Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nabór na podyplomowe studia „Sukcesja w biznesie”. Partnerem merytorycznym studiów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego oraz odniesienia sukcesu biznesowego w przyszłości.

 

Adresowane są do wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie biznesu rodzinnego, które w przyszłości będą pełnić role związane z bezpośrednim zarządzaniem przedsiębiorstwem rodzinnym lub nadzorem właścicielskim. Absolwenci studiów zdobędą niezbędną wiedzę na temat procesu sukcesji oraz zarządzania przedsiębiorstwem, a także z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, finansów oraz marketingu. Studia przygotują ich do roli przywódcy w organizacji, prowadzenia negocjacji, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie rodzinnym i pracy zespołowej. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności będą mogli skonfrontować z doświadczeniami praktyków - przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie, a także sukcesorów biznesów. Dzięki studiom mają szansę stać się faktycznymi liderami w swoich firmach.
Szczegółowy opis i program studiów.