Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Dyrektor Szkoły 3/2019

  12 2018Wirtualna przestrzeń stała się nieodłącznym elementem życia przede wszystkim młodych ludzi. Przekonujemy się o tym, chociażby obserwując uczniów na lekcjach czy podczas przerw. Zamiast nawiązywać kontakty bezpośrednio robią to przy pomocy telefonów bądź tabletów. Nie dziwią więc doniesienia, że niepokojąco rośnie zjawisko uzależnienia dzieci i młodzieży od ciągłego dostępu do urządzeń mobilnych. Pisze o tym Maciej Frasunkiewicz w artykule Fonoholizm – choroba XXI wieku.
  Jak wynika z badań, to właśnie w internecie nasi uczniowie najczęściej spotykają się z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem tzw. mowy nienawiści. Kontakt z rzeczywistością pełną pogardliwych i dehumanizujących wypowiedzi ma swoje negatywne konsekwencje, do których należą m.in. obniżenie wrażliwości i większa skłonność do naruszania zasad współżycia społecznego.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 3/2019

  03 2019

  Podczas warsztatowej sesji styczniowej konferencji „HR Directors Summit” dyrektorzy HR wskazywali na wzrastające znaczenie m.in. takich tematów, jak: spójność działań organizacji z wartościami, w tym coraz częstsze rozliczanie firm z tego obszaru przez kandydatów do pracy i pracowników; potrzeba doświadczania i poczucia sensu w miejscu pracy, rozwarstwienie potrzeb różnych pokoleń pracowników; walka o uwagę pracowników, rosnąca świadomość pracowników; zmiana motywacji do pracy i podejścia na nowe: nie muszę, tylko chcę pracować, i to nie gdziekolwiek, ale tam, gdzie jest mi dobrze. Stąd potrzeba, by wspólnie z pracownikami tworzyć organizacje o wyraźnej tożsamości, o kulturze nastawionej na relacje, partnerstwo, dające poczucie równowagi, sensu i grające fair.

  W tak zdefiniowane wyzwania współczesnych organizacji niewątpliwie wpisuje się trend budowania well-beingu w miejscu pracy. Temat dbałości o szczęście pracowników wybrzmiewa coraz głośniej, a nawet doczekał się konferencji, które poświęcone są tylko i wyłącznie tej kwestii. Pytanie, czy to w ogóle możliwe. Myślę, że wątpliwości nie mają eksperci ani praktycy HR, którzy w niniejszym numerze dzielą się doświadczeniami w tym obszarze. Jak w ich organizacjach rozumiane jest budowanie szczęścia w miejscu pracy? Dlaczego ten temat został podjęty? Jakie czynniki wpływają na poziom dobrostanu pracowników? I wreszcie – jak budować kulturę organizacyjną opartą o well-being, skoro poczucie szczęścia i spełnienia przekłada się na zaangażowanie pracowników i wyniki firmy? Od czego zacząć? Jestem przekonana, że wiele inspiracji znajdą Państwo w marcowym wydaniu „Personelu Plus”. A temat jest tym ważniejszy, że coraz więcej osób zgłasza, iż są przeciążone i mają poczucie, że nie dają rady sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Oczywiście o tym nie mówi się głośno, jest to temat tabu. Przecież trudno – szczególnie piastując wysokie stanowisko i czując się zobowiązanym do inspirowania innych do działania – stanąć i powiedzieć, że ma się problem. Natomiast psycholodzy i psychoterapeuci mogliby wnieść tu sporo informacji… Dlatego warto tematowi budowania well-beingu poświęcić więcej miejsca, szczególnie w tym miesiącu, bowiem 20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia.
   
  Spis treści 3.2019:

   

  temat numeru

  s. 8 Pasja i poczucie sensu w pracy

  Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia staje się obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje. Zaczynamy rozumieć, że dobrostan jest największą wartością, a człowiek może w pełni realizować swój potencjał, kiedy jest zdrowy, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia.

  s. 13 Strategia budującej atmosfery

  Kiedy na rynku pracy rządzą kandydaci, przyciągnięcie nowych pracowników, a przede wszystkim zatrzymanie najlepszych wymaga przemyślanej, długofalowej strategii, która zapewni im dobre samopoczucie określane w biznesie słowem „well-being”.

  s. 16 Gdzie bije źródło szczęścia pracownika?

  Well-being został uznany przez pracodawców za jeden z najważniejszych w Polsce trendów HR-owych 2018 r., a programy wspierające dobrostan pracowników – za najlepszą inwestycję. Skąd to zainteresowanie programami well-beingowymi? Co daje pracodawcom zatrudnianie szczęśliwych pracowników?

  s. 20 Pieniądze szczęścia nie dają

  Poczucie szczęścia ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Bez wątpienia warto dbać o poziom szczęścia w relacjach osobistych czy szeroko pojętym życiu prywatnym, ale żeby całkowity bilans był korzystny, niezbędne jest także szczęście – a przynajmniej satysfakcja – w życiu zawodowym.

  s. 24 Lovebrand, czyli jak być firmą,
  którą pokochają pracownicy

  Kiedyś firmy prześcigały się w pomysłach, żeby przyciągnąć klientów. Dziś, żeby pozyskać i utrzymać lojalność klientów, muszą najpierw pozyskać i utrzymać lojalność pracowników, bo tylko oni na dłuższą metę są w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną swojej organizacji.

  s. 28 Programy szyte na miarę

  Od jakiegoś czasu wśród pracodawców obserwuje się tendencję do wprowadzania programów promujących zdrowie psychiczne, dobrą kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie, uważność, jakość snu czy zarządzanie stresem. Czy jest to kolejny HR-owy trend?

  s. 31 Szczęście i dobrostan w pracy – czy to możliwe?

  Provident Polska to nie tylko lider rynku pożyczkowego, ale przede wszystkim dobry i stabilny pracodawca. Dbamy o wyjątkową atmosferę i sprzyjające środowisko pracy, stwarzamy konkurencyjne warunki, dynamicznie dopasowujemy działania do tego, o czym różnymi kanałami mówią nam pracownicy.


  ludzie i wydarzenia

  s. 46 Pod znakiem zmian

  Po sześciu miesiącach zmagań w konkursie TOP HR Manager in Action, 24.01.2019 r. wyłoniono zwyciężczynię – Annę Jaworską, menedżera ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska.

  s. 54 HR-owiec działający z sercem

  Biorąc udział w konkursie, zależało mi na tym, aby uzyskać informację zwrotną odnośnie do mojej pracy jako HR-owca i projektu „ONE TEAM ONE SECURITAS” od cenionych ekspertów i praktyków. Ponadto postanowiłam, że w tym roku podejmę nowe inicjatywy – co jakiś czas lubię próbować rzeczy, których do tej pory nie robiłam, a jeszcze nigdy nie brałam udziału w konkursie – dzieli się Anna Jaworska, TOP HR Manager in Action 2019.

  s. 59 Marzyć i mierzyć wysoko

  Jakie wyzwania dla świata HR-u z obszaru prawa pracy są kluczowe? Jakie zjawiska w życiu organizacji są obecnie postrzegane przez HR-owców jako ważne i w najbliższych latach będą wpływać na zadania działów HR? O tych m.in. tematach rozmawiano 24.01.2019 r. podczas 10. już, jubileuszowej edycji konferencji „HR Directors Summit”.

  raport

  s. 62 Kto rozdaje karty na polskim rynku pracy?

  Połowa Polaków angażuje się w pracę – to wniosek płynący z corocznego badania „Aon Best Employers”. Czujemy się bezpieczniej i stabilniej. To odwrócenie trendu z 2017 r., kiedy lojalność, poczucie wpływu czy chęć pozytywnego mówienia o firmie znacząco spadły. Polski pracownik zaczyna dostrzegać starania swoich pracodawców, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści wizerunkowe dla firm.

  s. 66 Pracodawcy i pracownicy. Zbieżne poglądy – zbieżne interesy?

  To jak jest z tą pracą? Stereotypy i fakty. Zaskakujące wyniki badania prowadzonego przez Business Centre Club
  oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną.

  70 Innowacje pracownicze motorem rozwoju przedsiębiorstw

  W XXI w. innowacje odgrywają jedną z kluczowych ról w rozwoju nowych dziedzin gospodarki oraz modernizacji tradycyjnego przemysłu, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Stanowią swoisty napęd współczesnej gospodarki.

  hrm

  s. 74 Fair play w firmie

  Wszyscy doskonale wiemy, że etyka i zaufanie są ważne zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Na zaufanie pracujemy całe życie. Nie możemy go kupić, nie możemy tylko mówić, że jesteśmy godni zaufania, nie możemy oczekiwać zaufania od innych, gdy nie dajemy do tego silnych podstaw.

  s. 78 Jak budować lepszy świat, pracując w „korpo”?

  Istnieją formy filantropii pośredniej, przynoszącej nie tak szybkie, doraźne i widoczne efekty, ale skutecznej i łatwo dostępnej dla wielu pracowników, którzy chcieliby przyczyniać się do poprawy sytuacji na świecie. Warto się nimi zainteresować.

  s. 84 Łączenie kropek

  W firmie toczyły się dwa spotkania: zespołu zajmującego się zarządzaniem różnorodnością i zespołu ds. programów well-beingowych. Na pytanie: „Jak tam?” padła odpowiedź: „Jest OK”. Czy naprawdę takie zespoły mają sobie tak mało do powiedzenia?

  edukacja i rozwój

  s. 90 Nowe kierunki w technologiach szkoleniowych

  E-learning to dzisiaj digital learning – strategiczne podejście do uczenia się. Pracownicy coraz bardziej świadomie korzystają ze zdobyczy technologicznych, co wymusza ciągły rozwój odpowiednich nośników i instrumentów szkoleniowych.

  s. 94 Jak przygotować skuteczny video learning?

  Umiejętnie przygotowany film wideo jest niezwykle efektywną formą edukacyjną. Kondensuje treść, działa obrazem, pobudza emocje i angażuje dużo skuteczniej niż zwykły przekaz tekstowy.

  s. 96 Moc opowieści

  Od lat mówi się o roli storytellingu w zarządzaniu i marketingu. Wszyscy zatem stoimy przed wyzwaniem: musimy nauczyć się przywoływać historie, które pozwolą słuchaczom zobaczyć te cechy, wartości, cele, które chcielibyśmy im pokazać.

  s. 99 Ocena roczna – czy ma jeszcze sens?

  Tradycyjna, przeprowadzana raz na rok ocena coraz częściej kojarzy się pracownikom z biurokracją i czasochłonnością. Wydaje się też mało skuteczna i motywująca. Młode pokolenie potrzebuje częstszych ocen i ciągłych komunikatów zwrotnych.

  s. 102 Mniej tradycyjnie, bardziej innowacyjnie

  Śledząc tematy na fortach dyskusyjnych poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, łatwo zauważyć, że krążą one raczej wokół rekrutacji niż selekcji. Z drugiej strony pojawia się zdecydowanie więcej wątków dotyczących adaptacji.

  prawo

  s. 106 Urlop wypoczynkowy w przypadku przywrócenia do pracy

  Konsekwencją sporu sądowego z pracownikiem może być konieczność przywrócenia go do pracy. Pracownik taki ma szereg przywilejów zagwarantowanych ustawowo. Jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego za czas pozostawania bez pracy?

  s. 110 PPK a zobowiązania publicznoprawne po stronie pracodawców i pracowników

  W lipcu 2019 r. pierwsi pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Dla firm wiąże się to z całym szeregiem obciążeń finansowych oraz organizacyjnych. Dla pracowników – z mniejszym wynagrodzeniem.

  s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  s. 118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  Monika Trzebowska / s.6

  Małgorzata Bieniaszewska / s.7

  Beata Łanik / s.19

  Wioletta Mikusek / s.23

  Marta Bartolik / s.34

  Katarzyna Tyszko / s.36

  Katarzyna Szydłowska / s.38

  Paweł Skrzeliński / s.40

  Emilia Ilków / s.42

  Marceli Nowakowski / s.44

  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s.81

  Dariusz Użycki / s.82

  Grzegorz Kaliński / s.83

  Sebastian Kryczka / s.114

  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2019/2

  WE 02 2019

  Czerwiec to czas podsumowań mijającego roku szkolnego i jednocześnie przygotowań do kolejnego. Jednym z ważnych obszarów, który warto poddać analizie, jest edukacja włączająca. W czerwcowym numerze „Wczesnej Edukacji” piszemy o dobrych praktykach sprzyjających budowaniu akceptacji dla różnorodności, tworzeniu przyjaznego klimatu i rozwojowi wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

  Wraz z zakończona już  rekrutacją do przedszkoli powrócił temat szczepień i liczne związane z nim pytania, np. odnośnie do propozycji, aby jednym z kryteriów przyjęć było zaświadczenie o szczepieniach. Przedstawiamy analizę legislacyjną tego zagadnienia.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 2/2019

  PPlus 02 2019 okladka

  Pierwszy zestaw standardów dla użytkowników metody Assessment/Development Center (AC/DC) zatwierdzony został w maju 1975 r. przez trzeci „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny”, który odbył się w Québecu. Oparte one zostały na podstawie obserwacji oraz doświadczenia grupy profesjonalistów reprezentujących wielu spośród największych użytkowników tej metody. Obecna, zmieniona wersja wytycznych została zatwierdzona w 2008 r. w Waszyngtonie przez 34. już kongres, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący: Austrię, Belgię, Kanadę, Chiny, Niemcy, Indie, Indonezję, Meksyk, Holandię, Rumunię, Rosję, Singapur, Republikę Południowej Afryki, Południową Koreę, Hiszpanię, Szwecję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone1. Jak widać, ośrodki oceny już dawno weszły do praktyki biznesowej. Ciekawe, kto z Państwa słyszał o wspomnianych standardach obowiązujących użytkowników AC? Wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Instytut Rozwoju Biznesu i Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem wykazały, że zaledwie 21 proc. respondentów deklarowało, iż zna i stosuje w przeprowadzanych AC/DC między­narodowe standardy. Aż 26 proc. badanych w ogóle nie znało tych standardów, a pozostała część tylko o nich słyszała bądź pobieżnie się z nimi zapoznała (43 proc.)2.

  Przyznam, że kiedy ja w 2006 r. (byłam wtedy dyrektorem działu HR w firmie ubezpieczeniowej) po raz pierwszy wcielałam się w rolę asesora, również o tych standardach nie słyszałam. Współpracowałam w tym czasie z zewnętrznym konsultantem, który projektował dla naszych menedżerów sesję Development Center, i pod jego okiem wdrażałam się w tajniki tej metody. Myślę jednak, że każdy, kto rozważa zastosowanie ośrodków oceny, powinien do tych standardów zajrzeć. Warto bowiem zadbać, by projekty AC/DC realizowane były w sposób zabezpieczający ich jakość i efektywność, a także zwrócić uwagę na kwestie etyczne związane ze stosowaniem tej metody.

  1 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/assessment-center/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

  2 Patrz: https://ibd.pl/wiedza-dla-biznesu/raport-z-badania-kryteria-sukcesu-w-stosowaniu-assessment-centre-i-development-centre/ (dostęp: 16.01.2019 r.).

  Spis treści 2.2019:

  Blaski i cienie centrum oceny kompetencji
  Początki Assessment Center datuje się na pierwszą połowę XX w. Metodę tę wykorzystywano – najpierw w armii niemieckiej, później w armii brytyjskiej i amerykańskiej – do selekcji oficerów służących w siłach zbrojnych. Co ciekawe, obok procesu oceny pracowniczej jest to kolejna metoda, którą obszary HR-owe zaczerpnęły właśnie ze służb wojskowych. Czy Assessment Center, wymyślony w ubiegłym stuleciu w zupełnie innych warunkach społeczno-kulturowych, ma szansę na powodzenie w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej?
  str. 8

  Obiektywizm i komfort oceny
  Assessment i Development Center to złożone, zaawansowane i angażujące spore zasoby narzędzia oceny. Dlatego rozważając ich wykorzystanie w organizacji, warto pochylić się nad czynnikami, które warunkują skuteczną realizację projektów z wykorzystaniem tych metod.
  str. 14

  Różnorodność zadań
  Jakie typy zadań wykorzystywane są w sesjach Assessment Center i na czym polegają?
  str. 18

  Assessment Center bez tajemnic, czyli co trzeba wiedzieć, żeby tego nie zepsuć
  Wszyscy w firmie ponoszą koszty nietrafnego wyboru pracownika. Chcąc zmniejszyć ryzyko kosztownej pomyłki, szuka się metod skutecznej weryfikacji wiedzy, postaw i umiejętności kandydatów. Właściwie stosowana metoda Assessment Center może stanowić efektywne narzędzie rekrutacyjne.
  str. 22

  Wyzwania związane z przygotowaniem i wdrożeniem AC/DC
  Kiedy decydujemy się użyć Assessment/Development Center, by podjąć kluczowe decyzje personalne, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować procesowi najwyższą możliwą trafność.
  str. 24

  Klucz do udanego AC/DC
  Ośrodki oceny i rozwoju (ang. Assessment Center (AC) i Development Center (DC)) uznaje się za jedne z najbardziej trafnych metod diagnostycznych służących badaniu kompetencji, ale ich trafność zależy od właściwego przygotowania i zachowania odpowiednich procedur.
  str. 27

  Zewnętrzny i wewnętrzny Assessment Center
  Dzięki metodzie AC przedsiębiorstwo zdobyło bardzo dobrych ludzi oraz cenne informacje o ich potencjale. Firma przeprowadziła 10 sesji zewnętrznego AC. Ostatecznie podjęto w organizacji decyzję o zakupie licencji na wewnętrzne AC.
  str. 30

  Gdzie czyhają pułapki?
  Choć doświadczonych HR-owców do korzystania z „assessmentów” raczej namawiać nie trzeba, warto dyskutować o ich skutkach ubocznych czy pułapkach wiążących się z ich stosowaniem.
  str. 36

  Development Center w urzędzie państwowym
  Zasady zatrudniania i kariery w urzędach państwowych są odgórnie uregulowane. Jednak ustawy i rozporządzenia nie określają szczegółowo zasad rekrutacji ani rozwoju pracowników. Dlatego w Głównym Urzędzie Statystycznym wprowadzono system zarządzania kompetencjami i – jako jeden z jego elementów – narzędzie diagnostyczne znane powszechnie jako centrum rozwoju.
  str. 46

  ludzie i wydarzenia

  Niebotyczny potencjał
  O rynku kosmicznym, możliwościach polskiego udziału w wyścigu kosmicznym i kobietach w space branży rozmawiamy z dr Aleksandrą Bukałą, dyrektorem zarządzającym w spółce Creotech Instruments, specjalizującej się w projektowaniu i montażu elektroniki wysokiej niezawodności i uczestniczącej w szeregu prestiżowych przedsięwzięć kosmicznych.
  str. 52

  raport

  Wyzwania, oczekiwania i trendy na rynku pracy
  Niedobór odpowiednich kandydatów, wysokie oczekiwania finansowe i precyzyjne wymagania przedstawicieli najmłodszego pokolenia, spadek lojalności i zaangażowania pracowników, zmiany pracodawców – z tego rodzaju problemami będą się zmagały firmy w najbliższym czasie.
  str. 62

  Nadchodzą Alfy – co nas czeka?
  Czy nowe pokolenie zwane Alfami zaskoczy pracodawców? Jakie cechy ceni w przyszłej pracy? Na ile jest podobne do poprzedniego? Jak wkomponuje się w strukturę demograficzną organizacji, gdzie zarządzają ludzie z pokolenia X? Co ceni u pracodawcy?
  str. 69

  hrm

  Osiem kroków do inkluzywności. Poradnik dla początkujących
  Na rynku polskim zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces jest zdecydowanie mniej powszechne niż na Zachodzie, a w wielu fi rmach w ogóle nie funkcjonuje. Rozpoczynając przygodę z różnorodnością i inkluzywnością, warto pamiętać o ośmiu poniższych radach.
  str. 72

  Zwinny dział HR
  Agile nie jest przeznaczony tylko dla technicznych działów z branży IT. Zespół HR może z powodzeniem wykorzystywać metodyki zwinne w swojej codziennej pracy, odkrywając w abstrakcyjnych dotąd formułach „sprint”, „review”, „daily” czy „backlog” skuteczne narzędzia usprawniające jego funkcjonowanie.
  str. 78

  HR i marketing – strategiczny sojusz w walce o pracownika
  Aktywne pozyskiwanie częstokroć biernych kandydatów czy generowanie u specjalistów potrzeby zmiany pracodawcy może stanowić wyzwanie dla HR-owca, ale… być chlebem powszednim dla marketera. Nie dziwi więc fakt, że zaczynamy szukać narzędzi i inspiracji w dziale, z którym do tej pory nie zawsze było nam po drodze.
  str. 84

  edukacja i rozwój

  Reskilling/upskilling pracowników rozwiązaniem win – win
  Co zrobić z osobami, których praca zostanie zastąpiona sztuczną inteligencją lub botami? Gdzie znaleźć brakujących specjalistów, którzy zapewnią firmie realizacje wyzwań związanych z digitalizacją?
  str. 90

  Najlepsi trenerzy siedzą w Twoim biurze
  W zakresie rozwoju zawodowego chętnie czerpiemy inspiracje od osób, które są praktykami i mogą odpowiedzieć na szczegółowe pytania związane ze specyfiką naszej pracy. Okazuje się, że wartościowi nauczyciele i trenerzy znajdują się blisko nas, doskonale znają kontekst działania organizacji i zespołów i są gotowi natychmiast udzielić informacji zwrotnej.
  str. 92

  Mylne pierwsze wrażenia
  Niejeden menedżer przeżył gorzkie rozczarowanie, gdy fantastyczny kandydat okazał się kiepskim pracownikiem. Choć wypadł znakomicie podczas rekrutacji, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak to się dzieje, że czasem mylimy się tak bardzo?
  str. 92

  Menedżer a e-learning, czyli porażka na całej linii
  Kiedy prowadzę warsztaty dotyczące tematyki wdrażania e-learningu czy metodyki e-szkoleń, jednym z głównych tematów jest budowanie wysokiego poziomu zaangażowania uczestników. Wszyscy zgadzają się, że to jeden z kluczowych elementów w e-learningu.
  str. 100

  prawo

  Delegowanie pracowników – ustalanie podstawy wymiaru składek
  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych, podlegających ubezpieczeniom w Polsce, ustala się na innych zasadach niż pracowników świadczących pracę na terenie Polski.
  str. 104

  Przystępowanie do pracowniczych planów kapitałowych osób nowo zatrudnionych. Obowiązki podmiotu zatrudniającego krok po kroku
  Po założeniu i uruchomieniu w organizacji pracowniczego planu kapitałowego (PPK) podmioty zatrudniające będzie czekało wiele nowych, nieznanych wcześniej obowiązków związanych z prawem przystępowania do programu osób nowo zatrudnionych. Realizacja tych obowiązków obwarowana jest terminami, których naruszenie grozi nawet pociągnięciem do odpowiedzialności wykroczeniowej.
  str. 110

  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  str. 116

  po godzinach

  Nowości wydawnicze - warto przeczytać!
  str. 118

  opinie/komentarze

  Joanna Bednarska str. 6
  Agnieszka Woźniak str. 7
  Katarzyna Lomas, Dominika Dobrzańska str. 42
  Adam Skrzyński str. 44
  Dariusz Użycki str. 82
  dr Małgorzata Sidor-Rządkowska str. 83
  Sebastian Kryczka str. 114

   

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 2/2019

  12 2018W związku z podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych wiele z nich przez najbliższe lata będzie się zmagać z większą niż dotychczas liczbą uczniów. Oprócz problemów organizacyjnych oznacza to dla dyrektorów również konieczność poradzenia sobie z konsekwencjami psychologicznymi wywołanymi zmianą. Jak zmierzyć się z trudnymi emocjami dzieci, rodziców i nauczycieli, radzi psycholog Tomasz Garstka.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 1/2019

  1899 2412 134 okadka maa

  Od pewnego czasu hasłem, które zyskuje na popularności, jest minimalizm. Chodzi o pozbycie się zbędnych rzeczy, a zostawienie tylko tych, które mają dla nas wartość i przynoszą nam radość. Uwalnia to naszą przestrzeń od przeładowania, upraszcza wiele czynności i pozwala poczuć wolność i swobodę, dając możliwość otwarcia się na nowe projekty czy pomysły. Myślę, że w świecie konsumpcjonizmu popularność tej filozofii bierze się z poczucia przeładowania rzeczami, procesami oraz z intensywności i pędu życia. W firmach, a szczególnie w korporacjach, również tego doświadczamy. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów, marzymy o upraszczaniu rzeczywistości.

  Z pewnością początek roku to dobry moment na porządki, poszukiwanie prostszych rozwiązań i przegląd toczących się projektów. Może nawet zamknięcie tych, które nie mają sensu, nie przynoszą wartości, by zyskać czas na zajęcie się sprawami kluczowymi. A do takich można zaliczyć trudny w naszej rzeczywistości temat transparentności wynagrodzeń i rekrutacji.

  Jak jest obecnie? Jakie są fakty i mity na temat jawności wynagrodzeń? Jakie wyzwania się z tym wiążą i czy jesteśmy na takie podejście gotowi? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego modelu? Jakie są nasze uwarunkowania rynkowe i oczekiwania kandydatów w tym względzie? Wreszcie co mówią przedstawiciele firm – bądź co bądź będący w awangardzie – którzy wdrożyli u siebie transparentność w obszarze wynagrodzeń i rekrutacji? Czy i dlaczego warto w ogóle podejmować dyskusję w tym temacie?

  Kazimierz Sedlak z firmy Sedlak & Sedlak napisał, że „jeżeli chcemy być społeczeństwem obywatelskim, jeżeli chcemy poprawić jakość naszego życia publicznego, wspierajmy działania zmierzające do zwiększania jawności informacji o wynagrodzeniach. Jeżeli chcemy większej transparentności wynagradzania wspierajmy działania poprawiające jawność życia publicznego”1. Zmniejszajmy tym samym nierówności i zapobiegajmy nadużyciom. A przede wszystkim miejmy więcej odwagi, by zajmować się kwestiami ważnymi, choć niekoniecznie łatwymi.

  1 Patrz: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17757791,Jawnosc_wynagrodzen_a_jawnosc_zycia_spolecznego.html (dostęp: 14.12.2018 r.).

  Spis treści 1.2019:

   temat numeru

  8 Nowoczesne systemy wynagradzania zmierzają do jawności płac

  Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez serwis Pensjometr.pl od Monster Polska wynika, że aż 62 proc. Polaków chciałoby wiedzieć, ile zarabiają sąsiedzi, znajomi i osoby z najbliższego otoczenia. Zaledwie 21 proc. badanych uważa, iż zarobki są sprawą prywatną. Jednocześnie tylko 55 proc. badanych przyznało, że bliscy wiedzą, ile co miesiąc wpływa na ich konto.

  14 Szerszy kontekst

  Czy brak transparentności płac może wpływać na produktywność? Od czego zacząć proces wdrażania transparentności wynagrodzeń i komunikowania go? Kogo w tę komunikację zaangażować?

  18 Zdejmijmy pieniądze ze stołu

  Wyobraźmy sobie, że w danej firmie funkcjonuje rozpisana ścieżka kariery wraz z kryteriami awansu, a także kalkulator wynagrodzeń. Każdy pracownik może ustalić, czego brakuje mu do awansu i z jakim wzrostem wynagrodzenia by się to wiązało. Brzmi jak model teoretyczny?

  24 Zależne od branży

  Transparentność wynagrodzeń – podobnie jak proces rekrutacji – ma swoje plusy i minusy. Choć rynek pracy mocno się zmienia, wciąż jest to temat tabu.

  26 Jak zbudować, wdrożyć i zakomunikować
  raporto łącznych korzyściach z pracy

  Wdrożenie raportu Total Reward Statement (TRS) ma za zadanie pokazać pracownikowi, dlaczego firma, w której pracuje, jest wyjątkowa i w czym jest lepsza od innych pracodawców. Jak sprawdzić gotowość organizacji na wdrożenie TRS? Jak krok po kroku wdrożyć TRS w firmie – od przygotowania po publikację i komunikację?

  36 Postawmy na harmonijny proces

  Z racji rozwoju technologii komunikacyjnych i wysokiej akceptacji społecznej transparentność, również w dziedzinie wynagrodzeń, wydaje się nieunikniona. Wcześniej czy później stanie się naszą rzeczywistością. Pytanie nie brzmi: „Czy?”, lecz „Kiedy?”.

  39 (Nie)gotowość do transparentności

  Coraz więcej firm jest bardziej otwartych na zwiększenie stopnia przejrzystości w komunikacji sposobu kształtowania pakietu wynagrodzeń czy opisu procesów HR-owych (w tym rekrutacji). Może to wynikać z kilku powodów.

   ludzie i wydarzenia

  48 Rynek pracy z niedoborem „świeżej krwi”

  Gospodarka jutra będzie od nas wymagała przedłużania karier zawodowych. Z czego to wynika i jak przystosować się do wyzwań związanych z demografią, opowiada Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland.

  52 Gender balance in leadership – to skomplikowane? Zdecydowanie tak!

  Reprezentanci ponad 100 korporacji; ponad 50 panelistów; liderzy odpowiadający za Diversity & Inclusion z różnych krajów – czyli doroczna konferencja think tanku Diversity Hub w skrócie. Po raz trzeci Kraków stał się centrum dyskusji o obszarze Diversity & Inclusion.

  53 Na ścieżce zmian

  Już po raz drugi odbyła się w Warszawie konferencja

  „Edumixer 2018 – II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu”, która wskazywała kierunki i sposoby kształcenia przyszłych kadr IT przez uczelnie.

  54 Działy HR czeka intensywny rok

  Przed HR-owcami stają duże wyzwania. Problemem wciąż będzie znalezienie dobrego pracownika oraz zatrzymanie zatrudnionych czy zarządzanie czteropokoleniowymi zespołami. Tym m.in. tematom poświęcony był cykl konferencji „Perspektywy HR 2019”.

  56 Równouprawnienie

  Dnia 19.11.2018 r. w Warszawie dyskutowano o równości płci w Polsce – kiedyś, dzisiaj i w przyszłości. Nie zabrakło też inspiracji dla działań wspierających wyrównywanie szans, a organizatorzy konferencji wręczyli grant przeznaczony na działania statutowe Centrum Praw Kobiet.

   raport

  62 Dobrze urządzone biuro atutem w walce o pracowników

  Design przestrzeni biurowej, funkcjonalność czy też aranżacja dopasowana do stylu pracy są istotnymi elementami wpływającymi na ocenę warunków pracy. Jakie są podstawowe potrzeby pracowników związane z biurem, a na co skarżą się najczęściej?

  68 Benefit prawny – nowy trend na polskim rynku

  W wielu sektorach coraz trudniej o dobrych kandydatów do pracy. Branża HR prześciga się więc w pomysłach na przyciągnięcie kandydatów i walczy o utrzymanie osób już zatrudnionych.

  72 Trzy kroki do sukcesu działów HR 
  w warunkach rynku pracownika

  Działy HR stają dziś przed ogromnym wyzwaniem, ale i szansą na wzmocnienie swojej pozycji w organizacjach. Jak jej nie zaprzepaścić, skutecznie pozyskując wartościowych ludzi, gdy konkurencja o talenty jest tak duża?

   hrm

  76 Uzasadnienie biznesowe
  dla zarządzania różnorodnością

  W zarządzaniu różnorodnością chodzi o upominanie się o ludzi, zwłaszczatych defaworyzowanych, ale nie tylko. Z zarządzania tym obszarem korzyść musi wynieść też biznes. Jeśli ten aspekt pomijamy, nie dziwmy się, że nasze działania nie zyskują charakteru strategicznego.

  84 Słowa to fantastyczne zwierzęta

  Jestem w stanie uwierzyć we wszystko. Zwłaszcza jeśli ktoś opowiada o tym z pasją.

   edukacja i rozwój

  86 Kierunek: programy talentowe

  Zarządzanie talentami od dekady zajmuje na liście priorytetów działów HR wysokie miejsce i stanowi największe wyzwanie – pojawia się wśród trzech głównych priorytetów HR-owych aż w sześciu z ośmiu edycji badań „European HR Barometer”.

  90 Ewaluacja szkoleń e-learningowych – jak zacząć?

  Temat ewaluacji e-learningu nie jest tematem łatwym. Wszyscy wiemy, że efektywność należy mierzyć, ale odpowiedź na pytanie, jak to robić dobrze, nie jest już wcale prosta.

  92 Przez dobrostan pracowników do… wyników

  Jak skutecznie wykorzystać programy well-beingowe do osiągania biznesowych celów? Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, trzeba najpierw ustalić, czym właściwie jest well-being.

  98 Na co warto zwrócić uwagę,
  projektując program mentoringowy?

  Dzisiejsi pracownicy są spragnieni nowych wyzwań, stymulacji, ciągłego samodoskonalenia i rozwoju. Programy mentorskie świetnie sprawdzają się w spełnianiu wszystkich powyższych pragnień, dlatego też korzystajmy z nich!

   prawo

  102 Tworzenie pracowniczych planów kapitałowych krok po kroku

  Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych już za kilka miesięcy najwięksi przedsiębiorcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, będą zobowiązani do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli uzupełniającego programu oszczędzania na emeryturę związanego z zakładem pracy. Podpowiadamy, jak przygotować procedurę utworzenia PPK.

  110 Rola partnerów społecznych przy zakładaniu PPK

  Od dnia 1.07.2019 r. pierwsza grupa podmiotów zatrudniających zostanie objęta ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz.U. poz. 2215) i w konsekwencji w następnych miesiącach będzie zobowiązana założyć PPK. Realizacja tego obowiązku wiąże się z m.in. z wyborem instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Podmioty zatrudniające nie mają jednak pełnej swobody tego wyboru, ustawa o PPK nakłada bowiem na nich obowiązek włączenia w ów proces strony społecznej.

  114 Serwis Prawa Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

   Paweł Dziechciarz / 6

   Monika Miśtal / 7

   Anna Warecka / 33

   Karol Kapuściński / 42

   Beata Łanik / 44

   Dariusz Krzemiński / 46

   Anna Marszałek  / 64

   Anna Wilczura / 65

   dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / 81

   Anna Borzeszkowska / 82

   Dariusz Użycki / 97

   dr Grzegorz Łyjak / 113


  Czytaj więcej
 • Wczesna Edukacja 2019/1


  WE 01 2019m

  Słoneczne i coraz cieplejsze dni sprzyjają wszelkim aktywnościom na wolnym powietrzu. Nie zapominajmy jednak, że sala przedszkolna to również doskonała przestrzeń uczenia się i działania. Jak ją w pełni wykorzystać, podpowiada dr Jolanta Andrzejewska. Wiele zadań, które realizujemy na co dzień, trudno wykonywać bez współpracy całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Warto zadbać, aby grono naszych stałych współpracowników wciąż poszerzać o osoby i instytucje, które mogą wspierać działalność naszej placówki.
  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 1/2019

  12 2018Z radością i ogromną satysfakcją witamy 2019 rok. Przynosi on ze sobą ważny dla naszego czasopisma jubileusz. Właśnie mija ćwierć wieku od ukazania się pierwszego numeru „Dyrektora Szkoły”. Od tego czasu do Państwa rąk trafiło łącznie ponad 16 tys. stron zawierających przeszło 6 tys. artykułów przygotowanych przez ponad 1,5 tys. polskich i zagranicznych autorów.
  Przeglądając archiwalne roczniki, również te z lat 90. ubiegłego wieku, przekonujemy się, że wiele kwestii poruszanych w naszym czasopiśmie prawie nie straciło na aktualności. Jedną z nich jest konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Teksty dotyczące tego sposobu wyłaniania kadry kierowniczej pojawiały się na naszych łamach od początku istnienia „Dyrektora Szkoły”.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.