Transgraniczne spory sądowe w Europie
Październikowy numer „EPS” jest ponownie (po nr 8) numerem jednotematycznym, tym razem w całości poświęconym badaniom nad transgranicznymi sporami sądowymi w Europie w ramach projektu „Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union”.

Międzynarodowe gremium pod kierownictwem prof. Paula Beaumonta (z Uniwersytetu w Aberdeen, Szkocja) badało stosowanie pięciu rozporządzeń unijnych, znanych jako: Bruksela I, Bruksela II bis, Rzym I, Rzym II oraz rozporządzenia dotyczące zobowiązań alimentacyjnych w 5 państwach: Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Analiza objęła orzecznictwo sądów krajowych od dat wejścia w życie wspomnianych rozporządzeń do końca 2015 r. oraz wywiady z sędziami i adwokatami w wymienionych państwach. W numerze prezentujemy artykuły sześciu autorów, w tym artykuł prof. P. Beaumonta, powiązane z opisanym powyżej projektem.