Aktualności

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer SA oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

IX edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy 7/2017

Małgorzata Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
Od 1.01.2017 r. znowelizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, wprowadzając katalog nowych sytuacji (przypadków), których zaistnienie upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wykreślenia danego podmiotu – bez konieczności powiadamiania podatnika o dokonaniu tej czynności (tak jak w poprzednio obowiązujących przepisach w tym względzie). Autorka analizuje znowelizowane przepisy, odnosząc się m.in. do praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

Europejski Przegląd Sądowy 7/2017

Lipcowy numer EPS, trzeci już tegoroczny numer jednotematyczny, jest poświęcony ochronie powietrza i środowiska. Smog zalegający nad polskimi miastami i miasteczkami w zimowych miesiącach przełomu lat 2016/2017 był impulsem dla jego powstania, a numer zawiera interesujące artykuły omawiające różne uwarunkowania prawne ochrony powietrza ukształtowane przez prawo UE.

Przegląd Prawa Handlowego 7/2017

W numerze 7 polecamy m.in. następujące artykuły:

Marek Krzysztof Kolasiński, Ugody patentowe o odwróconej płatności jako porozumienia o antykonkurencyjnym celu 
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dopuszczalności traktowania ugód patentowych o odwróconej płatności jako porozumień mających antykonkurencyjny cel. Autor przedstawia pojęcie porozumień o antykonkurencyjnym celu oraz zarysowuje aktualną linię unijnej judykatury w tej kwestii.

Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8/2017

W wakacyjnym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Krystiana Markiewicza do uchwały SN z 13.05.2016 r. (III CZP 6/16) na temat podziału majątku wspólnego. Autor zauważa, że obowiązkiem sądu w sprawach działowych, w których zawarto wniosek o ustalenie nierównych udziałów, jest rozstrzyganie o tym dziale w sentencji orzeczenia, zarówno w sposób pozytywy, jak i negatywny. Rozstrzygnięcie takie musi przybrać formę wyraźnej i wyodrębnionej jednostki. Zdaniem glosatora brak orzeczenia oznacza, że sąd nie rozstrzygnął o żądaniu, a tym samym uczestnik powinien złożyć wniosek o uzupełnienie orzeczenia w zakresie ustalenia nierównych udziałów.

Strona 1 z 108