W numerze 3 „Finansów Komunalnych” Redakcja poleca następujące artykuły:

– Ireneusz Rosiek, Skuteczność zarządzania ryzykiem instytucji publicznej a dostęp do informacji publicznej
Celem artykułu jest zaprezentowanie zależności pomiędzy dostępnością informacji publicznej a skutecznością niektórych narzędzi zarządczych stosowanych w instytucjach publicznych.

– Artur Nowak-Far, Specjalne podatkowe źródła finansowania miejscowości uzdrowiskowych w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji

– Marcin Będzieszak, Stabilność dochodów własnych bieżących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Celem artykułu jest analiza stabilności dochodów własnych bieżących w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w kontekście wzrostu gospodarczego.
– Bogumił Pahl, Podmiotowość prawnopodatkowa działkowca w zakresie budynków wzniesionych na gruntach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym stowarzyszenia ogrodowego
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problemów, które powstają na etapie ustalania zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości w zakresie budynków wzniesionych przez działkowców na gruntach stowarzyszenia ogrodowego.
– Władysław Grześkiewicz, Wpływ luki podatkowej na realizację zadań publicznych
W artykule dokonano analizy dochodów i wydatków budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w relacji do produktu krajowego brutto w latach 2010–2015 i ich wpływu na realizację zadań publicznych.
– Elżbieta Rogala, Wynajem przez szkoły – jaka klasyfikacja, taki VAT
– Ewa Kowalczyk-Hyży, Rola audytu wewnętrznego w rozliczaniu dotacji celowych
Tematem artykułu jest funkcjonowanie audytu wewnętrznego, zarówno w organach administracji rządowej, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego, w kontekście dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
– Adam Krzywoń, Recenzja publikacji: Grzegorz Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz (wydanie 2, Warszawa 2016, Wolters Kluwer, ss. 1028)