Miesięcznik "Samorząd Terytorialny" jest patronem medialnym I Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fora Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski zapraszają na I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy.

Spotkanie odbędzie się 2 i 3 czerwca 2016 r. w Hotelu Double Tree Hilton w  Warszawie.
W organizację kongresu zaangażowało się Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego przy Radzie Europy. 

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy jest kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, której finałem był Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie we wrześniu 2015 r. Spotkał się on z wielkim zainteresowaniem przedstawicieli środowiska sekretarzy, pokazując potrzebę organizacji kongresu ogólnokrajowego. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie www.kongressekretarzy.pl