Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz polecane przez redakcję artykuły z numerów poszczególnych czasopism.

VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017 – konferencja

Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na organizowaną pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce konferencję VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017, w Toruniu, w dniach 29–30 września 2017 r.

Polski Proces Cywilny 3/2017

W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 3 warto polecieć artykuł Marcina Dziurdy „Zastępstwo Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu cywilnym”. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa została 1.01.2017 r. zastąpiona przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa instytucja wykonuje obligatoryjne zastępstwo Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych.

Glosa 3/2017

W numerze 3 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Barbary Trybulińskiej do uchwały Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r., III CZP 32/16. Od wielu lat w doktrynie i orzecznictwie toczy się dyskusja dotycząca odpowiedzi na pytanie, w skład którego z majątków małżonków pozostających we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wchodzą nabyte przez jednego z nich udziały w spółce z o.o.

Tags:

Przegląd Prawa Handlowego 8/2017

W numerze 8 polecamy m.in. następujące artykuły:

Mateusz Rodzynkiewicz, W kwestii odpowiedzialności wspólnika spółki kapitałowej za jej zobowiązania de lege ferenda. Zaprezentowana analiza problemu tzw. odpowiedzialności przebijającej zasłonę korporacyjną pokazuje, że w realiach współczesnej gospodarki wprowadzenie regulacji tworzącej ramy subsydiarnej odpowiedzialności wspólników (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki kapitałowej, w której oni uczestniczą, stanowi postulat ze wszech miar uzasadniony.

Europejski Przegląd Sądowy 8/2017

W sierpniowym numerze EPS zachęcamy do lektury artykułu Marii Lewandowicz, pt. „Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego”. Celem niniejszego artykułu jest eksplikacja niektórych zmian dotyczących polskiego prawa hazardowego, wprowadzonych ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 88), ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego swobody przepływu usług i swobody przedsiębiorczości.

Przegląd Podatkowy 8/2017

dr Hanna Filipczyk, Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
Celem artykułu jest wykazanie, że status etyczny unikania opodatkowania ma znaczenie prawne oraz że unikanie opodatkowania jest etycznie wątpliwe.

Finanse Komunalne 7-8/2017

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Krajowy bank samorządowy, komunalne kasy oszczędności i Komunalny Fundusz Pożyczkowo-Zapomogowy jako źródła przychodów zwrotnych samorządu terytorialnego
Przedmiotem artykułu są zagadnienia międzywojennego krajowego banku samorządowego, jakim był Polski Bank Komunalny, komunalnych kas oszczędności i Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego jako źródeł zwrotnych środków finansowych samorządu terytorialnego, a głównym celem publikacji jest ocena możliwości ustanowienia podobnych źródeł w Polsce współczesnej.

Samorząd Terytorialny 7-8/2017

W wakacyjnym, czyli podwójnym, numerze „Samorządu Terytorialnego” polecamy Państwa uwadze następujące artykuły. Związek metropolitalny w województwie śląskim Bogdana Dolnickiego i Romana Marchaja omawiający założenia i istotę związku metropolitalnym w województwie śląskim, który wszedł w życie 7.04.2017 r. ustawą z 9.03.2017 r. Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych Aleksandry Picej, w którym autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy.

IX edycja konkursu „Przeglądu Sądowego”

Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłasza IX edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Przegląd Sądowy 7-8/2017

W dniu 1.09. września 2017 r. przypada kolejna rocznica utworzenia Sądu Najwyższego, a tym samym powstania sądownictwa polskiego w XX w. Setna rocznica powstania Sądu Najwyższego, która jest jednocześnie rocznicą wznowienia działalności sądów polskich, stanowi istotny punkt odniesienia dla polskiej tradycji wymiaru sprawiedliwości. Robert Jastrzębski w artykule Stulecie Sądu Najwyższego – geneza, organizacja, działalność przedstawia w zarysie genezę, organizację oraz działalność Sądu Najwyższego – najważniejszej instytucji sądowej państwa polskiego. 

Strona 11 z 67

Please publish modules in offcanvas position.