Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego nt.: „Nadużycie prawa procesowego cywilnego”Zjazd odbędzie się w dniach 21–24.09.2017 r., w Kompleksie Konferencyjnym „Olandia” Prusim 5, 64-420 Kwilcz pod Poznaniem.
Program i zasady rejestracji: http://tnpc.pl/konferencje