Najnowszy numer Kwartalnika, nr 2/2014, otwierają cztery glosy. Pierwsza, autorstwa prof. Pawła Sarneckiego, dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27.03.2013 (K 27/12), w którym TK rozważał kwestię, czy minister, będący organem władzy wykonawczej, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić sądy oraz ustalać ich siedziby i obszary właściwości, czy też powinno być to regulowane ustawą. Druga glosa, napisana przez dr Agnieszkę Gajdę, została poświęcona części wyroku TK z 7.11.2013 r. (K 31/12), w którym TK wypowiedział się na temat dopuszczalnego w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami oraz wynikającej z przyjętego modelu relacji dwóch organów sądu – prezesa sądu i dyrektora sądu.

Kolejne dwie glosy – dr. Jarosława Sułkowskiego oraz dr. Marcina Stębelskiego - odnoszą się do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.05.2013 r. (III KRS 154/13) w sprawie możliwości odwołania się przez sędziego w przypadku nieuwzględnienia przez MS jego wniosku o przeniesienie w stan spoczynku oraz o przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Obok tekstów naukowych publikujemy bardzo ciekawy wywiad z prof. Walerianem Sanetrą pt. O szacunku dla mistrzów, polskim kodeksie pracy, obradach Okrągłego Stołu i 23 latach pracy w Sądzie Najwyższym; a także minirozmowy: z Antonim Górskim, który zakończył kadencję w KRS, oraz z sędziami odznaczonymi medalem Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae.