Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej już edycji Forum Podatkowo-Księgowego, która odbędzie się w czwartek 21 marca 2013 r. w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. Partnerami merytorycznymi III edycji Forum Podatkowo-Księgowego są publikacje dedykowane osobom zawodowo zajmującym się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi: Vademecum Doradcy Podatkowego, LEX Navigator Procedury Podatkowe oraz Przegląd Podatkowy.

Celem III Forum Podatkowo-Księgowego jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących podatków i rachunkowości, które są w naszej ocenie dziś istotne:

najważniejsze instytucje polskiego podatku od towarów i usług – w kontekście orzecznictwa polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE,

regulacje dotyczące podmiotów powiązanych, w tym wprowadzające szczególne dla nich obowiązki dokumentacyjne,

zasady pomiaru i prezentacji stosowane w rachunkowości,

zasady sporządzania sprawozdania finansowego, zasady wyceny na dzień bilansowy oraz obowiązki sprawozdawcze jednostki,

przepisy normujące przebieg kontroli podatkowej przedsiębiorców.

Dodatkowo poruszone będą problemy szczegółowe, które wciąż budzą wątpliwości praktyków – zarówno z perspektywy podatkowej, jak i księgowej (m.in. różnice kursowe).

W celu realizacji tej formuły do wystąpień na konferencji zaprosiliśmy wybitnych prelegentów - doświadczonych doradców podatkowych i wykładowców na szkoleniach oraz sędziego NSA: prof. dr hab. Ewę Walińską, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Adama Bącala, dr. Dariusza Strzelca oraz dr Agnieszkę Wencel.

Uczestnicząc w III Forum Podatkowo-Księgowym, zyskają Państwo okazję do pogłębionej analizy następujących zagadnień:

krajowe i europejskie przepisy w zakresie VAT – zilustrowanych bogatym orzecznictwem sądowym,

aktualne dylematy systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (planowane zmiany dyrektyw Unii Europejskiej),

szczegółowe rozwiązania stosowane w pomiarze transakcji w walutach obcych,

szczegółowe wymagania kierowane pod adresem rachunkowości w kontekście kontroli podatkowej,

praktyczne problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

regulacje odnoszące się do praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych w trakcie czynności kontrolnych podejmowanych przez administrację podatkową.

Wykłady kierujemy do dyrektorów finansowych dużych firm, głównych księgowych, właścicieli biur rachunkowych, pracowników działów prawnych i finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników kancelarii prawnych oraz praktyków prawa podatkowego.

UWAGA: Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Więcej informacji o konferencji na stronie http://konferencja.abc.com.pl/forumpodatkowoksiegowe/