XXXV Kongres International Association for Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP  (Międzynarodowe stowarzyszenie wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej z całego świata)
Czerwcowy numer ZNUJ jest w całości poświęcony XXXV Kongresowi ATRIP (Międzynarodowe stowarzyszenie wykładowców i badaczy prawa własności intelektualnej z całego świata).

W tym roku kongres odbędzie się w dniach 26–29 czerwca w Krakowie, a gospodarzem kongresu jest Uniwersytet Jagielloński, a konkretnie – Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA. Kongres ATRIP odbywa się po raz pierwszy w historii stowarzyszenia w Polsce. W tym roku tematem kongresu ma być pluralizm fukcji, jakie pełnią prawa własności intelektualnej, czyli „Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Kongres ATRIP, z uwagi na wypracowaną przez lata renomę, wysoki poziom naukowy i prestiż, przyciąga światowe autorytety naukowe z dziedziny własności intelektualnej oraz osoby specjalizujące się w tej dziedzinie (wykładowców i praktyków). Numer 132 ma dwukrotnie zwiększoną objętość, wielu zagranicznych autorów, a wszystkie artykuły są opublikowane w języku angielskim. Zachęcamy do interesującej lektury!