Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Prof. dr hab. Andrzej Matlak

  ORCID:0000-0002-4811-0407

  Redaktor naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor oraz recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

  Czytaj więcej
 • Dr hab. Anna Tischner

  ORCID:0000-0001-8297-4578

  Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2019), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2022), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

  Czytaj więcej
 • Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

  ORCID:0000-0003-0206-1918

  Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz prawa Internetu na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium (2017). Członek stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN), krajowej grupy International Literary and Artistic Association (ALAI) oraz Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Kierownik oraz członek Steering Committee studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

  Czytaj więcej
 • dr Michał Markiewicz

  ORCID:0000-0003-1906-7996

  Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.

  W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim. Za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, a w 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego został radcą prawnym. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawem autorskim oraz prawem cywilnym, w szczególności dobrami osobistymi, w tym prawem do wizerunku oraz ochrony korespondencji.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.