W podniosłej atmosferze obchodów Dnia Samorządowca 28 maja wręczono nagrody i dyplomy Laureatom XI Konkursu „Samorządu Terytorialnego” im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu i zagadnień decentralizacji obronione w 2013 r.

Finał Konkursu odbył się w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy. Al. Ujazdowskich w Warszawie i - podobnie jak w latach ubiegłych - był częścią uroczystego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego uczestnicy mogli wysłuchać przemówień Ministra Administracji i Cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego oraz Wojciecha Długoborskiego, wiceprzewodniczącego Komisji ze strony samorządowej, którzy wskazywali na rolę samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce oraz jego wkład i znaczenie dla rozwoju demokracji. Podkreślili również znaczenie nauki i takich jak Konkurs ST działań wspierających zainteresowania samorządem i pracą na rzecz samorządności w naszym kraju. O znaczeniu samorządu i Konkursu ST mówił także prof. Paweł Swianiewicz, przewodniczący Komisji Konkursowej, który na koniec swojego wystąpienia zaprosił prof. Huberta Izdebskiego, red. nacz. „Samorządu Terytorialnego”, oraz ministra Rafała Trzaskowskiego i Wojciecha Długoborskiego do wspólnego wręczania nagród i dyplomów Laureatom Konkursu.
Tę część uroczystości zakończyło wspólne zdjęcie - Komisja Wspólna rozpoczęła obrady, a Laureaci Konkursu w towarzystwie swoich Promotorów oraz przedstawicieli Jury Konkursowego, Redakcji i Wydawnictwa Wolters Kluwer udali się na kameralne spotkanie, podczas którego można było podyskutować o kondycji samorządu terytorialnego, planach zawodowych i naukowych oraz dalszej współpracy z Redakcją i Wydawnictwem. Trzeba przyznać, że dyskusja była ożywiona, bowiem obok Laureatów (ich listę publikowaliśmy we wcześniejszym komunikacie) i ich promotorów (m.in. prof. Jerzego Bartkowskiego, prof. Andrzeja Zięby, prof. Beaty Raszki, prof. Zbigniewa Strzeleckiego) w uroczystości wzięli m.in. udział: prof. Jan Jeżewski, prof. Tomasz Parteka, prof. Paweł Swianiewicz (reprezentujący Jury Konkursowe), prof. Hubert Izdebski i dr Igor Zachariasz (redaktorzy naczelni ST) oraz przedstawiciele zarządu i ścisłego kierownictwa Wydawnictwa: Alicja Pollesch, Joanna Fijałkowska, Justyna Kossak, Agnieszka Kurzyńska, Klaudiusz Kaleta oraz Bogdan Bugdalski (sekretarz Konkursu i Redakcji ST).