W najnowszym, majowym numerze "Glosy" zachęcamy m.in. do lektury glosy prof. Jacka Jastrzębskiego pt. „Swoboda zawierania i kształtowania umów gwarancyjnych”. Glosowane orzeczenie zasługuje na uwagę jako wpisujące się w nurt nadal stosunkowo nielicznych wypowiedzi sądów powszechnych dotyczących cywilnoprawnych zagadnień związanych z transakcjami typu M&A (mergers and acquisitions). Stanowisko prawne przedstawione w tym wyroku może mieć istotne negatywne konsekwencje dla tego typu segmentu obrotu. Tekst jest omówieniem wyroku Sądu Najwyższego z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14).

W dalszej części numeru polecamy też interesującą glosę autorstwa prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej. Zawarta
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulacja tzw. opłat półkowych, pomimo że obowiązuje już kilkanaście lat, nadal budzi kontrowersje. Rabaty to jeden z najważniejszych instrumentów handlowych, służący do kształtowania ceny. Stanowisko sądów w ocenie dopuszczalności stosowania ich przez przedsiębiorców jest rozbieżne. Glosowane orzeczenie (wyrok SN z 23.10.2014 r. (ICSK 597/13)) dotyczy jednego z istotnych zagadnień, które zawiera się w pytaniu: czy rabat jest opłatą półkową? Według autorki, kryteria oceny, jakie zaproponował SN dla rozstrzygnięcia, czy rabat należy oceniać
w świetle art. 15 ust. 4 wspomnianej ustawy, nie są możliwe do zaakceptowania.

W numerze także przydatny w praktyce przegląd orzecznictwa Tomasza Kolanowskiego zatytułowany „Sprzedaż nieruchomości – kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Opracowanie omawia niektóre aspekty opodatkowania dochodu osób fizycznych uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zdecydowano się na wyodrębnienie w katalogu źródeł przychodów przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. W praktyce przepisy w tym zakresie wywołują wiele wątpliwości, pojawiają się spory między administracją a obywatelami. Autor w ciekawy sposób przybliża jedno z zagadnień spornych dotyczące sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia.