Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na organizowaną pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce konferencję VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017, w Toruniu, w dniach 29–30 września 2017 r.

W latach 2016 i 2017 ustawodawca wprowadził liczne zmiany w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Od czasu poprzedniej konferencji VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2015 rozwinęło się też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i sądów administracyjnych. Pewne działania podjęła też ostatnio Komisja Europejska, która przyjęła Action Plan for VAT. Wymienione powyżej okoliczności powodują, że nieodzowne jest kolejne już spotkanie w Toruniu w celu poddania analizie nowości w sferze VAT.

Zajmiemy się m.in.:

- odwrotnym obciążeniem w budownictwie,
- podstawą opodatkowania w aporcie,
- ostatecznym modelem opodatkowania wewnatrzwspólnotowych transakcji,
- zasadą proporcjonalności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług,
- monitorowaniem przewozów drogowych,
- relacjami między PKWiU a podatkiem od towarów i usług,
- pustymi fakturami,
- opodatkowaniem środka trwałego po upływie okresu korekty podatku naliczonego z tytułu jego nabycia w świetle wyroku TS z 16.06.2016, C-229/15,
- elektronizacją kontroli podatników,
- pierwszym zasiedleniem,
- opodatkowaniem działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego czy
- orzecznictwem dotyczącym dopuszczalności korekt faktur.

Udział w konferencji w charakterze referentów potwierdzili już:
• dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego
• Adam Bącal, sędzia NSA
• dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu
• dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK
• Zbigniew Liptak, doradca podatkowy, EY
• Jerzy Martini, doradca podatkowy, Martini i Wspólnicy
• Jakub Matusiak, doradca podatkowy, PwC
• dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM, sędzia WSA w Poznaniu
• Tomasz Michalik, doradca podatkowy, MDDP
• Paweł Mikuła, doradca podatkowy, Deloitte,
• Małgorzata Militz, doradca podatkowy, GWW Tax
• dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK
• dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK, sędzia NSA
• dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie
• przedstawiciel kierownictwa Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów
• Teresa Sławińska-Choryło, PETROLOT
• Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów
• Roman Wiatrowski, sędzia NSA

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej OSF: http://www.law.umk.pl/#1105