Zeszyt zawiera m.in. studium autorstwa Romana Hausera pt. Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej. Jest to zasada  ustrojowa, określającą sposób wykonywania funkcji sędziego w sposób bezstronny, zgodnie z własnym sumieniem bez nacisków zewnętrznych. 

Innym tematem wartym wskazania jest opracowanie Piotra Korzeniowskiego pt. Pojęcie „środowisko jako dobro wspólne” w systemie prawa ochrony środowiska, podejmujące próbę wyjaśnienie znaczenia tego pojęcia.

Z kolei w glosie Łukasza Pietruszki do wyroku NSA z 30.10.2012 r., II OSK 1966/11 zajęto stanowisko w sprawie arbitralnego dokonania przez organ zmiany nazwiska strony.

W każdorocznym  numerze 1 czasopisma znajdują się lista recenzentów oraz skorowidz za poprzedni rok (tu za 2014 r.).