Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2018

Drugi tegoroczny numer ZNSA otwiera artykuł prof. dr hab. Romana Hausera oraz mgr Marty Szustkiewicz, zatytułowany Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.
Obrady zostaną poświęcone zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

W XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zostały nagrodzone:

Państwo i Prawo 4/2018

Jan Barcz, Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat „2+4”

Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec (podpisany 12.09.1990 r.) uregulował zasadnicze sprawy związane ze zjednoczeniem Niemiec (3.10.1990 r.): wycofanie wojsk radzieckich z terytorium ówczesnego NRD, zagwarantowanie, że zjednoczone Niemcy znajdą się (bez żadnych ograniczeń) w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz we Wspólnocie Europejskiej.

Poznaliśmy Lidera Księgowości 2018!

Sylwia Loręcka z Włoszczowej została Liderem Księgowości 2018. O ten prestiżowy tytuł w 5-miesięcznych zmaganiach walczyło ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 13.04.2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VII edycji konkursu Lider Księgowości.

Przegląd Podatkowy 4/2018

dr hab. prof. UMK Krzysztof Lasiński-Sulecki
Zakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva

Autor przedstawia regulację dotyczącą zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków wynikającą z dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.

II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

16-17 kwietnia 2018 r.
DAGO Centrum, Rondo ONZ 1, Warszawa

II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan to dwudniowe forum dyskusyjne nt. prawa podatkowego czyli:

  • Konferencja Perspektywa Zmian w Systemie i Prawie Podatkowym,
  • Warsztaty Podatkowe Wiosna 2018.

Państwo i Prawo 3/2018

Jerzy Skorupka, O niekonstytucyjności art. 258 § 2 k.p.k.

Celem opracowania jest wykazanie, że przepis art. 258§2 KPK rozumiany zgodnie z uchwałą SN (7) z 19.01.2012 r., I KZP 18/11, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP. Art. 258§2 KPK zezwala na stosowanie tymczasowego aresztowania jedynie z powodu grożącej lub wymierzonej oskarżonemu kary, co powoduje, że wymieniony środek stosowany jest nie dla ochrony procesu karnego, ale ze względów ogólnoprewencyjnych, a zatem, dla spełnienia funkcji nieprocesowych.

Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2018

W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

Strona 2 z 66

Please publish modules in offcanvas position.