Komisja Konkursowa XI Edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie
i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, którego organizatorem jest Wydawca
i Redakcja „Samorządu Terytorialnego”, przedłużyła termin składania prac do 21 lutego 2014 r.

Jednocześnie, mając na uwadze rozpoczynającą się przerwę semestralną i ewentualne problemy licencjatów z uzyskaniem w tym okresie rekomendacji, o której mowa w pkt 9 Regulaminu XI Edycji Konkursu, Komisja wyraziła zgodę na dosłanie tego dokumentu
do 31 marca 2014 r. Pozostałe warunki udziału w Konkursie nie ulegają zmianie.