Najnowszy numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” niemal w całości został poświęcony kwestii niezależności i niezawisłości sądów. Numer otwiera sprawozdanie z konferencji pt. „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw człowieka”, zorganizowanej przez Krajowa Radę Sądownictwa.

Obok obszernej relacji z dyskusji, w której uczestniczyli m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, Pierwszy Prezes SN Stanisław Dąbrowski, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat, sędzia TK prof. Teresa Liszcz, Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury Edward Zalewski, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, publikujemy w numerze referaty wprowadzające: „Zasada niezależności sądów i jej realizacja” prof. Andrzeja Bałabana, „Niezawisłość sędziów – gwarancje ustrojowe i zagrożenia” SSN Stanisława Dąbrowskiego oraz „Krajowa Rada Sądownictwa strażnikiem niezależności sądów i niezawisłości sędziów” prof. Leona Kieresa.
Otwierając konferencję Antonii Górski podkreślił fundamentalne znaczenie tematu konferencji dla sądownictwa i dla idei państwa prawa. Zauważył, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów są wartościami zagrożonymi, a zagrożenie to ma charakter strukturalny. Niejako uzupełnieniem materiału konferencyjnego są zatem dwa kolejne teksty publikowane w części artykułowej: „Kontrola uchwał KRS w sprawach indywidualnych sprawowana przez Sąd Najwyższy” Marcina Stębelskiego i Jarosława Sułkowskiego, a także „Wątpliwości konstytucyjne związane z zakresem i rodzajem materii prawnej zawartej w regulaminie sądowym i innych aktach wykonawczych Ministra Sprawiedliwości” Stanisława Dąbrowskiego i Anety Łazarskiej.

W dalszej części kwartalnika znajdziemy m.in. bardzo interesującą rozmowę z prof. Leonem Kieresem oraz sylwetki nowo powołanych sędziów SN i NSA: Marii Szulc, Anny Owczarek, oraz Krzysztofa Winiarskiego.