Problem dzieł inspirowanych w prawie autorskim jest zagadnieniem wymagającym wnikliwej analizy. Wyzwanie to zostało podjęte przez Jakuba Michała Dolińskiego, który w 114 numerze kwartalnika ZNUJ publikuje artykuł „Utwór inspirowany w prawie autorskim”. Autor porusza w nim zarówno kwestie różnic pomiędzy dziełami tworzonymi z podniety a utworami pochodnymi, jaki i ukazuje problematykę sporów w doktrynie prawniczej oraz uznawanych przez nią za kontrowersyjne niektórych orzeczeń sądowych.

Kolor nie jest powszechnie stosowanym środkiem identyfikacji źródła pochodzenia towarów i usług, a opinia publiczna nie postrzega go jako znaku towarowego. Według statystyk Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej jako OHIM lub Urząd), znaki kolorowe są wśród zgłoszeń dokonywanych na podstawie rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym trzecią pod względem liczebności grupą (po znakach słownych i graficznych). Niekonsekwentne określanie znaków kolorowych w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych uniemożliwia jednak wskazanie, ile z nich można zaliczyć do grupy znaków w postaci kolorów per se. Z powodu wątpliwości dotyczących rejestracji kolorów lub kombinacji kolorystycznych jako takich, przed organy unijne stosunkowo często trafiają związane z tym zagadnieniem sprawy. Kompleksowe przedstawienie problemów związanych z pojęciem "kolor" oraz analiza dostępnego orzecznictwa OHIM, Sądu UE i Trybunału Sprawiedliwości w zakresie rejestracji kolorów per se i ich kombinacji jako znaków towarowych,z uwzględnieniem najnowszych decyzji jest celem artykułu „Zdolność rejestrowa koloru per se jako wspólnotowego znaku towarowego” Anny Ziarno, który przeczytasz w 114 numerze ZNUJa.