Konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2009/2010 ogłoszony przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” został rozstrzygnięty. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie uroczystego zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Grzegorz Domański, mec. Anna Frankowska, dr Marta Litwińska-Werner, dr Jacek Krauss, dr Wiesław Opalski, prof. dr hab. Marek Safjan – dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.
Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez kancelarię Weil, Gotshal & Manges pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii – otrzymała Pani Anna Serwotka za pracę pt.: „Umowa bankowego rachunku powierniczego w prawie polskim i niemieckim” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lista laureatów:
• I nagroda – roczny dostęp do programu LEX OMEGA w wersji on–line o wartości 6 180 zł oraz roczną prenumeratę miesięcznika PPH od nr 7/2011 do nr 6/2012 o wartości 670,32 zł – otrzymała Pani Ewa Marcisz za pracę pt.: „Charakter dóbr osobistych spółek osobowych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marka Safjana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
• II nagroda – roczny dostęp do programu LEX SIGMA w wersji on–line o wartości 4 870 zł oraz roczną prenumeratę miesięcznika PPH od nr 7/2011 do nr 6/2012 o wartości 670,32 zł – otrzymał Pan Łukasz Wieczorek za pracę pt.: „Odpowiedzialność cywilna w grupach spółek” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• III nagroda – roczny dostęp do programu LEX GAMMA w wersji on–line o wartości 2 490 zł oraz roczną prenumeratę miesięcznika PPH od nr 7/2011 do nr 6/2012 o wartości 670,32 zł – otrzymał Pan Maciej Siwiec za pracę pt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków informacyjnych w prospekcie emisyjnym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżnienia w postaci prenumeraty miesięcznika PPH od nr 7/2011 do nr 6/2012 o wartości 670,32 zł otrzymały następujące osoby:
• Pani Weronika Wiśniewska za pracę pt.: „Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym na tle prawa Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marii Królikowskiej-Olczak na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
• Pan Łukasz Lech za pracę pt.: „Prawo akcjonariusza do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy” napisaną pod kierunkiem naukowym doc. dr. Jerzego Modrzejewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Pan Marcin Henryk Chodkowski za pracę pt.: „Ewolucja corporate governance na rynku regulowanym w Polsce” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UKSW Marka Michalskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.