Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.


Obrady zostaną poświęcone zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym. Jak podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny zasada pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego jednostki wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, żeby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji”. Analiza regulacji ustaw podatkowych prowadzi do spostrzeżeń, że w wielu przypadkach przepisy w nich zawarte stanowią takie właśnie swoiste pułapki prawa. Przedmiotem obrad stanie się zatem ich identyfikacja. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny nieraz sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też do sformułowania propozycji ewentualnych zmian czy doprecyzowania tych regulacji. Za wartą analizy organizatorzy przyjmują identyfikację przepisów, które powodują niepewność prawną ich adresatów zawartych we wszystkich obowiązujących ustawach podatkowych.
Odzwierciedleniem tak szeroko zakreślonego przedmiotu analiz stanie się wytyczenie paneli dyskusyjnych w ramach konferencji. Obrady zostaną odpowiednio poświęcone regulacjom ustawy − Ordynacja podatkowa (zarówno w zakresie analizy norm kształtujących ogólne materialne prawo podatkowe, jak i procedurę podatkową), a także osobno w zakresie unormowań ustaw kształtujących podatki pośrednie i bezpośrednie. Organizatorzy zapraszają również znawców regulacji międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, których to spostrzeżenia wyrażone w formie artykułów i wystąpień konferencyjnych mogą przyczynić się do wykreowania osobnego panelu dyskusyjnego.

Komitet Naukowy konferencji:
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Antonii Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Adam Nita, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Naczelny Sąd Administracyjny
Rzecznik Praw Obywatelskich
Małopolski Oddział Doradców Podatkowych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
Dziekan Wydziału Finansów i Prawa UEK

Patronat medialny nad konferencją objęli:
Przegląd Podatkowy
Kwartalnik KRSKO Casus

Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa – 15.05.2018 r.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie http://fip.uek.krakow.pl/konferencje-i-seminaria/ oraz na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego http://kp.uek.krakow.pl/

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Agnieszka Franczak
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Wydział Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie