Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy do zgłaszania książek na Konkurs w terminie do 15 października 2017 r. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze książki oraz uzasadnienie.
Zobacz szczegółowe informacje na temat konkursu.