Trzeci numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” to kolejna porcja interesujących artykułów i informacji na tematy dotyczące wymiaru sprawiedliwości i środowiska sędziowskiego. Numer jak zwykle rozpoczynają teksty o charakterze naukowym. Tym razem jest to glosa dr. Andrzeja Pogłódka i dr. Bogusława Przywory do wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym Trybunał ocenił m.in. konstytucyjność przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej (Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu i konstytucyjność braku formalnego zaopiniowania projektu przez Krajową Radę Sądownictwa.

W kolejnym tekście sędzia Anna Brenk dokonuje oceny dotychczasowej działalności e-sądu, czyli powołanego w styczniu 2010 roku elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), stwierdzając, iż EPU, „mimo swego innowacyjnego i specyficznego charakteru, szybko stał się stabilnym i doniosłym elementem wymiaru sprawiedliwości oraz powszechną drogą dochodzenia roszczeń pieniężnych. W e-sądzie dochodzi się w przeważającej mierze drobnych, kilkusetzłotowych kwot. Najmniejsza wartość przedmiotu sporu to jeden grosz, średnia – przy (łącznym) wpływie 7.686.023 spraw – 3000 zł”.

Sprawą stanu komunikacji sądów ze społeczeństwem oraz koniecznością poprawienia obecnej sytuacji zajęli się Łukasz Bojarski i Waldemar Żurek – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreślając znaczenie, jakie w obecnym świecie ma otwartość wymiaru sprawiedliwości na społeczeństwo, autorzy stwierdzają m.in. „Żyjemy w czasach, kiedy różne instytucje publiczne uświadamiają sobie, że ich dotychczasowa polityka komunikacji, polityka medialna, nie wystarcza. Z jednej strony społeczeństwo poprzez media, poprzez działanie organizacji społecznych, domaga się szczegółowej wiedzy także o administracyjnej, organizacyjnej stronie działalności sądów, z drugiej – do wiadomości publicznej przebija się głównie informacja dramatyczna: o uchybieniach, skandalach, niedoskonałościach. Aby ten obraz był bardziej uczciwy, obiektywny i zrównoważony, trzeba działać przejrzyście, trzeba być dostępnym, otwartym na kontakt, wychodzić z inicjatywą”.

Na szczególną uwagę zasługują również zamieszczone w tym numerze felietony Waldemara Żurka oraz Daniela Stachury,
a także rozmowa z sędzią NSA Małgorzatą Niezgódką-Medek, wiceprzewodniczącą KRS od 2012 r. do 2014 r., w której sędzia, odnosząc się m.in. do jakości tworzonego prawa, stwierdza m.in.: „Gdy zaczynałam zajmować się legislacją na przełomie lat 80. i 90., doświadczeni legislatorzy-prawnicy zwracali uwagę na konsekwencje zmian w prawie i potrzebę bardzo ostrożnego i odpowiedzialnego wprowadzania jakichkolwiek zmian. Mieliśmy też świadomość, że jeśli zrobimy coś niestarannie lub źle, nie będzie można szybko przeciwdziałać negatywnym skutkom takiego postępowania. Bardzo trudno było przeprowadzić zmiany ustawy. W tej chwili nie ma tej mentalnej bariery, bo zmiany są szybkie – jak coś źle napiszemy, to zmienimy w ramach vacatio legis albo po wejściu nowego prawa w życie – bo co takiego wielkiego się stanie? Do tego dochodzi postawa polityków, którzy muszą się wykazywać przed wyborcami, najlepiej zmianami prawa, będącymi szybką reakcją na wydarzenia nagłaśniane w mediach. Przy tworzeniu prawa pośpiech nie prowadzi do niczego dobrego, wprowadza bałagan i zamieszanie”.

Obok tych materiałów w numerze znalazły się m.in. sylwetki nowych władz KRS oraz wybranych, nowo powołanych sędziów, recenzja komentarza „Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe” pod redakcją Kamila Antonowa, obszerny skrót „Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r.”, a także najważniejsze opinie i stanowiska podjęte przez KRS w okresie 1.04–30.06.2014 r.