Mamy zaszczyt poinformować, że Seminarium miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, którego uczestnicy będą dyskutowali o zadaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z projektowanej ustawy o ochronie krajobrazu, zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (informacja jest dostępna na stronie www.prezydent.pl). W piśmie z Kancelarii Prezydenta RP skierowanym do Redakcji czytamy:

Podjęta przez Miesięcznik „Samorząd Terytorialny” inicjatywa, w której udział zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele świata nauki będzie dobrą okazją do zaprezentowania nowoczesnych koncepcji w zakresie ochrony krajobrazu.
Przypominamy, I seminarium „Samorządu Terytorialnego” pt. Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne odbędzie się 15 września w Warszawie, w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 i potrwa od godz. 11.00 do 15.00.