Porozumienie ACTA jest po Porozumieniu TRIPS oraz dyrektywie 2004/48/WE kolejną inicjatywą legislacyjną, która z założenia ma doprowadzić do poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Ratyfikacja Porozumienia ACTA przez Polskę i UE została odłożona ad acta. Konfrontacja wymogów przewidzianych w Porozumieniu z obowiązującym prawem polskim, przeprowadzona po opadnięciu największych emocji wywołanych przez ACTA, może prowadzić do nie całkiem spodziewanych konkluzji.

Więcej na temat problematyki dotyczącej ACTA przeczytasz w 117 numerze ZNUJA, w artykule „Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA” autorstwa Tomasza Targosza, Anny Tischner oraz Michała Wyrwińskiego.

Technologiczne zmiany sprawiły, że podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego uległy przewartościowaniu. Zmiany legislacyjne, które ze swej natury stanowią kwestię wtórną wobec rzeczywistości zastanej, zachodzą zbyt wolno, co sprawia że ogromnego znaczenia w tej dziedzinie nabiera wykładnia pojęć prawnych. To ona pozwala podmiotom stosującym prawo uwzględnić rzeczywistość i sprawia, że prawo nabiera charakteru dynamicznego zgodnie z postulatem law in action. O wykładni pojęć w prawie autorskim przeczytasz w artykule Darii Katarzyny Gęsickiej.

W prawie niemieckim, podobnie jak w polskim, zasady odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych nie zostały uregulowane w sposób odrębny względem norm ogólnego prawa deliktowego. Jednak niemieckie orzecznictwo i doktryna wyraźnie wskazują na potrzebę ich sformułowania, a także na konieczność wskazania różnic w stosunku do zasad odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy w związku z jakościowo różnym zakresem przyczynienia się do naruszenia autorskich praw majątkowych obu kategorii sprawców, tj. bezpośrednich i pośrednich. Wobec braku przepisów szczególnych, temat ten, też na obszarze niemieckiego prawa własności intelektualnej, rodzi do dziś spory.
O odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w systemie prawa niemieckiego pisze w najnowszym ZNUJu Ewa Laskowska.