Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Ryszard Paweł Krawczyk

  dr Ryszard Paweł Krawczyk
  Uniwersytet Łódzki
  ORCID – 0000-0002-7068-0676.

  Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
  Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
  Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Srocki

  doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

  Czytaj więcej
 • Mirosław Stec

  Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec
  Uniwersytet Jagielloński
  Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
  Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

  Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 

  Czytaj więcej
 • Zbigniew K. Wójcik

  dr Zbigniew K. Wójcik
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

  W roku 1976 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie nadzoru i kontroli finansów samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
  W latach 1990–1991 był delegatem w województwie rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego); członkiem zespołu ministerialnego opracowującego projekt ustawy o samorządzie powiatowym (1990). Od 1993 r. jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a od 1998 r. członkiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  Czytaj więcej
 • Luiza Budner-Iwanicka

  Luiza Budner-Iwanicka
  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo), a także doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz radcą prawnym. Od 21 lat nieprzerwanie związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, inspektora kontroli gospodarki finansowej, członka Kolegium Izby, a od 1.06.2011 r. pełni funkcję Prezesa Izby.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Dobek

  Tadeusz Dobek
  Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
  Od 1992 r. jako Pełnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej współuczestniczył w realizacji zadań Izby przypisanych na mocy ustawy wojewodzie bydgoskiemu. W latach 1992–1993 reprezentował Skarb Państwa i był Przewodniczącym Rady Bydgoskiego Banku Budownictwa SA, natomiast w latach 1993–2017 był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W 1994 r. przewodniczył zespołowi autorskiemu raportu „Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993 roku”, który był przygotowywany dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin w Polsce przy współudziale wszystkich izb. Autorem opracowania była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.