Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2010/2011 już ruszyła. Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnie datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 29.02.2012 r. na adres:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
Dział Czasopism
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „Konkurs PPH”

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali tradycyjnie nagrody w postaci rocznych dostępów do programów LEX oraz roczne prenumeraty „Przeglądu Prawa Handlowego”.