Lutowy numer EPS jest w całości poświęcony 25-leciu członkowstwa Polski w Radzie Europy. Autorami ośmiu artykułów są badacze związani z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Tematyka poszczególnych opracowań jest bardzo zróżnicowana - obejmuje problematykę funkcjonowania Rady Europy i jej organów oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w istotnych dziedzinach, w tym również ich wpływu na prawo polskie. Zachęcamy do interesującej lektury!