Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Bogdan Bugdalski

  jest dziennikarzem i redaktorem specjalizującym się w sprawach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej.

  Czytaj więcej
 • dr Danuta Elsner

  jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.

  Czytaj więcej
 • dr hab. Jan Fazlagić

  jest profesorem nadzwyczajnymi pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni VISTULA w Warszawie; zajmuje się problematyką zarządzania w polskiej oświacie oraz kapitałem intelektualnym.

  Czytaj więcej
 • Jarosław Feliński

  jest kierownikiem studiów podyplomowych dla ABI i IOD AMW w Gdyni, prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

  Czytaj więcej
 • Tomasz Garstka

  jest psychologiem, autorem wielu publikacji skierowanych do rodziców, nauczycieli, dyrektorów, prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla pracowników oświaty, pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

  Czytaj więcej
 • Piotr Gąsiorek

  jest radcą prawnym, pracownikiem Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, a także kancelarii radcy prawnego, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Goetz

  jest psycholożką, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego i trenerką, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

  Czytaj więcej
 • Marta Handzlik

  jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.

  Czytaj więcej
 • Beata Humięcka

  jest psychologiem i filologiem, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Czytaj więcej
 • Dorota Igielska

  jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego, autorką publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, rozwoju zawodowego nauczycieli i międzynarodowych uwarunkowań polityki oświatowej.

  Czytaj więcej
 • Dorota Janczak

  jest nauczycielem konsultantem OEZIiZK w Warszawie, zajmuje się wspieraniem nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii do pracy z uczniami.

  Czytaj więcej
 • Bożena Janiszewska

  jest psychologiem, pracuje w poradniach z dziećmi i ich rodzicami, jest wykładowcą psychologii na wyższych uczelniach pedagogicznych, współpracownikiem instytucji doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Jasiński

  jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Jaśko

  jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, konsultantem ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

  Czytaj więcej
 • Antoni Jeżowski

  jest profesorem nadzwyczajnym w PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, autorem wielu publikacji i książek

  Czytaj więcej
 • dr Adam Kalbarczyk

  jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowych Szkół im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, adiunktem w IFP UMCS w Lublinie.

  Czytaj więcej
 • Włodzimierz Kaleta

  jest prawnikiem i dziennikarzem, publicystą zajmującym się od ponad 30 lat m.in. problematyką związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.

  Czytaj więcej
 • dr hab. inż. Wojciech Kolanowski

  jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

  Czytaj więcej
 • Lidia Klaro-Celej

  jest profesorem oświaty, doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy, wykładowcą na wyższych uczelniach, nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo -Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Anna Klimowicz

  jest absolwentką Instytutu Filozofii UW, nauczycielką dyplomowaną, edukatorką, obecnie pracuje w BEP IPN w Warszawie.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.