Najnowszy numer kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa ” otwiera relacja z debaty na temat zasad etyki sędziowskiej, zorganizowanej przez Kolegium redakcyjne pisma. W debacie wzięli udział członkowie KRS, najważniejsi przedstawiciele władzy sądowniczej, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele naszego wydawnictwa.

Dyskusję zainaugurował Antoni Górski, przewodniczący KRS, pytaniem o system wartości, jakim powinien kierować się sędzia orzecznik: czy ma to być system wartości przyjęty w danym społeczeństwie, czy też może zbiór postaw i przekonań samego sędziego? Próbę odpowiedzi na nie podjęli m.in. Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes SN, Teresa Romer, sędzia SN w stanie spoczynku i sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W dalszej części numeru przeczytacie Państwo, co prof. Ewa Łętowska sądzi o jakości polskiej legislacji oraz jakie są skutki wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego, czyli e-sądu. Polecamy także rozmowę ze Stanisławem Rudnickim, sędzią SN w stanie spoczynku, oraz teksty z sylwetkami nowych sędziów SN i NSA.