KOMUNIKAT JURY
dotyczący wyników konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A. i Redakcję miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2011/2012.

Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan, dr Cezary Wiśniewski – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła co następuje:
I nagrodę – roczny dostęp do programu LEX OMEGA w wersji on-line o wartości 5 536 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2013 do 6/2014 o wartości 634 zł – otrzymała Pani Paulina Kimla-Kosman za pracę pt.: „Zagadnienie financial assistance w kontekście wykupów lewarowanych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Michała Romanowskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
II nagrodę – roczny dostęp do programu LEX SIGMA w wersji on-line o wartości 4 370 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2013 do 6/2014 o wartości 634 zł – otrzymał Pan Łukasz Wędziński za pracę pt.: „Postępowanie grupowe jako proceduralna instytucja ochrony interesów inwestora giełdowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Włudyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
III nagrodę – roczny dostęp do programu LEX GAMMA w wersji on-line o wartości 2 259 zł oraz prenumeratę elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2013 do 6/2014 o wartości 634 zł – otrzymała Pani Anna Ziewalicz za pracę pt.: „Kontraktowa szkoda na renomie. Analiza zasad odpowiedzialności na gruncie systemu common law, Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów oraz polskiego systemu prawnego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, Komisja postanowiła przyznać dodatkowo cztery wyróżnienia.
Wyróżnienia w postaci prenumeraty elektronicznej wersji miesięcznika e-PPH od 7/2013 do nr 6/2014 o wartości 634 zł otrzymały następujące osoby:
● Pani Maria Kierska za pracę pt.: „Podstawy orzekania w arbitrażu handlowym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
● Pan Łukasz Kuder za pracę pt.: „Reaktywacja spółek handlowych zarejestrowanych w dawnych rejestrach handlowych (działy A i B)” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
● Pan Mateusz Pacak za pracę pt.: „Prywatnoprawne aspekty obowiązków firm inwestycyjnych wynikające z dyrektywy MiFID” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Marcina Spyry na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
● Pani Ilona Wieczorek za pracę pt.: „Wierzytelność zabezpieczona hipoteką w postępowaniu upadłościowym” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Anny Rzetelskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Nagroda specjalna im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges – w tej edycji Konkursu nie została przyznana.