Komisja Konkursowa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Polskich podjęła uchwałę w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowania cywilnego w roku akademickim 2014/2015.

Lista zwycięzców i tematy nagrodzonych prac tutaj