Na posiedzeniu plenarnym 6.05.2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała na stanowisko Przewodniczącego Rady 
prof. Romana Hausera, sędziego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wiceprzewodniczącym został sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie płk Piotr Raczkowski. W skład prezydium weszli: SSO Ewa Preneta-Ambicka, 
SSO Gabriela Ott oraz SSO Krzysztof Wojtaszek.

Sędzia Krzysztof Wojtaszek 28.05.2014 r. został wybrany drugim Wiceprzewodniczącym KRS, a do prezydium dołączył 

SSO Andrzej Adamczuk. Rzecznikiem prasowym KRS został SSO Waldemar Żurek.

W związku ze zmianami w składzie Krajowej Rady Sądownictwa zmienił się skład Kolegium Redakcyjnego „Krajowej Rady Sądownictwa”: s. Barbarę Godlewską-Michalak oraz s. Małgorzatę Niezgódkę-Medek zastąpili: s. Gabriela Ott oraz
s. Jan Kremer. Obecnie Kolegium Redakcyjne tworzą:
Krzysztof Grajewski (redaktor naczelny), Roman Kęska (z-ca redaktora naczelnego), Justyna Kossak, Gabriela Ott,
Jan Kremer, Waldemar Żurek (członkowie), Bogdan Bugdalski (sekretarz redakcji), Sylwia Jarmuż (redaktor prowadzący),
Jan Czempas (redaktor statystyczny)

Patronat honorowy sprawuje: prof. Roman Hauser (Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa)