Trwa VII edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości – organizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  konkursu skierowanego do osób fizycznych zawodowo związanych z dziedziną rachunkowości i podatków.

Do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości można było przystąpić do 31 stycznia 2018 r. W tym celu należało rozwiązać liczący 50 pytań test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. Swój udział zarejestrowało ponad 400 osób!

W dniu 7 lutego br. rozpoczął się II etap konkursu – zostało do niego zakwalifikowanych 100 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w I etapie. W czasie jego trwania należyło rozwiązać 3 zadania uwzględniające etap kwalifikacji, ewidencji i oceny decyzji jednostki co do podjętych przez nią działań. W sytuacji gdy ustawa o rachunkowości nie określa precyzyjnego postępowania, trzeba było wskazać jakiego wyboru powinna dokonać jednostka gospodarcza. Dwa dodatkowe zadania uzupełniające sprawdzały wiedzę teoretyczną uczestników, opartą na analitycznym myśleniu i wyciąganiu wniosków, z uwzględnieniem zapisów polityki rachunkowości. Gra Konkursowa trwała do 15 marca br.

W dniu 26 marca br. poznaliśmy nazwiska 10 najlepszych graczy! Do ostatniego III etapu dotarli (w kolejności alfabetycznej): Grażyna Drohomirecka, Wioletta Anna Kowalczyk, Sylwia Loręcka, Marta Malodzińska, Elżbieta Manowska, Tomasz Nowicki, Magdalena Walas, Agata Waligórska, Łukasz Wierzbicki oraz Agata Woźnica.

Finalistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na indywidualne rozmowy z Jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę konkursu. Obrady Jury odbędą się przed uroczystą Galą Finałową, która będzie mieć miejsce 13 kwietnia 2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Patronat Honorowy nad VII edycją konkursu Lider Księgowości objęli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie http://liderksiegowosci.pl/