s.113

  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2019/3

  03 2019Nowy rok szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych zapowiada się spokojnie. Za nami największe reformy w tym obszarze, co nie znaczy, że na dyrektorów nie czeka  sporo obowiązków. Aby pomóc Państwu w ich realizacji, publikujemy obszerne zestawienie najważniejszych z nich. Przygotowała je Małgorzata Górska, wiążąc zadania dyrektora z ich podstawami prawnymi oraz Konwencją o prawach dziecka. Takie ujęcie tematyki pozwala na bardziej spójne działania i całościowe spojrzenie na pracę placówki.
  We wrześniowym numerze „Wczesnej Edukacji” publikujemy ciekawy tekst na temat na integracji dzieci, która sprzyja nauce umiejętności współpracy i współdziałania, napisany pod opieką merytoryczną profesor Anny Brzezińskiej oraz materiały dotyczące m.in. edukacji w terenie oraz pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.