Ruszyła V Konferencja „Finansów Komunalnych”
Od 23 do 24 września potrwa V Konferencja „Finansów Komunalnych”, które tym razem zajmie się szeroko pojętą problematyką samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja będzie się toczyła wg załączonego programu. Dorobek Konferencji tradycyjnie już zostanie opublikowany w numerze 1-2 (tym razem 2014 r.) „Finansów Komunalnych”

V Konferencja Finansów Komunalnych
Samodzielność finansowa JST czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?
23-24 września 2013 r., Warszawianka Centrum Kongresowe Hotel Wellness & SPA ****, Jachranka 77, Serock
I dzień Konferencji - 23 września 2013 r.
10:30-12:30 - Zamknięte Posiedzenie Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich
10:30-12:30 - Zamknięte Posiedzenie Krajowej Rady RIO
12:00 rejestracja uczestników Konferencji
12:00 lunch
13:00 Otwarcie programu Konferencji
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer Polska
prof. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika Finanse Komunalne
I sesja: Samodzielność finansowa
prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
13:20 Finanse wielkich miast od nowa
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice,
Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańsk
13:50 Granice samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
dr hab. Joanna Jagoda, Uniwersytet Śląski
14:10 Poziom dochodów jst a realizacja zadań własnych
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Uniwersytet Warszawski
14:30 Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jst. Zmiana struktury finansowania na przestrzeni ostatnich 10 lat – degresja samodzielności finansowej jst
prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
14:50 Samodzielność finansowa przy wsparciu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
Maciej Kałużniak, ekspert ds. Zarządzania Należnościami, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
15:10 dyskusja
15:30 panel dyskusyjny: Samorząd terytorialny a rozwój - wyzwania i bariery
prof. dr hab. Mirosław Stec, Uniwersytet Jagielloński
Paweł Orłowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP
Paweł Lisowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
16:30 przerwa na kawę
II sesja: Kształt systemu podatkowego
prowadzenie: prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
17:00 System korekcyjno-wyrównawczy - wnioski de lege ferenda
dr Monika Bogucka - Felczak, Uniwersytet Łódzki
17:20 Samodzielność finansowa JST a orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych
Hieronim Sęk, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnik Wydziału III Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
17:40 PIT komunalny
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
18:00 Adekwatność źródeł finansowania JST
prof. dr hab. Beata Filipiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński
18:20 dyskusja
18:40 panel dyskusyjny: Kształt systemu podatkowego
prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Kowala, Unia Miasteczek Polskich
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
19:30 zakończenie I dnia Konferencji
20:30 uroczysta kolacja, atrakcje wieczoru: koncert
II dzień Konferencji - 24 września 2013 r.
08:30 - 09:45 - Zamknięte Posiedzenie Krajowej Rady RIO
IV sesja: Udział subwencji i dotacji w finansowaniu JST
prowadzenie: Ryszard Krawczyk, Prezes Krajowej Rady RIO
10:00 Rynek Catalyst jako wsparcie w finansowaniu rozwoju samorządów
Piotr Borowski, Dyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
10:20 Dochody transferowe dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa. Aspekty teoretyczne a wyzwania bieżące
prof. dr hab. Beata Guziejewska, Uniwersytet Łódzki
10:40 „Konieczne środki” a finansowanie realizacji zadań zleconych
Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich
11:00 Podział dotacji i subwencji
prof. dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet w Szczecinie
11:30 Swoboda kształtowania polityki wydatkowej. Reguły wydatkowe, indywidualny wskaźnik zadłużenia i jego konsekwencje dla funkcjonowania JST
prof. dr hab. Marek Dylewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
11:50 Dyskusja
12:10 panel dyskusyjny: Indywidualny wskaźnik zadłużenia – przewidywane problemy wdrażania w samorządach i możliwe zmiany regulacji prawnych
Andrzej Porawski, Dyrektor Związku Miast Polskich
Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa
Marta Tartanus-Oryszczak, Naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową, Urząd Miejski w Gliwicach (przedstawiciel ŚZGiP)
Ryszard Paweł Krawczyk, Przewodniczący KRRIO
Piotr Matwiej, doradca Zarządu, Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich
13:00 przerwa na kawę
IV sesja: Partnerstwo publiczno-prywatne – wpływ projektów ppp na dług i deficyt jst
prowadzenie: Danuta Kamińska, Skarbnik UM Katowice, Unia Metropolii Polskich
13:20 Budżet jst a projekty ppp
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
13:40 PPP a polityka inwestycyjna samorządów
dr Dagmara Hajdys, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Łódzki
14:00 Aspekty podatkowe umów o PPP i koncesjach na roboty budowlane i usługi
Andrzej Dębiec, Hogan Lovells
14:20 Dług publiczny a kwestia PPP
Agnieszka Ferek, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k
14:40 panel dyskusyjny: Wpływ transakcji ppp na dług i deficyt JST
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice
Bożena Jakubowska, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Tomasz Sawicki, Bank Gospodarstwa Krajowego
Andrzej Dębiec, Hogan Lovells
Agnieszka Ferek, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy
15:30 podsumowanie i zakończenie Konferencji
15:30 lunch