Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach minionego roku.

Zapraszamy na konferencję

III TORUŃSKI
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO
w dniach 9-10 marca 2018 r.
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
ul. Bojarskiego 3
Toruń

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2017.
Program konferencji powstaje wraz z ukazywaniem się kolejnych ważnych wyroków. Staramy się, aby były to wyroki, które długo będą budziły nasze emocje i wpływały na kształt prawa podatkowego. Ostateczna lista omawianych wyroków będzie znana do ok. 10 lutego 2018 r. Program będzie zbliżony do programów konferencji w latach 2017 i 2016.
Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (pracowników naukowych, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.
Referat rozpoczynający konferencję na temat: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.
Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na Starym Mieście w Toruniu.
Dzięki wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. już dwukrotnie udało się po konferencji wydać książki, które zawierały wybrane komentarze do wyroków prezentowanych na konferencji, a także opracowania innych niż uczestnicy konferencji renomowanych autorów z różnych środowisk zainteresowanych prawem podatkowym. Są to następujące tytuły:
Orzecznictwo w sprawach podatkowych 2017
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń 2016

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Konferencji
Ośrodek studiów Fiskalnych jest jednostka naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Ekspertów OSF jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., kierownikiem OSF – dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK.

Więcej informacji o konferencji: https://www.law.umk.pl/osf/