Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Finanse Komunalne w październiku

  Trzeba mieć miarę właściwą
  Rozwiązania stosowane obecnie do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego skupiają się przede wszystkim na historycznej analizie wykonania budżetu i próbach ujęcia faktycznych lub zakładanych trendów statystycznych w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków budżetowych. Na tej podstawie tworzone są średnio- i długoterminowe projekcje dochodów i wydatków budżetowych w różnych wariantach.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w wakacyjnych FK

  Jak co roku ten numer miesięcznika jest zdominowany danymi statystycznymi dotyczącymi kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych. W tekście „Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.” Małgorzata Natoniewska-Stasiak szczegółowo analizuje realizację budżetów JST, dynamikę poziomu dochodów budżetowych, ich strukturę, oraz realizację i strukturę wydatków budżetowych, a także wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania czy poziom zadłużenia jednostek samorządowych.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w czerwcowych FK

  Numer czerwcowy „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dotyczący bardzo istotnej i dyskutowanej obecnie kwestii zamówień publicznych, a w szczególności ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców łącznie. Autorka - Joanna Wiak - analizuje punkt po punkcie warunki udziału w postępowaniu przez jednego, wszystkich lub niektórych wykonawców oraz związanej z tym dopuszczalności ich łączenia lub sumowania.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w majowych FK

  Odwołanie dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia może nastąpić jedynie na podstawie art. 38 ust. 1 prawa oświatowego, a więc „w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Takie rozwiązanie ustawowe nie budzi żadnych wątpliwości dopóki nie zorientujemy się, że dla większości sądów tym „szczególnym przypadkiem” nie są ani uchybienia finansowe, ani zaniedbania dotyczące organizacji pracy szkoły.

  Czytaj więcej
 • Co nowego w kwietniowych FK

  11.02.2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko zaostrzyła osobistą odpowiedzialność karno-administracyjną urzędników uczestniczących w gospodarowaniu środkami publicznymi (w tym europejskimi), ale również rozszerzyła ją na inne osoby działające w ich imieniu (np. ekspertów).

  Czytaj więcej
 • IV konferencja Finansów Komunalnych

  W środę 10 października na Zamku Książ k. Wałbrzycha rozpocznie swoje obrady IV konferencja „Finansów Komunalnych” pt. „SYSTEM (?) NADZORU I KONTROLI NAD FINANSAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, merytorycznie zaś przygotowują ją miesięcznik „Finanse Komunalne” oraz Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, a medialny Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dolnego Śląska oraz serwis informacyjny www.samorzad.LEX.pl. Finansowo zaś wsparły to wydarzenie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Dragon Partners i Rekord.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.