W XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zostały nagrodzone:

rozprawa doktorska Aleksnadry Kani pt. Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia-Witermbergia oraz województwa wielkopolskiego, promotor - prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

praca magisterska Sary Jagiełło pt. Rola sekretarza jako menedżera gminy, promotor - prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński)

oraz wyróżniono pracę magisterską Łukasza Komorowskiego pt. Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Co zmienia bezpłatna komunikacja publiczna, promotor - prf. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski)

więcej w Protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej