Lipcowy numer EPS, trzeci już tegoroczny numer jednotematyczny, jest poświęcony ochronie powietrza i środowiska. Smog zalegający nad polskimi miastami i miasteczkami w zimowych miesiącach przełomu lat 2016/2017 był impulsem dla jego powstania, a numer zawiera interesujące artykuły omawiające różne uwarunkowania prawne ochrony powietrza ukształtowane przez prawo UE.

Rozważania poświęcone ochronie jakościowej powietrza oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych zostały poprzedzone wprowadzającym opracowaniem dotyczącym ochrony powietrza w systemie prawa ochrony środowiska. Jak zła jest jakość powietrza w Polsce, o tym wiedzą wszyscy, natomiast konsekwencją prawną utrzymującego się przez dziesięciolecia istotnego naruszenia norm jakości powietrza w naszym kraju jest wniesiona przez Komisję Europejską skarga przeciwko Polsce (z 15.06.2016 r.), w której Komisja zarzuca nam długotrwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10, brak informacji wskazujących na to, że sytuacja ta ulegnie poprawie, a także brak przyjęcia skutecznych działań co do ochrony powietrza. I tu warto nadmienić, że Sejmik Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce (!), podjął tzw. uchwały antysmogowe. Zachęcamy do lektury!