Małgorzata Ciechomska, Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) - nowy instrument transatlantyckiej wymiany danych osobowych
Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) to nowy instrument umożliwiający transatlantycką wymianę danych osobowych europejskich konsumentów do USA.

Decyzja taka została przyjęta przez Komisję Europejską 12.07.2016 r. i tym samym zastąpiła unieważnioną decyzję nr 2000/520/WE w sprawie bezpieczenego transferu danych osobowych. Celem artykułu Małgorzaty Ciechomskiej , opublikowanym w najnowszym, marcowym numerze EPS, jest analiza prawnych aspektów transatlantyckiej wymiany danych osobowych w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.02.2015 r. w sprawie C-362/14, Schrems przeciwko Data Protection Commissioner, jak też próba oceny, czy decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-USA spełnia wymagania określone zarówno w powyższym wyroku TS, jak i w unijnym systemie prawnym.

W marcowym EPS zachęcamy również do lektury dwóch interesujących glos. Doktor Aleksandra Szczerba-Zawada w glosie pt. Czasowa nieaktywność zawodowa z powodu ciąży I urlopu macierzyńskiego a status pracownika w prawie Unii Europejskiej - glosa do wyroku TS z 19.06.2014 r. w sprawie C-507/12 Jessy Saint Prix komentuje wyrok dotyczący możliwości zachowania statusu pracownika w świetle prawa UE w sytuacji czasowego zaprzestania aktywności zawodowej z powodu ciąży i porodu. Jest więc w istocie sprawą z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, w której oprócz płci i przynależności państwowej jako odrębnych przesłanek dyskryminacji pośredniej, występuje pośrednia dyskryminacja intersekcjonalna oparta na obu wyżej wymienionych przesłankach lącznie.

Z kolei w glosie prof. Agnieszki Grzelak zatytułowanej Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis autorka odnosi się do wyroku, w którym została dokonana wykładnia przepisów dyrektywy 2002/58/WE o e-prywatności. Za szczególnie istotne autorka uznała potwierdzenie, że krajowe przepisy wprowadzające obowiązek retencji danych, w tym regulujące dostęp organów do tych danych, wchodzą w zakres prawa unijnego.