Aktualności

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Przegląd Podatkowy 2/2018

  Michał Thedy, Michalina Opoka, Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

  Od 1.01.2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono podział na dwa źródła przychodów: przychody z tytułu zysków kapitałowych i przychody z pozostałej działalności. Podatnicy muszą zakwalifikować osiągnięty przychód do jednego z tych źródeł przychodów oraz odpowiednio rozdzielić koszty uzyskania przychodów.

  Czytaj więcej
 • Trwa VII edycja konkursu Lider Księgowości 2018

  W dniu 2 listopada 2017 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości. Jego organizator – Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska już po raz siódmy zaprosiło wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości.

  Czytaj więcej
 • III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

  Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

  Zapraszamy na konferencję

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 1/2018

  dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz, Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT

  Autorzy obszernie analizują zagadnienie zasady zakazu nadużycia prawa w VAT w kontekście dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, rozważając m.in. kwestię konfliktu tej zasady z zasadą pewności prawa, omawiając przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia w VAT oraz konsekwencje wystąpienia takiego nadużycia.

  Czytaj więcej
 • Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r. – za nami VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

  W dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła stacjonarnie i online ponad 1.100 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 12/2017

  dr Dagmara Dominik-Ogińska, Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki

  Artykuł stanowi szczegółową prezentację poglądów prezentowanych przez Trybunał Sprawiedliwości w przedmiocie stawki VAT dotyczącej dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną (e-booków).

  Czytaj więcej
 • VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

  W dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG – największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz szefom sprawozdawczości finansowej i controllingu.

  Czytaj więcej
 • Transakcje finansowe - konferencja Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

  Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencę poświęconą zagadnieniu transakcji finansowych, która odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Intercontinental (Warszawa, ul. Emilii Plater 49)

  Sesje konferencji poprowadzą przedstawiciel OECD, Krajowej Administracji Skarbowej, praktycy biznesu oraz profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem:

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 11/2017

  Filip Majdowski, Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
  Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12.07.2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia pięciu instrumentów prawnych przeciwko tzw. zjawisku agresywnego planowania podatkowego na rynku wewnętrznym.

  Czytaj więcej
 • Nowe instytucje podatkowe. Pierwsze doświadczenia 2017 r. Zmiany na 2018 r. - konferencja

  Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zmianom wprowadzonym w 2017 r. w zakresie VAT, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. W trakcie konferencji zostaną poruszone m.in. problemy związane z centralizacją rozliczenia VAT samorządów oraz kwestie dotyczące obowiązków informacyjnych realizowanych za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 10/2017

  Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło, Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
  Artykuł został poświęcony zagadnieniu dochowania należytej staranności (które to pojęcie nie zostało ustawowo zdefiniowane) przez podatnika w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów, w celu uwolnienia się przez niego od zarzutu udziału w oszustwie podatkowym, a tym samym ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT.

  Czytaj więcej
 • UW uruchamia jedyne w Polsce studia podyplomowe z sukcesji w biznesie

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na podyplomowe studia „Sukcesja w biznesie”. Partnerem merytorycznym studiów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu biznesowego w przyszłości.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 9/2017

  dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ, Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
  W artykule zostały przeanalizowane wybrane zmiany w zakresie prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego (są nimi: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej), która jest rezultatem obowiązywania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Czytaj więcej
 • VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017 – konferencja

  Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na organizowaną pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce konferencję VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017, w Toruniu, w dniach 29–30 września 2017 r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 8/2017

  dr Hanna Filipczyk, Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
  Celem artykułu jest wykazanie, że status etyczny unikania opodatkowania ma znaczenie prawne oraz że unikanie opodatkowania jest etycznie wątpliwe.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 7/2017

  Małgorzata Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
  Od 1.01.2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, wprowadzając katalog nowych sytuacji (przypadków), których zaistnienie upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia danego podmiotu – bez konieczności powiadamiania podatnika o dokonaniu tej czynności (tak jak w poprzednio obowiązujących przepisach w tym względzie). Autorka analizuje znowelizowane przepisy, odnosząc się m.in. do praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 6/2017

  Szymon Parulski, Mateusz Śliwiński, Monitoring przewozu towarów wrażliwych stał się faktem – pakiet przewozowy na polskich drogach
  Z dniem 18.04.2017 r. na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem i transportem niektórych towarów (tzw. towarów wrażliwych) nałożono dodatkowe obowiązki, wprowadzone ustawą z 9.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708) – tzw. pakiet przewozowy.

  Czytaj więcej
 • Poznaliśmy LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2017!

  Justyna Bartela z Dąbrowy Górniczej została Liderem Księgowości 2017. O ten prestiżowy tytuł walczyło w trzech etapach ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 2.06.2017 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie księgowych o cechach liderów, pokazanie nowoczesnego oblicza księgowości i biur rachunkowych, a także promowanie dobrej współpracy z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

  Czytaj więcej
 • Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT - konferencja

  Kancelaria Ożóg Tomczykowski oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję pt.: Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?

  Czytaj więcej
 • Przegląd Podatkowy 5/2017

  dr Błażej Kuźniacki, Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.