Bieżący numer pisma (1/2014) został w całości poświęcony zmarłemu Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Dąbrowskiemu. Obok oficjalnego wspomnienia publikujemy tekst mowy pogrzebowej, wygłoszonej przez Przewodniczącego KRS Antoniego Górskiego oraz wspomnienia napisane przez sędziów, którzy mieli okazję pracować ze śp. Stanisławem Dąbrowskim.

W części artykułowej zamieściliśmy wybrane artykuły, referaty i wypowiedzi Pierwszego Prezesa SN, w których Sędzia podnosił kwestie pozycji ustrojowej sędziego, niezależności sędziowskiej, kondycji sędziów, zasad etyki zawodu sędziego oraz roli Krajowej Rady Sądownictwa.