Sierpniowy numer EPS jest kolejnym numerem specjalnym (poprzednio był to EPS 10/2015) poświęconym Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – tym razem w świetle doświadczeń polskich i francuskich sądów.

Interesujące artykuły znakomitych autorów z Polski i Francji są rezultatem polsko-francuskiej konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w maju 2015 r. pt. „Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy”. W niniejszym numerze EPS możemy się zapoznać z 7 tekstami opartymi zarówno na referatach wygłoszonych na konferencji, jak i tą konferencją inspirowane, zaś spojrzenie na znaczenie Karty w dwóch państwach członkowskich UE poszerza perspektywę badawczą nad ulepszaniem systemu ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej.