Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Iwona Kobus

  jest radcą prawnym, pracownikiem gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, stałą współpracowniczką serwisu Prawo Oświatowe; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

  Czytaj więcej
 • Jarosław Kordziński

  jest etatowym pracownikiem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji EDUCATOR, specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, szkoleniowcem, twórcą licznych artykułów oraz książek kierowanych do dyrektorów placówek oświatowych.

  Czytaj więcej
 • dr Wioletta Kozak

  jest kierownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Czytaj więcej
 • dr Tomasz Kozłowski

  jest socjologiem, kierownikiem Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współtwórcą nowatorskich studiów licencjackich „Edukacja prorozwojowa”.

  Czytaj więcej
 • Regina Lenart

  jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, zajmuje się problematyką zarządzania oświatą.

  Czytaj więcej
 • Joanna Lesińska

  jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Leśniewska

  jest pedagogiem specjalnym, pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji, trenerem, autorką publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji.

  Czytaj więcej
 • Michał Łyszczarz

  jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.

  Czytaj więcej
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

  jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkiem Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, autorką m.in. książki Kompetencje emocjonalne nauczyciela, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

  Czytaj więcej
 • dr Marta Majorczyk

  jest pedagogiem, adiunktem w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  Czytaj więcej
 • Ewa Maksymowska

  jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracuje z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN, jest superwizorem grupy interwentów kryzysowych Biura Edukacji m.st. Warszawy.

  Czytaj więcej
 • Mariusz Malinowski

  jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Rozwoju Edukacji, propaguje innowacyjne metodyki kształcenia bezpośredniego, jak również nauczania wspomaganego technologiami cyfrowymi.

  Czytaj więcej
 • Grzegorz Mazurkiewicz

  jest socjologiem, nauczycielem, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jest koordynatorem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Współtworzył program CEO „Szkoła ucząca się”.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Mucha

  jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Nowak

  jest niezależnym trenerem, publicystką, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

  Czytaj więcej
 • Maciej Osuch

  jest starszym wizytatorem i jednym z pierwszych rzeczników praw ucznia.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Pery

  jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

  Czytaj więcej
 • Agata Piszko

  jest prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika wydziału oświaty.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Pomianowska

  jest redaktor naczelną „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, coachem, trenerem, superwizorem zajęć edukacyjnych, autorką licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w oświacie (CODN, ORE).

  Czytaj więcej
 • Marlena Sakowska-Baryła

  jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.