„Znajdujemy się (...) w pewnym okresie międzyepokowym, kiedy to zmienia się pojęcie samorządu terytorialnego, a jednocześnie zmieniają się pojęcie państwa i atrybuty jego suwerenności. Zmieniają się też oczekiwania co do państwa i podmiotów pozostających pod jego opieką.

Co za tym idzie – będzie się musiał zmieniać system nadzoru stosownie do oczekiwań społecznych.” powiedziała prof. Teresa Dębowska-Romanowska na konferencji „System(?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce”. Czwarta już konferencja, która odbyła się w dniach 10-12 października 2012 r. w Zamku Książ, dla wielu środowisk naukowych, regionalnych izb obrachunkowych i sporej rzeszy samorządowców stała się oczywistym, corocznym miejscem spotkań, wymiany zdań i kształtowania poglądów i opinii na mające fundamentalne znaczenie dla samorządu podstawowe reguły stosowania prawa finansowego, gdzie ścierają się często skrajne poglądy. Sprzyja temu znakomity skład uczestników, wśród których w tym roku znaleźli się m.in. prof. Teresa Dębowska-Romanowska, prof. Michał Kulesza, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. Jolanta Szołno-Koguc, predstawiviele innych instytucji sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, a także - co oczywiste - przedstawiciele samych jednostek samorządu terytorialnego.
Zaprezentowany w numerze styczeń-luty dorobek konferencji „Finansów Komunalnych” nie jest chronologicznym odzwierciedleniem jej przebiegu - w trosce o przejrzystość prezentowanego materiału zgrupowano referaty zbliżone tematycznie, wystąpienia gości i następnie głosy w dyskusji. Kolejne wystąpienia Gości, artykuły i referaty zostaną opublikowane w kolejnych numerach „Finansów Komunalnych”.