Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego

Zapraszamy doradców podatkowych do udziału w programie szkoleniowym organizowanym przez Wolters Kluwer Polska oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych obejmującym prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Konferencje zostały zaplanowane w 6 różnych miastach w Polsce:

17.05.2013 r.: Poznań - Podatki dochodowe, prelegent: sędzia NSA Maciej Jaśniewicz

21.05.2013 r.: Kraków - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

22.05.2013 r.: Katowice - Ordynacja podatkowa, prelegent: sędzia NSA Sylwester Marciniak

28.05.2013 r.: Gdańsk - Ordynacja podatkowa, prelegent: sędzia NSA Sylwester Marciniak

5.06.2013 r.: Warszawa - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

7.06.2013 r.: Wrocław - VAT, prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

Więcej informacji o konferencjach oraz zapisy na stronie:

http://www.ABC.com.pl/orzecznictwo