Zapraszamy do udziału w I seminarium miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, którego tematem będzie „Ochrona
i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2014 r. o godz. 11.00
w Warszawskim Domu Technika przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Asumptem do jego organizacji seminarium były prace prowadzone nad projektem ustawy o ochronie krajobrazu, której podstawowym celem jest zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego przed nieuzasadnioną dewastacją, zapewnienie funkcjonowania mieszkańców naszego kraju w estetycznej przestrzeni publicznej. Projekt wprowadza zmiany do istniejących już regulacji, zwłaszcza ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie środowiska, jak również m.in. wyznacza nowe zadania jednostkom samorządu terytorialnego: samorząd województwa otrzyma kompetencje przeprowadzania audytów krajobrazowych oraz określania urbanistycznych zasad krajobrazu, natomiast samorząd gminny, nieco ograniczony nową regulacją w swoim władztwie planistycznym, otrzyma kompetencję ustalania zasad lokalizacji reklam. Skutkiem projektowanych zmian, mających przyczynić się do poprawy, bardzo złej obecnie, jakości naszej przestrzeni, będzie również częściowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego ustaleń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r.
Program Seminarium
11:00 – 11:20 uroczyste otwarcie:
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Prawa i Administracji Wolters Kluwer SA
prof. dr hab. Hubert Izdebski, Redaktor Naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”

11:20 – 11:50 Potrzeba ochrony i racjonalnego kształtowania krajobrazu w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i ustawy prezydenckiej - dr arch. Anna Staniewska, Instytut Architektury i Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

11:50 – 12:20 Udział społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu krajobrazu - prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, Kierownik Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

12:20 – 12:40 przerwa

12:40 – 13:10 Polski krajobraz kulturowy - walory i zagrożenia - dr hab. Urszula Myga-Piątek, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

13:10 – 13:40 Uwarunkowania ustrojowo-prawne ochrony i kształtowania krajobrazu -
dr Anna Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

13:40 – 14:20 dyskusja i podsumowanie seminarium

Moderatorem spotkania będzie dr Igor Zachariasz – Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

Zgłoszenia prosimy kierować do Redakcji lub pod adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 535 83 16.